A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ชาวกาฬสินธุ์พร้อมใจแต่งชุดผู้ไท ห่มสไบแพรวา รำถวายในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรเจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก ขณะที่ลูกหลานเจ้าเมือง แบ่งปันความสุข แจกสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน
 
    (13 กันยายน 2563) ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร หรือเจ้าโสมพะมิตร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดพิธีทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เนื่องในโอกาสคล้ายวันวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร 13 กันยายน โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมในพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รองอธิบดีกรมการปกครอง และคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ปี 2563 ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามผลการดำเนินงานของนายอำเภอสมเด็จ ที่ชูประเด็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง และการยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19 เพื่อประเมินให้ได้รับการคัดเลือกเป็นนายอำเภอแหวนเพชร
 
    (12 ก.ย. 63) ที่หอประชุมอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563 นำคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563 ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ ซึ่งมีนายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ เป็นนายอำเภอสมเด็จ ในขณะที่ส่งผลงาน และผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 ปัจจุบัน เป็นนายอำเภอเมืองนครพนม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จับสลากเพื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 100 รายชื่อ โดยมีอายุของบัญชีสำรอง 2 ปี สามารถตรวจสอบรายได้ชื่อได้ที่ เฟซบุ้ก ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ปค. และที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์
 
     (10 กันยายน 2563) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการจับสลากเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 100 ราย ชื่อโดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีผู้มายื่นความประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 จำนวน 4,283 ราย ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 4,202 ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 82 ราย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ (Young Smart Farmer)

   วันที่ 10 กันยายน 2563  ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลองบูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่งเสริมการพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็น (Young Smart Farmer) ดำเนินการโดยยึดหลักการพัฒนา ศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยตัวเกษตรกรเอง มีการให้ความสำคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 60 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ AIC กาฬสินธุ์ พร้อมเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และนวัตกรรม ภายใต้การทำงานของ 7 ภาคีเครือข่าย
 
    (11 ก.ย. 63) รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ ภาคเอกชน Smart Farmer Young Smart Farmer และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั่งรถรางชม พื้นที่บริเวณด้านในและการจัดสัดส่วนของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC (Agritech and Innovation Center) จังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ฯแห่งนี้ จะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร และอบรมบ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมสำหรับเกษตรกร ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินการด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยตั้งขึ้นภายในบริเวณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ บนเนื้อที่ 1,250 ไร่

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ยกระดับฝีมือช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

     ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศและกล่องเครื่องมือแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า  โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณมิตร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เป็นโครงการร่วมมือกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อยกระดับฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 4 ปี ระหว่างปี 2560-2563 ตามแผนการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวข้อ การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการนี้ทำการฝึกอบรม ทดสอบ และประเมินผลช่างไฟฟ้า ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ช่างไฟฟ้าที่สามารถผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามที่กฎหมายบังคับ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ด้วยความถูกต้อง และปลอดภัยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล