(8 เม.ย62) ที่พระอุโบสถ วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ซึ่งเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาจากใจกลางกุดน้ำกิน โดยเวลา 16.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวย พราหมณ์บัณฑิตอ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ศาล ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน เดินเข้าภายในพระอุโบสถ วัดกลาง พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก พระสงฆ์ให้ศีล พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการทำน้ำอภิเษกพร้อมจุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถา ฤกษ์เวลา 17.10 น. พระสงฆ์เถราจารย์และพระสงฆ์สวดภาณวาร และนั่งเจริญจิตภาวนา อธิฐานจิต จนถึงเวลา 22.00 น.

    (8 เม.ย62) ที่พระอุโบสถ วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ซึ่งเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาจากใจกลางกุดน้ำกิน โดยเวลา 16.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวย พราหมณ์บัณฑิตอ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ศาล ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน เดินเข้าภายในพระอุโบสถ วัดกลาง พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก พระสงฆ์ให้ศีล พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการทำน้ำอภิเษกพร้อมจุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถา ฤกษ์เวลา 17.10 น. พระสงฆ์เถราจารย์และพระสงฆ์สวดภาณวาร และนั่งเจริญจิตภาวนา อธิฐานจิต จนถึงเวลา 22.00 น.
    สำหรับการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชจะมีขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ พระอุโบสถวัดกลาง พระอารามหลวง ก่อนที่ในวันที่ 10 เมษายน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จะอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปยังกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
    พร้อมนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนประชาชน กลุ่มองค์กร สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 7 ประเภทงาน เปิดรับลงทะเบียน ในวันที่ 9 เมษายน อีก 1 วัน เวลา 08.30-12.00 น. ณ วัดกลาง พระอารามหลวง ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัด โดยผู้สมัครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นจิตอาสา ขอให้นำบัตรประชาชนมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมเข้ารับรับผ้าพันคอ หมวก พระราชทาน และป้ายติดหน้าอก การแต่งกายชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง

พิมพ์