A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
        วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำ หลังจากเขื่อน ลำปาวเพิ่มการระบายน้ำ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและอำเภอท้ายเขื่อนลำปาว ประกอบด้วย อำเภอเมือง ยางตลาด กมลาไสย ฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของ เขื่อนลำปาว ซึ่งเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันได จากวันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นวันละ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร   ทั้งนี้เขื่อนลำปาวเริ่มระบายน้ำเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ปัจจุบัน (วันที่ 8 สิงหาคม 2561) ระบายน้ำผ่านอาคาระบายน้ำหรือสปิลเวย์ วันละ 12.53 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะยังคงการระบายน้ำระดับนี้ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อรักษาระดับน้ำให้ต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำสูงสุด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ยางตลาด กมลาไสย ฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

   จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2561 ณ เกาะกลางอ่างเลิงซิว อำเภอกุฉินารายณ์ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท พบการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวผู้ไทย เลือกซื้อสินค้า OTOP สาธิตรากวัฒนธรรม ที่บริเวณดอนเจ้าปู่บัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ นายอำเภอกุฉินารายณ์, นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว และ พ.ต.อ.รัตนท้ต ศรีพล ผกก.สภ.กุฉินารายณ์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไทจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองบัวขาว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2561 ณ เกาะกลางอ่างเลิงซิว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอัตลักษณ์และความเป็นไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไท

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.ที่ห้องโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติราชการและมอบนโยบาย ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ประกอบด้วย 1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งการดำเนินการสามารถเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดรวม 2180 ล้านบาท จากเป้าหมาย 3,500 ล้านบาท หรือเพิ่ม GPP ได้ร้อยละ 4.36 และคาดว่าเดือนธันวาคม 2561 จะสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่า ร้อยละ 7  2) ผลการดำเนินงานการช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และ 3) ความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นโครงการช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเรื่องการขาดแคลนน้ำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จมีพื้นที่รับประโยชน์ 10,165 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 6,639 ครัวเรือน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ข้าราชการมิได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การคอร์รัปชั่น และร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Happiness Model และโครงการสำคัญอื่นๆ ของรัฐบาลเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป   

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

  วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานสิ่งของบริจาค ประกอบด้วย รถบรรทุกข้าวสาร รวม 7.5 ตัน จำนวน 1 คัน , รถบรรทุกเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ที่นอน จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกอาหารแห้ง อาหารกระป๋อง น้ำดื่ม จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 คัน เพื่อนำส่งสถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขื่อนแตก ในพื้นที่เมืองสนามไช แขวงอัตตะปือ สปป.ลาวส่วนยอดเงินสดที่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันบริจาคล่าสุดมียอดรวมทั้งสิ้น 1,056,979.- บาท และร่วมบริจาคเสื้อผ้า ที่นอน หมอน ยากันยุง พัดลม น้ำดื่มบรรจุขวด อาหารบรรจุกระป๋อง ข้าวสาร นมกล่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นอื่นๆจำนวนมาก รวม 39 รายการ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

     วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้า ราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของหน่วยงานที่มีที่ตั้งสำนักงานในอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้ที่มาติดต่อราชการ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และปวงชนชาวไทย ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2561

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 04 สค. 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานออนซอนกาฬสินธุ์ โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงาน ออนซอนกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ซึ่งถือเป็นการต่อยอดและสนับสนุนสินค้าชุมชน โอทอปของดีกาฬสินธุ์ และในกลุ่มโอทอปของภาคอีสานและในทุกภูมิภาค ซึ่งได้เนรมิตให้บริเวณดังกล่าวเป็นโดมขนาดใหญ่ บรรจุร้านค้าโอทอปมากกว่า 100 ร้านค้า

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ โอทอป ตามโครงการพัฒนาอาหารปลอดภัย ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาท่าพระ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคมนี้  สำหรับสินค้าจากสี่จังหวัดที่นำมาจัดแสดงและจำหน่าย ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้า ซึ่งทั้งสี่จังหวัดต่างก็มีผ้าพื้นเมืองสวยๆ มาจัดแสดงและจำหน่าย นอกจากนั้นยังมีสินค้าอาหาร เครื่องใช้ในบ้าน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ PM2.5 กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล