ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

พสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่าถวายเครื่องราชสักการะและจุุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานศึกษา รวม 86 หน่วยงาน ถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มทอง พุ่มเงิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 08.45 น. ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันปลูกต้นไม้รอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัด ประกอบด้วย ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นกัลปพฤกษ์และต้นจามจุรี อย่างละ 28 ต้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 88 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

   วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.15 น. ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 88 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 2,000 คน ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติและบริเวณรอบพระธาตุยาคู ในวันแม่แห่งชาติ 2562

  วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่โบราณสถานพระธาตุยาคู ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนจิตอาสา และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอกมลาไสย จำนวน 2,000 คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณรอบพระธาตุยาคู พร้อมปลูกต้นไม้ ที่โบราณสถานสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนนำวัชพืชออกจากคูน้ำ ตัดหญ้าสองข้างของถนนทางหลวงหมายเลข 214 ตั้งแต่จุดสะพานข้ามลำน้ำปาว จุดสี่แยกไฟแดงหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลกมลาไสย และบริเวณสี่แยกหนองแปน ให้มีความสะอาดสวยงาม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

   วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณหนองคูทด บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายนรินทร์ มีวงค์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและจิตอาสาเข้าร่วม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ กว้างไกลในด้าน การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้มีผลผลิตที่ยั่งยืน เป็นแหล่งอาหารโปรตีนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงมีพระราชเสาวนีย์ในการช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพราษฎรให้มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังจะเห็นได้จากที่พระองค์ทรงปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ในการเสด็จถิ่นทุรกันดาร เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำที่ลดลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และยังเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนให้กับพี่น้องประชาชน และนักเรียน ในตำบลหนองแวง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงผลจับกุมคดีอาญาและคดีสำคัญ

   วันที่  9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมคดีอาญา 4 กลุ่ม และคดีสำคัญในเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีผลจับกุมกลุ่มคดีชีวิตร่างกายและเพศ เกิดเหตุ 11 ราย จับกุมผู้ต้องหาได้ 11 ราย, คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เกิด 25 ราย จับกุมผู้ต้องหาได้ 25 ราย, คดีฐานความผิด 17 พ.ร.บ. เกิดเหตุ 22 ราย จับกุมผู้ต้องหาได้ 19 ราย ของกลางไม้ประดู 43 ท่อน เลื่อยโซ่ยนต์ 2 เครื่อง แห 4 ปาก นาฬิกา 40 เรือน, คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ยาเสพติดจับกุมผู้ต้องหาได้ 247 ราย ของกลางยาบ้าน 49,707 เม็ด ยาไอซ์ 240.30 กรัม , อาวุธปืน จับกุมผู้ต้องหาได้ 27 ราย ของกลางอาวุธปืน 27 กระบอก และยึดตามตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ศ.2534 รถยนต์ 9 คัน มูลค่า 4,600,000 บาท รถจักยานยนต์ 7 คัน มูลค่า 340,000 บาท เงินสด 83,660 บาท ทองรูปพรรณ 4 บาท มูลค่า 78,000 บาท รวมมูลค่า 5,101,660 บาท

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิง เฉลิมพระเกียรติ

  วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค จัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันจัดขึ้นที่ห้องโถงใต้อาคารเรือนนอนหญิง แดน 8 ซึ่งเป็นแดน ผู้ต้องขังหญิงภายในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ต้องขังหญิง การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิง ในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 360 ราย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติ

   วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การมอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวยากจน จำนวน 17 รายๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 17,000 บาท การมอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของให้กับนักเรียนยากจน และการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ จำนวน 144 คน โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง จำนวน 40 คน และโรงเรียนบ้านคำแคน จำนวน 30 คน และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนเทศบาลตำบลกุงเก่า จำนวน 86 คน รวมจำนวน 300 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...