จ.กาฬสินธุ์ เตรียมความพร้อมการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด

    วันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการ การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สวนสาธารณกุดน้ำกิน แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด เป็นแหล่งน้ำโบราณ เป็นจุดน้ำขังที่แตกแขนงออกมาจากลำน้ำปาว ในสมัยโบราณเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคมาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี โดยพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จะใช้บริเวณใจกลางของกุดน้ำกินที่ลึกที่สุด โดยมีความลึก 5 เมตร เป็นสะดือกุดน้ำกิน ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เตรียมสร้างสะพานเชื่อมไปยังจุดน้ำลึกที่ใจกลางกุดน้ำกิน จะเน้นความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรงและมีความสวยงาม และกำหนดสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดกลางพระอารามหลวง ซึ่งทางจังหวัดเตรียมพัฒนาภูมิทัศน์ให้สวยงามเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รมช.ศธ.ติดตามโรงเรียนร่วมพัฒนาในพื้นที่กาฬสินธุ์

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership School project ของโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทมิตรผล ร่วมพัฒนานวัตกรรมใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
   ที่โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership School project ของ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยาการและมีส่วนร่วม ในการบริหารให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ หน่วยงานที่มีที่ตั้งในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช กำจัดขยะ ทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สะอาด เกิดความสวยงามในการให้บริการประชาชน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสถานที่ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562

   วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงต่อแผ่นดินไทย โดยมีส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สคบ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงธุรกิจกล่าวอ้างว่า สคบ. ส่งตัวยาให้ผลิตยาลดความอ้วน

   เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มอบหมายให้นายปฐวี เยาวลักษณ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ (สคบ.ส่วนกลาง) พร้อมด้วยนายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ สคบ.จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก กรณีที่มีหญิงสาวเสียชีวิตเนื่องจากกินยาลดความอ้วนที่ จ.อ่างทอง และผู้ประกอบธุรกิจที่จำหน่ายยาลดความอ้วนดังกล่าว อยู่ในพื้นที่อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ และกล่าวอ้างว่า สคบ.ส่งตัวยาให้ผลิตยาลดความอ้วน และส่งเงินให้เจ้าหน้าที่เดือนละ 20,000 บาท ตามที่ปรากฏเป็นข่าว  

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม จับกุมผู้ต้องหาและของกลางหลายรายการ

   เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00น. บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.อ.ปรีชา จึงมั่งคง รองผบ.พล.ม.3 พ.ต.อ.ทวีรัตน์ ศรีธวัชพงศ์ พร้อมด้วยผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจทั้ง 23 แห่ง เจ้าหน้าที่ทหารกองรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกันแถลงผลการจับกุมคดีความผิดทางอาญา 4 กลุ่ม และคดีรายสำคัญในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 โดยกลุ่มที่ 1 ชีวิตร่างการและเพศ  เกิด 16 ราย จับ 13 ราย ผู้ต้องหา 14 คดี, กลุ่มที่ 2 ประทุษร้ายต่อทรัพย์ เกิด 48 ราย จับ 33 ราย ผู้ต้องหา 34 คน,  กลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ เกิด 7 ราย จับ 6 ราย  ผู้ต้องหา 8 คน, กลุ่มที่ 4 รัฐเป็นผู้เสียหาย จับกุม 349 ราย ผู้ต้องหา 550 คน 4.1) คดียาเสพติด จับ 264 ราย ผู้ต้องหา 294 คน  ของกลาง  1.)ยาบ้า 96,061 เม็ด  2.) ไอซ์ 41.7 กรัม  3.) กัญชาแห้ง 2 กก.33.63 กรัม 4. กัญชาสด 2 ต้น 5. กระท่อม 530 กรัมยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ มูลค่าทรัพย์สิน 2,948,170 บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ได้แก่ รถยนต์ 8 คัน  รถจักรยานยนต์ 2 คัน  ทองรูปพรรณ 4.50 บาท  เงินสด 28,770 บาท  บัตรเครดิต 850,000 บาท   4.2) คดีอาวุธปืน จับ 38 ราย ผู้ต้องหา 37 คน ของกลาง อาวุธปืน 38 กระบอก  4.3) การพนัน จับ 44 ราย ผู้ต้องหา 215 คน  4.4) คดี พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จับ 2 ราย ผู้ต้องหา 3 คน  4.5) คดีการค้าประเวณี จับ 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จ.กาฬสินธุ์ ออกบริการประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

  วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอคำม่วง หัวหน้าส่วนราชการ ทีม แพทย์ พยาบาล ปศุสัตว์ ประชาชน และนักเรียน ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2562

    วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่วัดใต้โพธิ์ค้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กล่าวถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระครูปริยัติพุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดใต้โพธิ์ค้ำ ประธานฝ่ายสงฆ์ นำผู้ร่วมพิธีปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...