วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค จัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันจัดขึ้นที่ห้องโถงใต้อาคารเรือนนอนหญิง แดน 8 ซึ่งเป็นแดน ผู้ต้องขังหญิงภายในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ต้องขังหญิง การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิง ในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 360 ราย   วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค จัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันจัดขึ้นที่ห้องโถงใต้อาคารเรือนนอนหญิง แดน 8 ซึ่งเป็นแดน ผู้ต้องขังหญิงภายในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ต้องขังหญิง การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิง ในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 360 ราย
 
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล