จ.กาฬสินธุ์ เตรียมความพร้อมการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด

    วันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการ การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สวนสาธารณกุดน้ำกิน แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด เป็นแหล่งน้ำโบราณ เป็นจุดน้ำขังที่แตกแขนงออกมาจากลำน้ำปาว ในสมัยโบราณเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคมาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี โดยพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จะใช้บริเวณใจกลางของกุดน้ำกินที่ลึกที่สุด โดยมีความลึก 5 เมตร เป็นสะดือกุดน้ำกิน ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เตรียมสร้างสะพานเชื่อมไปยังจุดน้ำลึกที่ใจกลางกุดน้ำกิน จะเน้นความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรงและมีความสวยงาม และกำหนดสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดกลางพระอารามหลวง ซึ่งทางจังหวัดเตรียมพัฒนาภูมิทัศน์ให้สวยงามเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รมช.ศธ.ติดตามโรงเรียนร่วมพัฒนาในพื้นที่กาฬสินธุ์

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership School project ของโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทมิตรผล ร่วมพัฒนานวัตกรรมใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
   ที่โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership School project ของ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยาการและมีส่วนร่วม ในการบริหารให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ประชาชนและจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เก็บภาพประทับใจ พร้อมลงนามถวายพระพร อย่างต่อเนื่อง

   วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ลงนามถวายพระพรลงนามถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ก่อนที่จะได้เข้าร่วมในการประกอบพิธีถวายราชสักการะและรับชมการถ่ายทอดสด ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งวันนี้มีข้าราชการ ประชาชนสวมเสื้อสีเหลือง และจิตอาสาทยอยเดินทางมาลงนามถวายพระพรชัยมงคล และเข้าชมนิทรรศการ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่างปลื้มปิติที่ได้ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

  วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 10,000 คน ร่วมลงนามถวายพระพร ถวายราชสักการะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณมณฑลพิธี  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกันร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ พร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียง และปลื้มปิติยินดีต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้   

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ จิตอาสาและประชาชน เฝ้ารับชมการถ่ายทอดสดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

   (5 พ.ค.62) ที่หอประชุม จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการนำ ข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ อัยการ จิตอาสา และ ประชาชน รวม 3,100 คน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งประชาชนที่ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ต่างปราบปลื้มปิติยินดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พสกนิกรชาว จ.กาฬสินธุ์ สวมเสื้อสีเหลือง ร่วมถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และรับชมการถ่ายทอดสด จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ที่ประสงค์เดินทางเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการเสด็จเลียบพระนคร

    วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยแถว ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 500 คน เจ้าหน้าที่อีก 30 คน ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนครวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีกำหนดเดินทางในคืนนี้  ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดเตรียมรถบัส อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทาง จำนวน 10 คัน มีการตรวจร่างกาย ตรวจแอลกอฮอล์และหาสารเสพติด พนักงานขับรถทุกคัน อีกทั้งยังมีรถนำขบวนเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยจากตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอต่าง ๆ เพื่อบริการและประสานงานให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้ง กองอำนวยการร่วมอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมจัดโรงครัวพระราชทานและแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พลตรีจุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมกองอำนวยการร่วมและรักษาความปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์   โดย ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับฟังการรายงานถึงแผนการดำเนินงาน ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมในพิธี ทั้งบริเวณภายในศาลากลางจังหวัด บริเวณหอประชุมจังหวัดและบริเวณโดยรอบ ซึ่งได้มีการผนึกกำลังการทำงานทั้งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายปกครอง ตำรวจและทหาร เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานและให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน  จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณโรงครัวพระราชทาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ รถครัวทหาร บริการเมนูผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมบริจาคอาหารและน้ำดื่มในโรงครัวพระราชทาน  ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...