ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองกาฬสินธุ์

   วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และครอบครัว สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองกาฬสินธุ์ อาทิ หลวงพ่อองค์ดำ ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์ ศาลเจ้าโสมพะมิตร สักการะอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร พระบรมรูปที่ประดิษฐานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คนใหม่

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีถวายราชสักการะงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๐


วันอาทิตย์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ถวายราชสักการะในพิธีงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อถวายราชสักการะ สดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ และปวงชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์