A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
         ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ทานข้าวเที่ยง "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" ลดการใช้พลาสติกและโฟม รักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นการพบปะพูดคุยสนทนาของหน่วยงานราชการ เชื่อมสัมพันธ์ไมตรี
        นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทานอาหารเที่ยง ตามโครงการ "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" ที่บริเวณชั้น 1 หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ลดปริมาณขยะมูลฝอย รักษ์สิ่งแวดล้อม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน ต่างพากันถือปิ่นโต ตะกร้า บรรจุอาหาร มาร่วมรับประทานด้วยกัน มีการพบปะพูดคุยระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
         ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ทานข้าวเที่ยง "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" ลดการใช้พลาสติกและโฟม รักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นการพบปะพูดคุยสนทนาของหน่วยงานราชการ เชื่อมสัมพันธ์ไมตรี
        นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทานอาหารเที่ยง ตามโครงการ "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" ที่บริเวณชั้น 1 หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ลดปริมาณขยะมูลฝอย รักษ์สิ่งแวดล้อม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน ต่างพากันถือปิ่นโต ตะกร้า บรรจุอาหาร มาร่วมรับประทานด้วยกัน มีการพบปะพูดคุยระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
          สำหรับโครงการ "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น หิ้วปิ่นโต" กำหนดจัดทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เชิญชวนหน่วยงานราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มาร่วมทานข้าวเที่ยงร่วมกัน ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต หรือภาชนะจักสานแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในชีวิตประจำวัน มีส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพ หมุนเวียนกันไป โดยสัปดาห์หน้ากำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

พิมพ์ อีเมล