A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการถนนสายบุญ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถนนภิรมย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธที่ ๅ และ 3 ของเดือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งยั่งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามาเป็นหลักธรรมในการดำเนินงานและดำรงชีวิต

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการถนนสายบุญ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถนนภิรมย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งยั่งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามาเป็นหลักธรรมในการดำเนินงานและดำรงชีวิต

 

ภาพข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เอื้อเฟื้อ

พิมพ์ อีเมล