จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมจัดถนนคนเดิน ภายใต้ชื่อ นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด” วันที่ 22 ธ.ค.62-1 ม.ค. 63 ส่งความสุขปีใหม่ และกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

   (6 ธ.ค. 62) ที่เฮือนอีสาน ภายในโบราณสถานพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ นายอำเภอกมลาไสย และนายกเทศมนตรีตำบลหนองแปน เพื่อเตรียมจัดถนนคนเดิน ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลาย ปี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน OTOP มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน

   (6 ธันวาคม 2562) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอรณรงค์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ เป็นของขวัญ ของที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยได้ขอความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการสร้างช่องทางการตลาด เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน และเป็นการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีข้อมูลผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 2,489 ราย มีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 4,011 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จัดเป็นกระเช้าของขวัญ จัดแสดงไว้ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ด้านทิศเหนือ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อเป็นของขวัญเพื่อส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่นี้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

    วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อง ถิ่น ซึ่งเทศบาลตำบลหนองสอร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุวัดมหามัจฉาราม จัดขึ้นที่บริเวณแปลงนาด้านหน้าโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีข้าราชการ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ ประชาชน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก กิจกรรมที่จัดขึ้นจะเน้นการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวข้าวตามวิถี ชีวิตชาวนาอีสาน ที่นับวันจะห่างหายไปให้กลับคืนมา พร้อมทั้งเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย สู่รุ่นลูก รุ่นหลาน เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว การสาธิตการทำลานตากข้าวจากมูลวัวและควาย การหาบหรือขนย้ายมัดข้าวจากแปลงนาสู่ลานตากข้าว และสาธิตการตีข้าว ฟาดข้าว หรือนวดข้าวด้วยมือ แบบอีสาน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนซึมซับวิถีชีวิตชาวนาอีสาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบโล่พ่อตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2562

   (5 ธค 62) ที่ศาลาการเปรียญ วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่พ่อตัวอย่างดีเด่น ของพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 จำนวน 10 คน ได้แก่ นายประกอบ เซ็นกลาง , นายเทอดทูล เขียวสังข์, นายสมควร ดีประเสริฐ , นายสมพงษ์ ตากไธสง, ร.ต.ต.เรืองเดช ภูเด่นผา, นายสมชัย วิโรจน์รัตน์, นายประยุทธ คูนาเอก, นายจำนง รัตนนามมุงคุณ, นายประสาท อรัญสาร, และนายปิยทัศน์ วีระนพนันท์และมอบทุนการศึกษาสำนักสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ สามเณรภานุวัฒน์ นาทศรีทา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดประชานิยม และนายณัฐวุฒิ ฆารกุล ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาฯกาฬสินธุ์ ร่วมพัฒนาหนองไชยวาน ในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

     วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพัฒนาลำน้ำ คูคลอง ณ บริเวณหนองไชยวาน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตัดหญ้า เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่อยู่บริเวณโดยรอบหนองน้ำ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 100,020 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำชาวกาฬสินธุ์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

   วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ภาคเอกชน ร่วมวางพานพุ่มและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

   วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ 4 ธันวาคม 2562 น.ส.สุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำหนองตายช้างบน และโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำกุดไส้จ่อ อ.ฆ้องชัย ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โดยมีนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอฆ้องชัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอฆ้องชัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...