กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาลำน้ำปาว

     วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่บริเวณลำน้ำปาว ชุมชนกุดยางสามัคคี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์  ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาลำน้ำปาว" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมีส่วนราชการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณลำน้ำปาว กำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย คืนความสะอาดเรียบร้อยให้พื้นที่สาธารณะ 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

    วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว พระปิยมหาราชเจ้า ผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองสู่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ การพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความเข้มแข็ง ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ปวงชนชาวไทยตราบจนปัจจุบัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับกำหนดการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดนิทรรศการ และการรับบริจาคโลหิตด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ อัญเชิญครุฑลงจากอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า)

    วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 11.23 น. ที่บริเวณลานคอนกรีตหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอัญเชิญครุฑลงจากอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) มาประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เคยปฏิบัติราชการบนศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า)ร่วมพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการอัญเชิญครุฑลงจากอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 ชั้น ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ปราศจากปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาช่วยเหลือครอบครัวบ้านดอนย่านาง อำเภอยางตลาดที่ประสบเหตุไฟไหม้

   วันที่ 11 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 1 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด ช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้เสียหาย 6 หลังคาเรือน พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยครั้งนี้  ซึ่งเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. วันที่ 10​ มีนาคม 2562 ​เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของราษฎรบ้านดอนยานาง​ หมู่​ 1 ​ต.ดอนสมบูรณ์​ อ.ยางตลาด​ จ.กาฬสินธุ์ ​ จำนวนหลายหลัง​ และได้ประสานรถดับเพลิงในเขตพื้นที่ใกล้เคียง​ มาทำการดับเพลิง ใช้ระยะเวลาประมาณ​ 1​ ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราฃการจังหวัดกาฬสินธุ์มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้นำท้องถิ่น อาสาปศุสัตว์ เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัข แมวและสัตว์เลี้ยง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

    วันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิด (Kick Off) โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมอบวัคซีน วัสดุ อุปกรณ์ให้กับผู้แทนอาสาปศุสัตว์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่และเยี่ยมชมจุดบริการฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัข แมว ซึ่งมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์สร้างแกนนำในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562

    เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม” ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นแนวคิด สร้างจิตสำนึกของเด็ก เยาวชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ให้เกิดการเรียนรู้เท่าทันสื่อและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สร้างแกนนำเครือข่ายในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และร่วมแก้ปัญหาในการใช้สื่อ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์นำจิตอาสาปรับภูมิทัศน์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เตรียมน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    วันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ บริเวณสวนสาธารณกุดน้ำกินกุดน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อำเภอเมือง พัฒนาและปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณกุดน้ำกิน ซึ่งเป็นสถานที่เตรียมการสำหรับเตรียมน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 นี้  แหล่งน้ำกุดน้ำกิน แห่งนี้ เดิมเป็นทุ่งนาและป่ารก มีกุดน้ำขนาดใหญ่ไว้สำหลับอุปโภคบริโภค มีเนื้อที่ประมาณ 26 ไร่ ส่วนที่เป็นเกาะกลางน้ำมีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ มีชุมชนอาศัยอยู่รอบ ๆ จำนวน 2 ชุมชนคือ ชุมชนหนองไชยวาน และชุมชนหนองลิ้นจี่ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สวนสาธารณกุดน้ำกิน แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด เป็นแหล่งน้ำโบราณ เป็นจุดน้ำขังที่แตกแขนงออกมาจากลำน้ำปาว ในสมัยโบราณเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคมาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์