A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

   วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ที่วัดธรรมพิทักษ์ พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดโครงการปฏิบัติธรรมก่อนออกพรรษา ขอขมาพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก และพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาธรรมสภาประชาภิรมย์ โดยมีพระครูวรธรรมธัช ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานสงฆ์ และนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์  และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี

  วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ที่วัดธรรมพิทักษ์ พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดโครงการปฏิบัติธรรมก่อนออกพรรษา ขอขมาพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก และพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาธรรมสภาประชาภิรมย์ โดยมีพระครูวรธรรมธัช ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานสงฆ์ และนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์  และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี

ภาพข่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล