A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
   วันที่ 8 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ภายในบริเวณวัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีประชาชนทยอยมาลงทะเบียน เพื่อสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์ กันอย่างต่อเนื่อง โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ พร้อมเลือกประเภทของงานตามความสามารถและความสมัครใจ 7 ประเภทงาน ก่อนรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย บัตรจิตอาสา หมวก และผ้าพันคอพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้จัดส่งสิ่งของพระราชทาน ให้จังหวัดละ 1,000 ชุด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

            วันนี้ (6 เม.ย.62) เวลา 10.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณ ใจกลาง "กุดน้ำกิน" โดยมีพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี
          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำจุดหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อถวายความเคารพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ จากนั้นเดินไปยังโต๊ะบวงสรวง เพื่อจุดธูปเทียนบูชาประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง บูชาเทพยดา เทพารักษ์ ผู้ดูแลรักษาสถานที่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ โดยฤกษ์เวลา 11.52-12.38 น. เจ้าหน้าที่เชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำไปยังแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณใจกลางกุดน้ำกิน เจ้าหน้าที่เปิดฝาขันน้ำสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หยิบที่ตักน้ำ ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใส่ขันน้ำสาคร เสร็จแล้วส่งที่ตักน้ำให้เจ้าหน้าที่ปิดฝาขันน้ำสาคร แล้วห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาว แล้วเชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำ เดินไปขึ้นรถ ขบวนดุริยางค์ ผู้ถือธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์
          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาล ทหารตำรวจ ข้าราชการ และจิตอาสา ร่วมขบวนเดินเท้า ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ไปยังวัดกลาง พระอารามหลวง ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก  เมื่อถึงบริเวณพิธี เจ้าหน้าที่ นำขันน้ำสาครและที่ตักน้ำ เข้าไปภายในพระอุโบสถ แล้วส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ วางประจำจุดเพื่อรอทำน้ำอภิเษกในวันที่ 8 เมษายน 2562 พร้อมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในวันที่ 9 เมษายน 2562 ก่อนนำน้ำอภิเษกจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรวมกับ น้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ ในวันที่ 10 เมษายน 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ศาลาวัดป่าพุทธมงคล บ้านเตาไห ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยมีส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าและร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 230,695.50 บาท เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ให้มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย และร่วมสนับสนุนโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 3 เมษายน 2562 ที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีจิตอาสากว่า 500 คน ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะกุดน้ำกิน และที่บริเวณวัดกลางพระอารามหลวง ให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม พร้อมสำหรับการประกอบพิธีในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 นี้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 6 เมษายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 โดยมี คณะผู้พิพากษา ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเพื่อน้อมรำนึก และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรและปวงชนชาวไทย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 4 เมษายน 2562 ที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีซ้อมเสมือนจริงในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ก่อนจะมีพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 โดยมี ข้าราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสา ร่วมพิธีจำนวนมาก โดยพราหมณ์ได้ประกอบพิธีบวงสรวงบริเวณด้านหน้าสะดือกุดน้ำกิน หลังจากประธานในพิธีประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณสะดือกุดน้ำกินที่เป็นจุดที่ลึกที่สุดถึง 5 เมตร โดยถือฤกษ์ในเวลา 11.52 – 12.38 น. เป็นฤกษ์พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเสร็จพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เสร็จสิ้นแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อัญเชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำ ไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ที่พระอุโบสถวัดกลาง (พระอารามหลวง) โดยจัดริ้วขบวนเดินเท้าจากบริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน ไปที่วัดกลาง (พระอารามหลวง) โดยตลอดเส้นทางมีข้าราชการแต่งกายด้วยชุดสีกากี และประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 2 เมษายน 2562 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีได้เปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวคำถวายพระพร จากนั้นจากนั้นการรำถวายพระพรจากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ และมอบรางวัลการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนวสันตนิยาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

แจ้งปิด จากสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)