A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
    วงโปงลางโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางประเภท ข ระดับมัธยมศึกษา งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เงินสด 70,000.-บาท  
    ที่เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวกาฬสินธุ์และใกล้เคียง ร่วมชมการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ประเภท ข ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นกิจกรรมในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น โดยมีวงโปงลางผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 4 วง คือ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด ,โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง จ.ร้อยเอ็ด, โรงเรียนนาหว้าวิทยาคม จ.นครพนม และโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ , วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด, ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้าน แต่ละวงมีเวลาในการแสดง 60 นาที การแสดงที่ใช้การประกวด คือ การแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร , โชว์วง ฟ้อนผู้ไทกาฬสินธุ์ การสร้างสรรค์นำเสนอรูปแบบศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ และ การแสดงตามความถนัด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 2 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้แทนสถานศึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 1 มีนาคม 2562 พล.ต. ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 เป็นประธานการจัดกิจกรรมรวมพลังหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองประจำปี 2562 ที่โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมได้มอบโล่เกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติให้กับครูฝึกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเสียสละช่วยขับเคลื่อนงานพัฒนาหมู่บ้านจนสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคการประกวดหมู่บ้าน อพป.ประจำปี2561 และชมการฝึกของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านของจังหวัดกาฬสินธุ์ การแสดงรำวงคองก้า โดยมี พ.อ.มานพ ไขขุดทด รอง.ผอ.รมน.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนให้การต้อนรับ และนำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแต่ละคุ้มของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองบ้านคำคา ซึ่งประชาชนแทบทุกหลังคาเรือนมีการน้อมนำแนว "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของครัวเรือนและชุมชนจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถสร้างงาน สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้านกาฬสินธุ์ ในงาน "มหกรรมโปงลาง แพรกาฬสินธุ์" ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น โดยเจ้าหน้าที่อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

      พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.มานพ ไขขุนทด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้รับทราบ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว มีพื้นที่ส่งน้ำด้านท้ายเขื่อนรวมทั้งสิ้น 314,300 ไร่ อยู่ในเขต อ.ยางตลาด อ.เมือง อ.กมลาไสย และอำเภอฆ้องชัย การส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำให้ทั่วถึงได้โดยคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งขวาและคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย สถานการณ์ตอนนี้เขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ หรือ 800 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณความจุทั้งหมด 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณน้ำระดับกลาง ๆ ต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในเขตชลประทานมีพื้นที่การใช้น้ำทำนาปรังประมาณ 275,560 ไร่ พืชไร่-พืชผัก 362 ไร่ บ่อปลา 1,481 ไร่ บ่อกุ้ง 3,217 ไร่

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายอัครพล เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)การรวมกลุ่มบริหารจัดการขยะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่คลัสเตอร์ที่ 1 จำนวน 55 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือกันแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย เพื่อให้เกิดการจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม มุ่งสู่การแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือขยะอันตรายที่แหล่งกำเนิด การนำขยะกลับมาใช้ซ้ำและใช้ประโยชน์ใหม่ การเก็บขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ การกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานหรือเชื้อเพลิง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการบทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 และบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ซึ่งสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่บริเวณห้องโถงด้านล่างศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ด้านหน้า เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยให้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ และมีส่วนร่วมในการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

แจ้งปิด จากสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)