A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

วันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคีในครอบครัวและสังคม โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์ดำเนินการคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"จากทั่วประเทศที่สมควรได้รับรางวัล super biker ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ได้รับพระราชทาน จำนวน 4 ประเภท โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธี ซึ่งมีผู้ได้รับ ดังนี้ ประเภท บุคคลตัวอย่างผู้เป็นแรงบันดาลใจ Bike อุ่นไอรัก ได้แก่ นางวัฒนา ชัยนาลาน ประเภท ครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก ได้แก่ น.ส.ภมรศรี ม่วงย้อมมาดและเด็กชายกฤตนนท์ กั้วมาลา ประเภท แข็งแกร่ง กายใจ แบบอย่างที่ดี (อายุมากที่สุด) ได้แก่ พันจ่าอากาศเอก สมบูรณ์ แฝงจันดา และประเภท หนูน้อยจักรยาน สร้างอนาคตไทย (อายุน้อยที่สุด) ได้แก่ เด็กหญิงภัคชัญญา เลาะหะนะ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธี โดยได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อัญเชิญคติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562 อ่านสารนายกรัฐมันตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562 และมอบเกียรติบัติแก่ข้าราชพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 5 ราย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย นางพวงเพ็ญ จันทร์เพชร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจสอบพื้นที่หลังพายุฤดูร้อนสร้างความเสียหาย ซึ่งในส่วนของการรื้ออาคารโดมลานกีฬาต้องให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ทำการรื้อถอนเพื่อความปลอดภัย พร้อมกั้นเขตห้ามเข้า นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กมลาไสย นักเรียน ได้ช่วยกันทำความสะอาด ตัดต้นไม้ที่ล้มทับ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่วัดสว่างคงคา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่ให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีพระสุนทร ธรรมประพุทธ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาพระองค์ทรงพระเจริญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 31 มีนาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการพลเรือน ครู อาจารย์ ชมรม สโมสร มูลนิธิ ประกอบพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2562 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อน้อมประกาศราชสดุดี พระเกียรติคุณ แสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษาและอื่นๆ อีกนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์ต่อประเทศชาติไทยอย่างหาที่สุดมิได้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

       วันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่บ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off ขนย้ายขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น ตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งปฏิกูลจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในครั้งนี้มีเป้าหมายขนย้ายขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่กองสะสมปนเปื้อนในบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จำนวน 100 ตัน สำหรับการขนย้ายขยะอิเล็กทรอนิกส์จากบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนิน รวม 3 ครั้ง ครั้งแรก จำนวน 50 ตัน ครั้งที่ 2 จำนวน 150 ตัน และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 จำนวน 100 ตัน รวมจำนวน 300 ตัน แต่ขยะก็ยังตกค้างอีกจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

          วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่านาคำ พร้อมด้วยนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และแพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงข่าวขอบคุณและสรุปยอดรับบริจาค โครงการจัดหารายได้เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน แต่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เนื่องจากยังขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อให้เพียงพอกับการให้บริการ โดยจัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น รับบริจาค ในระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 ในเขต 18 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมระยะทาง 473 กิโลเมตร และกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

แจ้งปิด จากสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)