การเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดกาฬสินธุ์ (แจ้งส่วนราชการ กส0017.3/6621 ลว 16 พย 2561)

การจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดกาฬสินธุ์ (แจ้งส่วนราชการ กส0017.3/6621 ลว 16 พย 2561) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

พิมพ์ อีเมล

การเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดกาฬสินธุ์ (แจ้งอำเภอทุกอำเภอ กส0017.3/6618 ลว 16 พย 2561)

การเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดกาฬสินธุ์ (แจ้งอำเภอทุกอำเภอ กส0017.3/6618 ลว 16 พย 2561) (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

พิมพ์ อีเมล

แจ้งเลื่อนการประชุมวาระยามเช้า (Morning Brief) จังหวัดกาฬสินธุ์ จากเดิม วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. - 09.30น. ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธู์ เป็นวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลาและสถานที่คงเดิม

แจ้งเลื่อนการประชุมวาระยามเช้า (Morning Brief) จังหวัดกาฬสินธุ์ จากเดิม วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. - 09.30น. ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธู์ เป็นวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลาและสถานที่คงเดิม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

การเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดกาฬสินธุ์ (แจ้งคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 8349/2561 ลว 16 พย 2561)

การเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดกาฬสินธุ์ (แจ้งคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 8349/2561) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

พิมพ์ อีเมล

กิจกรรม Kick Off โครงการ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม

   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานร่วมกิจกรรม โดยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง นำปิ่นโต ถือตะกร้า บรรจุอาหารมาร่วมรับประทานกลางวันร่วมกัน เพื่อรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ด้วยการใช้ตระกร้าและปิ่นโต สร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับข้าราชการ ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนผู้บริโภคในการลดขยะต้นทาง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม ด้วยการนุ่งผ้าซิ่น ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วันด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล