A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

      วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้างแม็คโครสาขากาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิด โครงการ Kalasin Green Market หนึ่งในโครงการแก้ปัญหาความยากจนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้กรอบแนวคิด Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีเป้าหมายยกระดับรายได้ของประชาชนด้วยการหาตลาดให้กลุ่มผู้ผลิตอาหาร ปลอดภัยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเข้ามาขายให้กับลูกค้าโดยตรง ซึ่งได้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากห้างแม็คโครฯ ทีจัดสรรพื้นที่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรภายใต้ โครงการ Kalasin Green Market โดยในวันนี้ จังหวัดฯ ได้นำผลผลิตเด่น อาทิ ทุเรียน เงาะ จากอำเภอสามชัย มะม่วงน้ำดอกไม้จากอำเภอยางตลาด มะม่วงมหาชนกจากอำเภอหนองกุงศรี พืชผักปลอดสารพิษจากกลุ่มสหกรณ์เกษตรแก้มลิงหนองเลิงเปือย จำกัด เป็นต้น ทุเรียนที่จำหน่ายมีเพียง 100 ลูก เป็นที่สนใจจากผู้เข้ามาใช้บริการซื้อสินค้าในห้างแม็คโครฯ จำหน่ายหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้แล้ว ยังมีกิจกรรมการประมูลทุเรียน สามชัย คัดพิเศษ ที่ถือได้ว่าเป็นทุเรียน 5 ลูกแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ มียอดจากการประมูล สูงที่สุดถึง ลูกละ 20,000 บาท รวมรายได้จากการประมูลทั้งสิ้น เป็นเงิน 49,800 บาท เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

    วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายเธียรชัย อัจฉริยะพันธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตามโครงการถนนสายบุญ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดขึ้นทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว โดยมี พระครูปริยัติพุทธิคุณ วัดใต้โพธิ์ค้ำ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์จากวัดกลาง พระอารามหลวง วัดประชานิยม วัดใต้โพธิ์ค้ำ ออกรับบิณฑบาต

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักกายภาพบำบัดชุมชน : คลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีนายกสภาวิชาชีพและท่านรองคณบดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ และนักกายภาพบำบัดจากทั่วประเทศร่วมพิธี สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะของนักกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติงานในชุมชน โดยพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย เน้นการทำงานอย่างเป็นองค์รวมบนฐานความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อการทำงานร่วมกับทีมหมอครอบครัวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงด้านรักษาทางกายภาพบำบัดการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัด

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. พลตรีจุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นและวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้านแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย จำนวน 8 ราย ในพื้นที่บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 4 5 และ 6 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก โดยมีนายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล  กำนันตำบลพิมูล ผู้ใหญ่บ้านหาดทรายมูล และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

     วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอกสมบัติ จินดาศรี รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดกาฬสินธุ์ สนธิกำลังสามฝ่าย ปอกครอง ทหาร ตำรวจ กว่า 200 นาย จู่โจมปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด ตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติดครั้งที่ 2 ในพื้นที่ 12 เป้าหมาย 10 หมู่บ้าน 5 ตำบลในเขตอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งผลการปฏิบัติการในครั้งนี้ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 9 คน ของกลางยาบ้า 51 เม็ด เงินสด 26,000 บาท อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก ข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย 2 คน เสพ 6 คน และมีปืนในครอบครอง 1 คน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ PM2.5 กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล