A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
    (9 ต.ค. 62) ที่บริเวณสวนสาธารณะดอนเจ้าปู่สูงเนิน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมกับชาวอำเภอคำม่วงทั้ง 6 ตำบล นำโดยร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 3 ครั้ง ก่อนปฏิบัติภารกิจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสวนสาธารณะดอนเจ้าปู่สูงเนินและบริเวณถนนหมายเลข 227 ตลอดเส้นทางจากตำบลเนินยาง- อำเภอคำม่วง     (9 ต.ค. 62) ที่บริเวณสวนสาธารณะดอนเจ้าปู่สูงเนิน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมกับชาวอำเภอคำม่วงทั้ง 6 ตำบล นำโดยร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 3 ครั้ง ก่อนปฏิบัติภารกิจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสวนสาธารณะดอนเจ้าปู่สูงเนินและบริเวณถนนหมายเลข 227 ตลอดเส้นทางจากตำบลเนินยาง- อำเภอคำม่วง
    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า แต่ละกิจกรรมเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสามารถสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนและรักษา ทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ยังได้ร่วมกับชาวอำเภอคำม่วง ปลูกต้นทองอุไร เพื่อสร้างความสวยงามแก่ระบบนิเวศน์ ภายในสวนสาธารณะดอนเจ้าปู่สูงเนินด้วย
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล