จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการสร้างนิเวศป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์

   วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1,200 คน ได้ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ที่ค่ายลูกเสือบุรีพรมลักขโณ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน

   วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ที่โรงภาพยนตร์ MVP ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์เซ็นเตอร์ กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน  ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นจังหวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน โดยหนังที่ได้รับรางวัลการประกวดได้เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องวัฒนธรรมอีสานผ่านมุมมองของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและสนใจที่จะสืบองค์ความรู้สืบไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

   วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตรให้แก่กองลูกเสือที่เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนนารี ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่วัดสว่างคงคา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2562 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ผลิตพบนักการตลาด จ.กาฬสินธุ์จับมือเซ็นทรัลกรุ๊ป หารือแนวทางสนับสนุนการตลาดของชุมชน

   กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ พบปะนักการตลาดจากกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างตลาดค้าส่งค้าปลีก และสนับสนุนด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถจำหน่ายได้เร็ว แต่ยังคงอัตลักษณ์และสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
   ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 ผู้แทนจากกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างตลาดค้าส่งค้าปลีกหนองทึง อำเภอยางตลาด ซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปได้สนับสนุนการตลาดของชุมชนวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าประเภทต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ตัวแทนชุมชนวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าประเภทสิ่งทอ งานหัตถกรรม สินค้าประเภทอาหาร ที่มีศักยภาพในการผลิตและสามารถยกระดับเพื่อจำหน่ายในโมเดิร์นเทรดและพร้อมที่จะพัฒนาเป็น SMEs เพื่อการส่งออก เช่น ผ้าไหมแพรวา เครื่องจักสาน ปลาร้าเพชรดํา ข้าวและสินค้าแปรรูปอื่นๆ ก็ยังได้ร่วมพบปะพูดคุยกับนักการตลาดเพื่อทำให้สินค้าสามารถขายได้เร็ว มีมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

นักปั่นจักรยาน จากทั่วภูมิภาค กว่า 1,300 คน ร่วมกิจกรรมปั่น ปั่น เพื่อสุขภาพที่ดี ต้านภัยยาเสพติด และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทางถนนข้ามสะพานเทพสุดา จ.กาฬสินธุ์

   วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สิรินธรอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นจุดสตาร์ทในการปล่อยตัวนักปั่นจักรยานจากทั่วทุกภูมิภาค จำนวนกว่า 1, 300 คน ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม ปั่น ปั่น เพื่อสุขภาพที่ดี ต้านภัยยาเสพติด และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทางถนน รายการ "ปั่น ดื่มนม ชมสะพาน กับ ไทย-เดนมาร์ก" ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)เป็นประธาน และร่วมปั่นจักรยานพร้อมกับ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอสหัสขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คณะกรรมการเหล่ากาชาด และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ในนามพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์