จ.กาฬสินธุ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

   วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณหนองคูทด บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายนรินทร์ มีวงค์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและจิตอาสาเข้าร่วม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ กว้างไกลในด้าน การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้มีผลผลิตที่ยั่งยืน เป็นแหล่งอาหารโปรตีนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงมีพระราชเสาวนีย์ในการช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพราษฎรให้มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังจะเห็นได้จากที่พระองค์ทรงปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ในการเสด็จถิ่นทุรกันดาร เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำที่ลดลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และยังเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนให้กับพี่น้องประชาชน และนักเรียน ในตำบลหนองแวง
  สำหรับพันธุ์ปลาที่ปล่อยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ เป็นปลากินพืช รวมทั้งสิ้น 200,000 ตัวประกอบด้วย ปลาตะเพียนทอง 1 แสนตัว ปลาตะเพียนขาว 5,000 ตัวและปลากาดำ 5,000 ตัว และในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ประกอบด้วย พยุง และประดู่ ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองคูทดเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล