A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุทางถนน เน้นเป้าหมายให้ประชาชนสัญจรปลอดภัยและมีความสุขช่วงปีใหม่

   (23 ธค 2562)ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 27 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 6 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 37 ราย ยานพาหนะ ที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือเมาสุรา และช่วงเวลาของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่ ช่วงเวลา 08.01-12.00 น.และเวลา 16.00 - 20.00 น. สำหรับ การรณรงค์ในปี 2563 ในช่วงสัญจรปลอดภัย วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 ใช้แนวทางการรณรงค์ คือ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยให้จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปี  ย้อนหลัง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    (24 พย 2562) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังวัดกาฬสินธุ์ ลั่นฆ้องชัย เปิดงานมหกรรม "ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ซับเพิ้งเมิงภูอ้อม” ซึ่งสภาวัฒนธรรมอำเภอเขาวง ร่วมกับภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีผู้ไทอำเภอเขาวง โดยมีนางรำชาวผู้ไทเขาวง จำนวนกว่า 500 คน ร่วมรำผู้ไท ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทเขาวง และยังจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวอำเภอเขาวง ที่ปฏิบัติกันมา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการ การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สวนสาธารณกุดน้ำกิน แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด เป็นแหล่งน้ำโบราณ เป็นจุดน้ำขังที่แตกแขนงออกมาจากลำน้ำปาว ในสมัยโบราณเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคมาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี โดยพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จะใช้บริเวณใจกลางของกุดน้ำกินที่ลึกที่สุด โดยมีความลึก 5 เมตร เป็นสะดือกุดน้ำกิน ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เตรียมสร้างสะพานเชื่อมไปยังจุดน้ำลึกที่ใจกลางกุดน้ำกิน จะเน้นความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรงและมีความสวยงาม และกำหนดสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดกลางพระอารามหลวง ซึ่งทางจังหวัดเตรียมพัฒนาภูมิทัศน์ให้สวยงามเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership School project ของโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทมิตรผล ร่วมพัฒนานวัตกรรมใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
   ที่โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership School project ของ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยาการและมีส่วนร่วม ในการบริหารให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ

   ที่โรงเรียนด่านใต้วิทยา หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ( 4 กรกฎาคม 2563 )

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พิพิธภัณฑ์สิรินธร พร้อมเปิดให้บริการแบบ New Normal ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยการเข้าชมจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง การลดความแออัดโดยการให้เข้าชมภายในอาคารเป็นรอบ รอบละ 100 คน

    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าทดสอบระบบการเข้าชมของพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากการปิดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมา โดยในการเปิดพิพิธภัณฑ์สิรินธรในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ พิพิธภัณฑ์สิรินธรเตรียมจัดระบบการเข้าชมแบบ New Normal และผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข (SHA) ตามมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว โดยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์จะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.ธ.จ.) ลงพื้นที่ร่วมกันสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติงานฯ ที่อำเภอสมเด็จ ย้ำเป็นการสอดส่อง ไม่ใช่ตรวจสอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติแก่หน่วยงานรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ สร้างประโยชน์แก่ประชาชน
    นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ในฐานะประธาน กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.ธ.จ.) กล่าวว่า หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่งจะมีโอกาสได้ลงพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติงานฯ ซึ่งเป็นโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเป็นการสอดส่อง ไม่ใช่การตรวจสอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติแก่หน่วยงานรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ สร้างประโยชน์แก่ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบบ้านให้กับครอบครัวเด็กหญิงทัศนีย์ พัฒนาโพธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองสระพัง อำเภอคำม่วง ตามโครงการสร้างบ้าน "สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขนาดแคลน" ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
 
    (2 กรกฎาคม 2563 ) ที่บ้านเลขที่ 63 หมูที่ 2 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมมอบบ้านที่อยู่อาศัยให้กับเด็กหญิงทัศนีย์ พัฒนโพธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเด็กหญิงกวินดา โมระสาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการสร้างบ้าน "สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขนาดแคลน" ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...