A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

วันที่ 6 เมษายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 โดยมี คณะผู้พิพากษา ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเพื่อน้อมรำนึก และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรและปวงชนชาวไทย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ศาลาวัดป่าพุทธมงคล บ้านเตาไห ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยมีส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าและร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 230,695.50 บาท เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ให้มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย และร่วมสนับสนุนโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 3 เมษายน 2562 ที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีจิตอาสากว่า 500 คน ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะกุดน้ำกิน และที่บริเวณวัดกลางพระอารามหลวง ให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม พร้อมสำหรับการประกอบพิธีในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 นี้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคีในครอบครัวและสังคม โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์ดำเนินการคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"จากทั่วประเทศที่สมควรได้รับรางวัล super biker ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ได้รับพระราชทาน จำนวน 4 ประเภท โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธี ซึ่งมีผู้ได้รับ ดังนี้ ประเภท บุคคลตัวอย่างผู้เป็นแรงบันดาลใจ Bike อุ่นไอรัก ได้แก่ นางวัฒนา ชัยนาลาน ประเภท ครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก ได้แก่ น.ส.ภมรศรี ม่วงย้อมมาดและเด็กชายกฤตนนท์ กั้วมาลา ประเภท แข็งแกร่ง กายใจ แบบอย่างที่ดี (อายุมากที่สุด) ได้แก่ พันจ่าอากาศเอก สมบูรณ์ แฝงจันดา และประเภท หนูน้อยจักรยาน สร้างอนาคตไทย (อายุน้อยที่สุด) ได้แก่ เด็กหญิงภัคชัญญา เลาะหะนะ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 4 เมษายน 2562 ที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีซ้อมเสมือนจริงในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ก่อนจะมีพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 โดยมี ข้าราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสา ร่วมพิธีจำนวนมาก โดยพราหมณ์ได้ประกอบพิธีบวงสรวงบริเวณด้านหน้าสะดือกุดน้ำกิน หลังจากประธานในพิธีประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณสะดือกุดน้ำกินที่เป็นจุดที่ลึกที่สุดถึง 5 เมตร โดยถือฤกษ์ในเวลา 11.52 – 12.38 น. เป็นฤกษ์พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเสร็จพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เสร็จสิ้นแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อัญเชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำ ไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ที่พระอุโบสถวัดกลาง (พระอารามหลวง) โดยจัดริ้วขบวนเดินเท้าจากบริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน ไปที่วัดกลาง (พระอารามหลวง) โดยตลอดเส้นทางมีข้าราชการแต่งกายด้วยชุดสีกากี และประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 2 เมษายน 2562 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีได้เปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวคำถวายพระพร จากนั้นจากนั้นการรำถวายพระพรจากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ และมอบรางวัลการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนวสันตนิยาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธี โดยได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อัญเชิญคติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562 อ่านสารนายกรัฐมันตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562 และมอบเกียรติบัติแก่ข้าราชพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 5 ราย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd