จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมติดตามความก้าวหน้ารวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ส่วนภูมิภาค) ผ่านระบบ GIN conference

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

สภ.เมืองกาฬสินธุ์อบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจในส่วนงานจราจร

      เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมชัยสุนทร ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดการฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนงานจราจร จำนวน 158 คน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนที่จะเดินทาง มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ส่วนภูมิภาค)

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงขั้นตอนพิธีสงฆ์ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมไปถ่ายทอดเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนพิธีการที่กำหนดไว้ โดยเรียบร้อยและสมพระเกียรติต่อไป

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์