A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

     วันที่ 25 ก.ค.61 นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอฆ้องชัย เป็นประธานเปิดงานรวมพลังจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีจิตอาสาจำนวนมากร่วมกันตัดหญ้า ทำความสะอาด เก็บขยะ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย และบริเวณรอบหอประชุมอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ให้สะอาดและสวยงาม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่หอประชุม 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานทอดผ้าป่าขยะตามโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อสนับสนุนกองทุนขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการสนับสนุนกองทุนขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นการร่วมกันกำจัดขยะในท้องถิ่นตนเอง และนำรายได้จากการขายขยะ จำนวน 14.87 ตันที่ทอดผ้าป่าในครั้งนี้ เป็นทุนเริ่มต้นในการกำจัดขยะในท้องถิ่น โดยการรับซื้อขยะจากหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อให้มีการกำจัดที่ถูกต้อง ต่อเนื่องเกิดความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีการขบวนแห่ผ้าป่ารีไซเคิลนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนโรงเรียนเทศบาลกาฬสินธุ์ การจัดนิทรรศการรณรงค์นำขยะรีไซเคิลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อีกด้วย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

   วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด ที่ปรึกษาและสมาขิกเหล่ากาชาดฯ ออกเยี่ยมครัวเรือนยากจน/ผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการเยี่ยมยามถามไถ่จากใจกาชาด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดกาฬสินธุ์ "คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" และกระทำพิธีมอบบ้านกาชาด ให้แก่ผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเหล่ากาชาดได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ร่วมกับอำเภอสามชัย และ อบต.สำราญใต้ โดยมอบบ้านให้กับนางสาวหนูแดง จำปาวัน อายุ 50 ปี ที่มีฐานะยากจนและป่วยเป็นเบาหวาน อาศัยอยู่กับมารดา 2 คน ณ บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 19 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเหล่ากาชาดได้มอบเงินสงเคราะห์ พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค และให้กำลังใจแก่ครอบครัวดังกล่าว

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

         วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 พลโทธรากร ธรรมวินธร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนในการเป็นประธาน นำพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเทศบาล สมาชิก อบต.ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมกันปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ร่วมกันทำความดีเพื่อชาติ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ในพื้นที่ตำบลอีตื้อ อำเภยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ขึ้นที่บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนมาก ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อย่างพร้อมเพรียง โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดให้ข้าราชการ และประชาชนลงนามถวายพระพร ตั้งแต่จันทร์ที่ 23 – วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณห้องโถงหน้าลีฟท์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธี โดยประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กล่าวอาศิรวาท นำผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี มอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสและบกพร่องทางด้านร่างกาย ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

แจ้งปิด จากสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)