A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุทางถนน เน้นเป้าหมายให้ประชาชนสัญจรปลอดภัยและมีความสุขช่วงปีใหม่

   (23 ธค 2562)ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 27 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 6 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 37 ราย ยานพาหนะ ที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือเมาสุรา และช่วงเวลาของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่ ช่วงเวลา 08.01-12.00 น.และเวลา 16.00 - 20.00 น. สำหรับ การรณรงค์ในปี 2563 ในช่วงสัญจรปลอดภัย วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 ใช้แนวทางการรณรงค์ คือ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยให้จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปี  ย้อนหลัง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    (24 พย 2562) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังวัดกาฬสินธุ์ ลั่นฆ้องชัย เปิดงานมหกรรม "ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ซับเพิ้งเมิงภูอ้อม” ซึ่งสภาวัฒนธรรมอำเภอเขาวง ร่วมกับภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีผู้ไทอำเภอเขาวง โดยมีนางรำชาวผู้ไทเขาวง จำนวนกว่า 500 คน ร่วมรำผู้ไท ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทเขาวง และยังจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวอำเภอเขาวง ที่ปฏิบัติกันมา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการ การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สวนสาธารณกุดน้ำกิน แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด เป็นแหล่งน้ำโบราณ เป็นจุดน้ำขังที่แตกแขนงออกมาจากลำน้ำปาว ในสมัยโบราณเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคมาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี โดยพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จะใช้บริเวณใจกลางของกุดน้ำกินที่ลึกที่สุด โดยมีความลึก 5 เมตร เป็นสะดือกุดน้ำกิน ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เตรียมสร้างสะพานเชื่อมไปยังจุดน้ำลึกที่ใจกลางกุดน้ำกิน จะเน้นความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรงและมีความสวยงาม และกำหนดสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดกลางพระอารามหลวง ซึ่งทางจังหวัดเตรียมพัฒนาภูมิทัศน์ให้สวยงามเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership School project ของโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทมิตรผล ร่วมพัฒนานวัตกรรมใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
   ที่โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership School project ของ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยาการและมีส่วนร่วม ในการบริหารให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์ ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส
 
    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำข้าราชการ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล ร่วมปั่นจักรยานเยี่ยมผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

อำเภอห้วยเม็ก อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หอประชุมอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จาก 11 หน่วยงานๆ ละ 50 คน รวม 550 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ปี 2563 จัดใหญ่ 10วัน 10 คืน เชิญชวนทำบุญลุ้นโชคกับร้านมัจฉากาชาดกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาล
 
  วันที่ 19 ก.พ. 2563 ในการประชุม คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ซึ่งมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม โดยได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ -6 มีนาคม 2563 รวม 10 วัน 10คืน ภายในบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)จัดวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ร่วมทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าไม่ให้ลุกลามในพื้นที่
 
   (วันที่ 19 กพ 63 )ที่บริเวณจุดชมวิวผาเสวย อุทยานแห่งชาติภูพาน บ้านแก้งกะอาม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเกียรติศักดิ์ สนิทไทย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) นำเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และประชาชน จัดกิจกรรมงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...