A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
     (5 ตุลาคม 2562 )ที่โรงเรียนสว่างวิทยา บ้านโนนสว่าง ม.9 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะเหล่ากาชาด เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ นำถุงยังชีพไปมอบให้กับราษฎรผู้ประสบภัยจากเหตุพายุพัดบ้านเรือนเสียหายในพื้นที่ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี และเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนัก พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น      (5 ตุลาคม 2562 )ที่โรงเรียนสว่างวิทยา บ้านโนนสว่าง ม.9 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะเหล่ากาชาด เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ นำถุงยังชีพไปมอบให้กับราษฎรผู้ประสบภัยจากเหตุพายุพัดบ้านเรือนเสียหายในพื้นที่ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี และเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนัก พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น
      นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 14.50 น. ได้เกิดพายุฝน ลมกระโชกแรง ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งผลให้มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 3 อำเภอ คือ อำเภอหนองกุงศรี จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลเสาเหล้า และตำบลหนองกุงศรี บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 44 หลังคาเรือน, อำเภอนาคู คือ ตำบลสายนาวัง มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 16 หลังคาเรือน และ อำเภอห้วยเม็ก คือ ตำบลห้วยเม็ก และตำบลหัวหิน บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 16 หลังคาเรือน รวมพื้นที่ได้รับความเสียหาย 3 อำเภอ 5 ตำบล 76 หลังคาเรือน เบื้องต้นแต่ละอำเภอได้ให้ความช่วยเหลือโดยมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย และได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละตำบล สำรวจความเสียหาย โดยจะเร่งให้การช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไป
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล