พลตรี จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ได้บัญชาการให้กองพลทหารม้าที่ 3 ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร จำนวน 49 นาย เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ประสบปัญหาสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยออกเป็น 3 ชุด ซึ่งที่ผ่านมาได้เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอ หนองกุงศรี ส่วนพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ยังมีน้ำท่วมขัง ได้ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดบรรจุกระสอบทราย เพื่อเป็นพนังชั่วคราวปิดกั้นไม่ให้น้ำไหลท่วมบ้านเรือนประชาชน     พลตรี จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ได้บัญชาการให้กองพลทหารม้าที่ 3 ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร จำนวน 49 นาย เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ประสบปัญหาสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยออกเป็น 3 ชุด ซึ่งที่ผ่านมาได้เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอ หนองกุงศรี ส่วนพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ยังมีน้ำท่วมขัง ได้ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดบรรจุกระสอบทราย เพื่อเป็นพนังชั่วคราวปิดกั้นไม่ให้น้ำไหลท่วมบ้านเรือนประชาชน
     สำหรับวันที่ 4 ก.ย. 2562 ได้นำเรือท้องแบนออกกำจัดผักตบชวา ที่ปิดกั้นทางน้ำไหลบริเวณสะพานท่าสินค้า เพื่อเร่งระบายน้ำ สนับสนุนภารกิจฟื้นฟูทำความสะอาดชุมชนบริเวณถนนอนรรฆนาค ชุมชนไหมไทย และบ้านเรือนผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 54 ครัวเรือน อีกทั้งยังได้นำรถเข้าไปรับ-ส่ง นักเรียน จำนวน 35 คน ในพื้นที่อำเภอกมลาไสย ที่น้ำเอ่อล้นท่วมถนนสูงกว่า 20 เซนติเมตร พร้อมขนย้ายสิ่งของจากบ้านเรือนประชาชน จำนวน 3 ครัวเรือน

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์