A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

  วันที่ 27 เมษายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตำบลหนองสอ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนเมื่อคืนวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา โดย นำสิ่งของ ไปมอบให้กำลังใจและนำจิตอาสาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับราษฎรที่ได้รับความเสียหาย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 27 เมษายน 2562 นายไพโรจน์ จิตจักร์ นายอำเภอห้วยผึ้ง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอห้วยผึ้ง ปลัดเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เข้าช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ที่บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 บ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 และ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 14 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 16.00น. ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย โดยช่วยกันขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านไปไว้บ้านเรือนข้างเคียง และรื้อเศษวัสดุที่เสียหายออกจากตัวบ้าน พร้อมประเมินความเสียหายเพื่อเร่งช่วยเหลือซ่อมแซมโดยเร่งด่วน โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมจำนวน 50 คน ทำให้ราษฎรผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นได้ทันท่วงที ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี พร้อมเสียสละเพื่อส่วนรวม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  วันที่ 25 เมษายน 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานงานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์” โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้แทนสถานศึกษา ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ท่านทรงพระปรีชาสามารถ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ได้กำหนดให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

      วันที่ 26 เมษายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้บริหารศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ผู้นำ อปพร. และอปพร.จากอำเภอต่างๆ จำนวนกว่า 540 คน เข้าร่วมพิธีชุมนุมสวนสนามเพื่อแสดงพลังความพร้อมเพียงในการช่วยเหลือภาครัฐป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้รับความปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อให้ผู้บริหารศูนย์ อปพร., เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร., ผู้นำ อปพร. และอปพร. ได้รับทราบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะทำให้สามารถนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์ อปพร.ทุกระดับ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ผู้นำ อปพร. อปพร. และองค์กรอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็งและกว้างขวางยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 24 เมษายน 2562 ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชน เตรียมจัดงานครบรอบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร "ความสำเร็จในทศวรรษแรก สู่ความร่วมมือในอนาคต” กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2562 ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการไดโนเสาร์เอเชีย จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และสปป.ลาว , นิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์เครือข่ายในประเทศไทย ซึ่งจัดแสดงพืชพรรณโบราณ จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ นิทรรศการเรื่องดาวหาง จากอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ และนิทรรศการการท่องเที่ยวกาฬสินธุ์จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ , กิจกรรม Workshop ที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ เรื่องบรรพชีวินวิทยา และวิทยาศาสตร์ผ่านการเล่น และศิลปะ , กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งซากดึกดำบรรพ์ของกาฬสินธุ์ เยือนแหล่งไดโนเสาร์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และแหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ภูแฝก อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ และการจัดแสดงสินค้า ของดี ของเด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   (23 เม.ย.62) ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ (ศอ.จอส.จังหวัด) ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันนี้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดให้มีการประชุมเพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติของจิตอาสา โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสา ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอ.จอส.ญ.) ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดและอำเภอ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม อำนวยการและกำกับดูแลการปฏิบัติของข้าราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ โดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่เป็นหัวหน้าจิตอาสาพระราชทาน และในระดับอำเภอให้นายอำเภอเป็นผู้อำนวยการทหารในพื้นที่ เป็นหัวหน้าชุดอาสาพระราชทาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล