A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 ได้เดินทางไปที่บริเวณตลาดสดชุมชนนาเรียง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ ผู้แทนสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และประชาชนชาวอำเภอ ร่องคำร่วมให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน

      วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณถนนเลี่ยงเมือง ทางหลวงหมายเลข 12 ซึ่งเป็นเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแสดงพลัง ทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการปรับสภาพภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการสัญจรไปมา เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบสวยงาม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

    จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายเรื่องการลดความแออัดในโรงพยาบาล เพื่อการพัฒนาระบบบริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยใช้กลไกร้านยาชุมชนอบอุ่น: ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ” ในผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สามารถรับยาได้ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันใกล้บ้าน ในการนี้ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำ ”โครงการรับยาร้านยาใกล้บ้าน เครือข่ายโรงพยาบาลกาฬสินธุ์” โดยมีนายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

    ขอเชิญร่วมการประกวดภาพถ่าย "ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล" ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลกว่า 166,00 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 043 - 815806 https://www.m-culture.go.th/kalasin/main.php?filename=index

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) โดยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์หลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแดนสามัคคี. ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง , โครงการพัฒนาลุ่มน้ำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ , โครงการอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยและศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

    วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่บำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งด้านการเมืองการปกครอง การต่างประเทศ ด้านดาราศาสตร์ทีทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ด้านการศาสนา และนานัปการเพื่อประโยชน์สุขต่อพสกนิกรชาวไทยสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

   วันที่ 23 กันยายน 2562 นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแกนนำและสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน หมู่บ้าน ค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือ (โฮมสเตย์) ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ที่โรงแรมชาร์-ลอง บูทริค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีความโดเด่น ด้านวิถีวัฒนธรรมและมีความพร้อมในการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จำนวน 10 แห่ง เข้ารับการอบรมรวม 200 คน เนื้อหาการอบรมจะเน้นแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน การค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน การจัดทำแผนหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร การพัฒนาต่อยอดบริการทางวัฒนธรรม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือ (โฮมสเตย์) จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

   วันที่ 17 กันยายน 2562  14.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยัง อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี เฝ้า ฯ รับเสด็จ ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 รวมจำนวน 2,439 คน

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

More Articles ...