A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
     
 
     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เรื่อง การจัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560 ในชื่อโครงการ "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ ” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่สวนสาธารณแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงได้ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย เดินระยะทาง 4.2 กิโลเมตร วิ่งระยะทาง 10.25 กิโลเมตร และปั่นจักรยานระยะทาง 30 กิโลเมตร ผู้สนใจสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และสมัครหน้างานในระหว่างเวลา 05.00 น. – 06.00 น.

    เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และบริการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกไปให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร บ้านกุดจิก หมู่ที่ 3 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท โดยมีนายพลานุภาพ ธนพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลกุดจิก ให้การต้อนรับ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล


    วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ บุคลากรของหน่วยงานที่มีที่ตั้งในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันประกอบพิธีไหว้ศาลพระภูมิ พิธีตั้งวิมานพระพรหม พิธีบวงสรวง และพิธีทำบุญ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสที่ส่วนราชการ/หน่วยงาน 29 หน่วยงาน เริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่สำหรับบริการประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการถนนสายบุญ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถนนภิรมย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธที่ ๅ และ 3 ของเดือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งยั่งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามาเป็นหลักธรรมในการดำเนินงานและดำรงชีวิต

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล


     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงผลการดำเนินงานโครงกาตลาดประชารัฐว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย มีพื้นที่ในการค้าขาย โดยมีผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐแล้ว จำนวน 1,129 ราย แยกเป็นตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จำนวน 673 ราย ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ จำนวน 817 ราย ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 374 ราย ตลาดประชารัฐ Modern Trade จำนวน 49 ราย ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. จำนวน 129 ตลาดประชารัฐต้องชมจำนวน 77 ราย และตลาดประชารัฐ ตลาดลานวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมจำนวน 59 ราย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ บุคลากร ของส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่มีที่ตั้งสำนักงานภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสา เจ้าหน้าที่จากเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนบายพาสหัวคู อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการของส่วนราชการ/หน่วยงานในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 29 หน่วยงาน ซึ่งมีกำหนดย้ายเข้าปฏิบัติราชการในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ เฮือนฮักแพง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอเขาวง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าทางเกษตรกร และหาแนวทางเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในการกระจายราคาสินค้าทางเกษตรกรช่วยเกษตรกรในพื้นที่ 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ PM2.5 กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล