เมื่อช่วงค่ำวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวคำถวายพระพร จากนั้นมีการรำถวายพระพรจากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมลำเรื่องต่อกลอนทำนองกาฬสินธุ์ จำนวน 10 คณะ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนปล่อยม้าอุปการ การแสดงพื้นบ้านลูกทุ่งหมอลำ จากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ การแสดงมหกรรมหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงาน เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ : Amazing Songkran 2018 @ กาฬสินธุ์ "สงกรานต์ดีโน่สินธุ์ ถิ่นคนน่ารัก ” เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับการท่องท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2561 ที่บริเวณวงเวียนไดโนเสาร์(วัดสว่างคงคา) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นประกอบด้วย ขบวนคานิวัล รถแห่สงกรานต์ไดโนเสาร์ ขบวนพาเหรดไดโนเสาร์ กิจกรรมการแสดง Light & Sound การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมาย และการเล่นน้ำกับไดโนเสาร์ การจัดให้นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานทั้งหมดร่วมกันทำท่าเต้นแบบง่ายๆ พร้อมกันทั้งหมดอย่างสนุกสนานและพร้อมเพรียงกัน บริเวณหน้าเวทีหลัก จนไปถึงสุดถนนอนรรฆนาค เพื่อเป็นการสร้างกระแสความเป็น "กาฬสินธุ์ถิ่นคนน่ารัก”

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

     วันที่ 2 เมษายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายชาญชัย คงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมีมีข้าราชการ บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล


      วันที่ 31 มีนาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการพลเรือน ครู อาจารย์ ชมรม สโมสร มูลนิธิ ประกอบพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อน้อมประกาศราชสดุดี พระเกียรติคุณ แสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษาและอื่นๆ อีกนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์ต่อประเทศชาติไทยอย่างหาที่สุดมิได้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

 

      วันที่ 2 เมษายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยได้นำข้าราชการ พร้อมด้วยบุคลากรจากส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ อาทิ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์นำเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ในการกำจัดวัชพืช เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สนับสนุนเจ้าหน้าและรถยนต์สำหรับการขนย้ายวัชพืช และขยะเพื่อนำไปทำลาย สำหรับส่วนราชการที่มีที่ตั้งภานอกศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day แต่ละหน่วยงานเช่นเดียวกัน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

     วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ได้อัญเชิญพระบรมโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน อัญเชิญคติธรรมสมเด็จพระวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และอ่านสารนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เพื่อให้ข้าราชการทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาท และคติธรรมมาถือเป็นแนวทางปฏิบัติตัวปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนของข้าราชการให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนราม ตลอดจนประเทศชาติต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันมอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2561 รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo Double Cab ให้แก่นายฉกรรจ์ ชมเชี่ยวชาญ จากตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ มอบรางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda scoopy I จำนวน 3 รางวัล ให้แก่ นางสาวกุลนัฐ นามนิตย์ จากตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง นางนัยน์ปรพร ศรีวาสน์ จากตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และนางสาวชนกพร อุดรมาตย์ จากตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์