คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุทางถนน เน้นเป้าหมายให้ประชาชนสัญจรปลอดภัยและมีความสุขช่วงปีใหม่

   (23 ธค 2562)ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 27 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 6 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 37 ราย ยานพาหนะ ที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือเมาสุรา และช่วงเวลาของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่ ช่วงเวลา 08.01-12.00 น.และเวลา 16.00 - 20.00 น. สำหรับ การรณรงค์ในปี 2563 ในช่วงสัญจรปลอดภัย วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 ใช้แนวทางการรณรงค์ คือ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยให้จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปี  ย้อนหลัง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    (24 พย 2562) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังวัดกาฬสินธุ์ ลั่นฆ้องชัย เปิดงานมหกรรม "ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ซับเพิ้งเมิงภูอ้อม” ซึ่งสภาวัฒนธรรมอำเภอเขาวง ร่วมกับภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีผู้ไทอำเภอเขาวง โดยมีนางรำชาวผู้ไทเขาวง จำนวนกว่า 500 คน ร่วมรำผู้ไท ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทเขาวง และยังจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวอำเภอเขาวง ที่ปฏิบัติกันมา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการ การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สวนสาธารณกุดน้ำกิน แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด เป็นแหล่งน้ำโบราณ เป็นจุดน้ำขังที่แตกแขนงออกมาจากลำน้ำปาว ในสมัยโบราณเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคมาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี โดยพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จะใช้บริเวณใจกลางของกุดน้ำกินที่ลึกที่สุด โดยมีความลึก 5 เมตร เป็นสะดือกุดน้ำกิน ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เตรียมสร้างสะพานเชื่อมไปยังจุดน้ำลึกที่ใจกลางกุดน้ำกิน จะเน้นความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรงและมีความสวยงาม และกำหนดสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดกลางพระอารามหลวง ซึ่งทางจังหวัดเตรียมพัฒนาภูมิทัศน์ให้สวยงามเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership School project ของโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทมิตรผล ร่วมพัฒนานวัตกรรมใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
   ที่โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership School project ของ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยาการและมีส่วนร่วม ในการบริหารให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ชาวบ้านโนนค้อ ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดีใจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ออกไปให้บริการ
 
    วันที่ 22 มกราคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนค้อ ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียน ร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความปรองดองในสังคมไทย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา เดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปี 2562
 
   วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสายทอง โตรยะวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.มหาสารคาม เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประจำปี 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นางศศิพรรณ โพธิแท่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงานของโรงเรียน เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์ จินตคณิต, งานศิลปะ, งานประดิษฐ์, การตีโปงลาง ตลอดจนเยี่ยมชมห้องเรียน ผลงานประดิษฐ์จากเศษวัตดุเหลือใช้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ
 
    วันที่ 20 มกราคม 2563 ที่วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ปี พ.ศ.2563-2564 โดยมีพระครูภัทรคุณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประชานิยม เป็นประธานสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พัฒนาโบราณสถานพระธาตุยาคู เนื่องในวันยุทธหัตถี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

    วันที่ 18 มกราคม 2563 ที่โบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณถนนและภายในโบราณสถานพระธาตุยาคู เนื่องในวันยุทธหัตถี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทั้งนี้ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ทรงประกอบพระวีรกรรมกอบกู้เอกสารของชาติ ทรงพระปรีชาสามารถในการกรีฑาทัพออกทำศึกสงคราม ทรงผดุงความเป็นไทย ทรงปกป้องรักษาแผ่นดินแห่งสยามประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" พัฒนาโบราณสถานพระธาตุยาคูในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...