A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

บรรยากาศเปิดภาคเรียนวันแรกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอนุกูลนารี เป็นไปอย่างคึกคัก ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งคุมเข้มคัดกรอง จัดระเบียบมาตรการป้องกันสกัดโควิด 19

    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ลงตรวจความเรียบร้อยมาตรการป้องกัน โควิด 19 ที่โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีนักเรียนกว่า 3,000 คน โดยทางโรงเรียนได้จัดระบบคัดกรองตามหลักสาธารณสุข ขณะที่นักเรียนทุกระดับชั้นได้สวมใส่หน้ากาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมพลังส่งกำลังใจ ความห่วงใย ให้กับศิลปิน ผู้ประสบภัย COVID-19 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และศิลปินร่วมร้องเพลงส่งต่อกำลังใจ สู้ภัย COVID-19

    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังส่งต่อกำลังใจ ส่งความห่วงใย "ศิลปิน" ผู้ประสบภัย COVID-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งกำลังใจให้กับศิลปินจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียงทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.ธ.จ.) ลงพื้นที่ร่วมกันสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติงานฯ ที่อำเภอสมเด็จ ย้ำเป็นการสอดส่อง ไม่ใช่ตรวจสอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติแก่หน่วยงานรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ สร้างประโยชน์แก่ประชาชน
    นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ในฐานะประธาน กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.ธ.จ.) กล่าวว่า หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่งจะมีโอกาสได้ลงพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติงานฯ ซึ่งเป็นโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเป็นการสอดส่อง ไม่ใช่การตรวจสอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติแก่หน่วยงานรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ สร้างประโยชน์แก่ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบบ้านให้กับครอบครัวเด็กหญิงทัศนีย์ พัฒนาโพธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองสระพัง อำเภอคำม่วง ตามโครงการสร้างบ้าน "สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขนาดแคลน" ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
 
    (2 กรกฎาคม 2563 ) ที่บ้านเลขที่ 63 หมูที่ 2 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมมอบบ้านที่อยู่อาศัยให้กับเด็กหญิงทัศนีย์ พัฒนโพธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเด็กหญิงกวินดา โมระสาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการสร้างบ้าน "สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขนาดแคลน" ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พิพิธภัณฑ์สิรินธร พร้อมเปิดให้บริการแบบ New Normal ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยการเข้าชมจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง การลดความแออัดโดยการให้เข้าชมภายในอาคารเป็นรอบ รอบละ 100 คน

    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าทดสอบระบบการเข้าชมของพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากการปิดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมา โดยในการเปิดพิพิธภัณฑ์สิรินธรในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ พิพิธภัณฑ์สิรินธรเตรียมจัดระบบการเข้าชมแบบ New Normal และผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข (SHA) ตามมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว โดยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์จะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่ให้กำลังใจการทำงานของทีม อสม.บ้านมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการร่วมกันเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมชื่นชมการทำงานที่มีความเข้มแข็ง ร่วมกันทำงานทุกภาคส่วน
      (29 มิย 63) นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 กล่าวในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจการทำงานของทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบ้านมหาไชย ทีมสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ว่า ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ทีม อสม.ทำงานอย่างเข้มแข็ง ในการร่วมกันเคาะประตูบ้าน เฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ อีกทั้งยังรู้จักการใช้สื่ออย่างหอกระจายข่าว ทำงานร่วมกันกับทีมปกครอง ท้องถิ่น ได้อย่างดี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2563