ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กำชับนายอำเภอทุกอำเภอผ่านระบบการประชุมทางไกล ให้คุมเข้มผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะการเมาแล้วขับให้จับยึดรถทุกราย

     วันที่ 12 เมษายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในวันที่ 11 เมษายน 2562 มีผลการดำเนินงานดังนี้ ผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ตามมาตรการ "10 รสขม” (1 ร 2 ส 3 ข 4 ม) จำนวนเรียกตรวจ 27,404 คัน ดำเนินคดี 3,018 คน ผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 " เมาแล้วขับจับยึดรถ” ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 29 คัน รถยนต์ 7 คัน รวม 36 คัน เมาแล้วขับจับกุม 33 ราย ซึ่งในวันที่ 11 เมษายน 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีอุบัติเหตุ ไม่มีผู้บาดเจ็บ และไม่มีผู้เสียชีวิต

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รองผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ เยี่ยมจุดตรวจอำเภอกมลาไสย ดำเนินคดีตามมาตรการ 10 รสขม อย่างเข้มงวด

    (12 เม.ย 62) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ ผู้แทนจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจสะพานปาว ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย ในการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ที่มีประชาชนทยอยเดินทางกลับบ้าน และเดินทางไปค้าขายในตัวเมืองกาฬสินธุ์อย่างต่อเนื่อง โดยจากการรายงานการปฏิบัติงานพบว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถ ได้ดำเนินคดีเมาแล้วขับ 4 ราย จากนั้นคณะได้เดินทางไปเยี่ยมจุดตรวจบ้านท่าสามัคคี ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย ซึ่งเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์เตรียมพร้อมรับการเดินทางของประชาชนด้วยรถโดยสารสาธารณะช่วงเทศกาลสงกรานต์

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมในการรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนด้วยรถโดยสารสาธารณะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ตรวจเข้มความพร้อมคนขับ และสภาพรถ ต้องพร้อมเพื่อส่งผู้โดยสารไปเที่ยวสงกรานต์กับครอบครัวอย่างปลอดภัย 
     ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.ปรีชา จึงมั่นคง รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายโสภณ เจริญพร รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนด้วยรถโดยสารสาธารณะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการอำนวยความสะดวกการเดินทาง ตรวจสภาพความพร้อมของคนขับรถ และรถโดยสารสาธารณะเพื่อให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนปลอดภัยที่สุดในการเที่ยวสงกรานต์ พักผ่อนกับครอบครัวโดยนายกฤษฎา มะลิซ้อน ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ข้อมูลการปฏิบัติงานตลอดช่วง 7 วันอันตราย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ เปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

   วันที่ 11 เมษายน 2562 นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่สถานีบริการน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติกมล (ปั้มโนนตาล) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกำหนดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562 รวม 7 วัน เช่น การให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ , ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ , ให้บริการนวดผ่อนคลาย , บริการน้ำดื่ม และกาแฟ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ ปฏิบัติจริง มีจิตอาสา เสียสละบริการสังคมเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีวะศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ รณรงค์สงกรานต์ปี 2562 ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ลดอุบัติทางถนน

   จังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลง บูรณาการกับภาคีเครือข่ายด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน อปท. ร่วมตั้งจุดตรวจร่วม จุดตั้งตรวจหลัก ด่านชุมชน ตักเตือน เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนตนเอง 
   วันที่ 10 เมษายน 2562 ที่บริเวณสี่แยกเรือนจำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่าย ดำเนินการร่วมกันเพื่อเป็นจุดบริการด่านชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ประชาชนที่เราไปเที่ยวถนนข้าวก่ำ หรือถนนสงกรานต์ของจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

    บ่ายวันที่ 10 เมษายน 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยสีดา-ปากทางเขื่อนลำปาว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินไปท่องเที่ยวและลงเล่นน้ำคลายร้อนที่หาดดอกเกด เขื่อนลำปาว ทางจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ขึ้น เพื่อบริการความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน , บริการข้อมูลทางหลวง ,ให้บริการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม , หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข , หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และมูลนิธิกู้ภัยสว่างกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลในปีใหม่ไทยวันสงกรานต์

    เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสรงน้ำพระเพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 วันปีใหม่ของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ มาสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 วัน รวม 696 ราย

      ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ วัดกลาง (พระอารามหลวง) ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนสมโภชน้ำอภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชาชนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์ กันอย่างต่อเนื่อง 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...