A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

     วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโหมน ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ (Kick off) ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในการจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มีแผนการอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2561 ที่ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 5 ศูนย์ของจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

      เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 05.00น. ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ทำพิธีเปิดยุทธการฟ้าแดดสงยางขึ้นอีกครั้ง โดยเป็นปฏิบัติการร่วมทั้งทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ปปส. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพื่อกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายในเขตตำบลภูดิน ของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
      ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ย้ำว่า ปัญหายาเสพติด นำไปสู่การเกิดอาชญากรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับแหล่งอยายมุข การลักเล็กขโมยน้อย การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การพนันและอาชญากรรมต่าง ๆ สำหรับผู้ค้าและหรือผู้เสพซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว เมื่อถูกจับกุมและดำเนินการทางกฎหมาย จะส่งผลกระทบให้สมาชิกภายในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตทั้ง ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่อยู่ภายใต้การปกครองอาจจะต้องออกจาก โรงเรียน ซึ่งเป็นการทำลายอนาคตของประเทศชาติโดยตรง จังหวัดกาฬสินธุ์จึงต้องดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง อีกทั้งเป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนตามนโยบาย คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังหรือกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล โดยยุทธการฟ้าแดดสงยาง จะดำเนินงานต่อเนื่องไปถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 นี้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

           วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.สมบัติ จินดาศรี รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานต่อสื่อมวลชน ในการดำเนินงานตาม"ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด" ภายใต้โครงการกาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาโดย สามารถจับกุมผู้ต้องหาครอบครองยาเสพติด 46 คน เพื่อจำหน่าย 81 คน ผู้เสพ 293 ราย ของกลางยาบ้ารวม 34,766 เม็ด ไอช์ 43.36 กรัม เฮโรอีน 2 กรัม กัญชา 248.89 กรัม อาวุธปืน 45 กระบอก กระสุน 114 นัด เงินสดรวม 229,472 บาท และอื่นๆอีกหลายรายการ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ที่โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สรงองค์พระธาตุยาคู ซึ่งเป็นโบราณสถานทางพระพุทธศาสนา ที่ตั้งอยู่ในเขตโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเมืองโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยทวารวดี มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 หรือประมาณ 1,400 ปี องค์พระธาตุยาคูเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียงจำนวนมากร่วมพิธีและร่วมสรงน้ำพระธาตุยาคูเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงานแพรวา 4.0 ภูมิปัญญาทันยุคบุกตลาดโลก ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 – 3 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาและบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) เพื่อเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบผ้าไหมและ OTOP ของกลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์และเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานและยกระดับนวัตกรรมผ้าไหมและ OTOP ของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ผ้าไหมกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่ รู้จักอย่างแพร่กว้างขวาง ซึ่งผ้าไหมของ 4 จังหวัดมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่างกันไป เช่น จังหวัดกาฬสินธุ์มีผ้าไหมแพรวา เป็นผืนผ้าไหมที่ทรงคุณค่า ควรค่าแก่การสวมใส่และเก็บรักษา จังหวัดร้อยเอ็ดมีผ้าไหมสาเกตุที่มีชื่อเสียง จังหวัดมหาสารคามมีผ้าไหมสร้อยดอกหมาก ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น และจังหวัดขอนแก่นมีผ้าไหมมัดหมี่ ที่มีชื่อเสียงในนามผ้าไหมชนบท

      วันนี้ ( 30 พฤษภาคม 2561) เวลาประมาณ 08.30 น. นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย, พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ อุตสาหะ ผู้กำกับการ สภ.กมลาไสย  คณะชุดสืบสวน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากการบูรณาการกำลัง พลเรือน ตำรวจ ทหาร ร่วมแถลงผลการ ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ตาม “ยุทธการฟ้าแแดสงยาง กวาดล้างยาเสพติด“ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 ราย พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 16,036 เม็ด และ ไอซ์ 11.94  กรัม โดยผู้ต้องหาประกอบด้วย  1.นายวินัย นาใจดี อายุ 24 ปี ที่อยู่ 2 ม.3 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์  2.นายศรันย์ สมสา อายุ 25 ปี ที่อยู่ 129 ม.3 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ และ 3. นาย ก (นามสมมุติ) อายุ  15 ปี บ้านเลขที่ 167  ม.13 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดยแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า,ไอซ์) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย“ จึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.กมลาไสย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลการจับกุมต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

  วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี พระสุนทร ธรรมประพุทธ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธี

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ PM2.5 กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล