A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

   วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำชาวกาฬสินธุ์ต้อนรับ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ คนใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม มูลนิธิ และประชาชนทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และครอบครัว สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองกาฬสินธุ์ อาทิ หลวงพ่อองค์ดำ ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์ ศาลเจ้าโสมพะมิตร สักการะอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร พระบรมรูปที่ประดิษฐานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คนใหม่

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล


วันอาทิตย์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ถวายราชสักการะในพิธีงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อถวายราชสักการะ สดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ และปวงชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ PM2.5 กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล