A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

วันอาทิตย์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริการแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ณ จุดตรวจตู้ยามบ้านหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จุดตรวจสะพานเทพสุดา อ.สหัสขันธ์ จุดตรวจตู้บริการตลาดหนองริวหนัง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นหลักความปลอดภัยตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. โดยเคร่งครัด ประกอบด้วย 1.ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 2. ขับรถย้อนศร 3. ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร  6. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5.ไม่มีใบขับขี่ 6.แซงในที่คับขัน  7. เมาสุรา 8.ไม่สวมหมวกกันนิรภัย 9. มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 10. ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 30 ธันวาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมผาเสวย Conference ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านระบบ GIN Conference สู่อำเภอทุกอำเภอเพื่อติดตามผลการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยกำชับให้ด่านชุมชนปฏิบัติการให้เข้มแข็งเคร่งครัดให้ระวังในถนนสายรองและถนนเชื่อมหมู่บ้านเพราะประชาชนเริ่มเดินทางถึงบ้านแล้ว และจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ขอให้ปรับแผนการตั้งด่านให้เข้มงวดระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. และเวลา 18.00-20.00 น.และเด็กเยาวชนหากพบว่าขับรถเร็ว เมาแล้วขับก็ให้กำนัน ผู้ใหญ่ตามไปพูดคุยสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก
   สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2561 เกิดอุบัติเหตุ รวม 11 ครั้ง บาดเจ็บ 24 ราย เสียชีวิตเป็นผู้หญิง 1 ราย สาเหตุจากอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่ให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทุกวันที่ 28 ของเดือนตลอดปี 2561 โดยในเดือนธันวาคมมีพระสุนทร ธรรมประพุทธ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 28 ธันวาคม 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์ คุมเข้มกำชับจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง และด่านชุมชน ให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น หากพบเมาแล้วขับให้จับยึดรถทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับรถ ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน ได้สรุปผลการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตั้งจุดตรวจหลัก 33 จุด จุดตรวจรอง 159 จุด และตั้งด่านชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 1,408 จุด มีผลการเรียกตรวจยานพาหนะต่างๆตามมาตรการ "10 รสขม” จำนวน 12,126 คัน ดำเนินคดีจำนวน 888 คน และมีผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 "เมาแล้วขับจับยึดรถ” ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 12 คัน รถยนต์ 5 คัน รวม 17 คัน ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอห้วยเม็ก ดอนจาน และอำเภอยางตลาด มีผู้บาดเจ็บจำนวน 6 ราย เป็นชาย 3 ราย และเป็นหญิง 3 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากเมาสุราคิดเป็นร้อยละ 67.67 รองลงมาคือตัดหน้ากระชั้นชิด คิดเป็นร้อยละ 33.33

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

  วันนี้ (29 ธ.ค. 2561) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมผาเสวย Conference ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านระบบ GIN Conference สู่อำเภอทุกอำเภอเพื่อติดตามผลการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 รวมทั้งปัญหาหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนแต่ละอำเภอ หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมซึ่งในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สามของการรณรงค์ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 8 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอกุฉินารายร์ และอำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอห้วยเม็ก อำเภอเขาวง และอำเภอเมือง มีผู้บาดเจ็บรวม 18 ราย (ชาย 9 ราย/หญิง 9 ราย)สาเหตุเกิดจากการเมาสุรา และขับรถเร็วเกินกำหนด โดยจำนวนสะสมตั้งแต่วันที่ 27 -28 ธันวาคม 2561 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 11 ครั้ง บาดเจ็บ 24 ราย เป็นชาย 12 ราย และหญิง 12 ราย

วันที่ 28 ธันวาคม 2561  นายวีระศักดิ์  ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดโครงการส่งความสุขปีใหม่ 2562  มอบให้เกษตรกร/ประชาชน  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ณ  บริเวณหน้าสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์   อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเป็นศูนย์เฉพาะกิจบริการประชาชน เป็นจุดพักรถชั่วคราว มีห้องสุขา ขนมและน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีนายวิบูลย์  ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเกษตรกรร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 27 ธ.ค. 2561 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2562 เพื่อป้องกันการนำสินค้าที่ใกล้หมดอายุมาจำหน่ายให้กับประชาชน พร้อมให้คำแนะนำในการติดฉลากสินค้าให้ถูกต้อง ซึ่งพบว่าห้างสรรพสินค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พ.ต.อ.อำพร สายมะณี ผกก.สืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายปรีชา พรมคำบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุม ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์, ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 4 แห่ง คือ ห้างสรรพสินค้าโลตัส, กาฬสินธุ์พลาซ่า, บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และแมคโคร เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่มีสินค้าใกล้หมดอายุมาจำหน่ายให้กับประชาชน และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องลักษณะของสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2541 อย่างถูกต้อง แสดงให้ชัดเจนให้กับผู้บริโภคทราบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าเป็นอย่างดี โดยห้างสรรพสินค้าบางแห่ง มีการจัดกระเช้าเอง หรือตามลูกค้าสั่ง เพื่อให้ได้ของขวัญปีใหม่ "ตามใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ”

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ PM2.5 กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล