A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2563

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2563" โดยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมรับมอบเงินสด และสิ่งของต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษา ห้างร้าน นักธุรกิจ มูลนิธิ ชมรม และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนำไปจัดซื้อสิ่งของรางวัลการออกสลากกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาฯกาฬสินธุ์ ทำความสะอาด พัฒนาคลองส่งน้ำ กำจัดวัชพืช ที่กีดขวางทางน้ำไหล

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ จิตอาสาพัฒนาคูคลอง พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาคลองส่งน้ำ ตัดหญ้ากิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ที่กีดขวางทางน้ำไหล บริเวณคลองส่งน้ำ จุดบ้านดงเมือง (คูคลองส่งน้ำด้านข้างห้างโกลบอลเฮ้าส์) ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 1 กิโลเมตร เพื่อให้สามารถส่งน้ำไปถึงผู้ใช้น้ำปลายทางได้โดยสะดวก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานเปิดป่องเอี้ยมเยี่ยมชมกมลาไสย เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน
        
          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 งานเปิดป่องเอี้ยมเยี่ยมชมกมลาไสย หรือ Open house kamalasai school 2020 จัดขึ้นที่โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้วิสัยทัศน์ ภาษาดี เทคโนโลยีเด่น เน้นคุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน มีครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของนักเรียนและครูในรอบปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก เร่งสำรวจออกแบบสถานีสูบน้ำด้ายพลังงานไฟฟ้าและคลองชลประทาน จากเขื่อนลำปาว เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายอำเภอห้วยเม็ก ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณโสกเสือ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเร่งสำรวจพื้นที่และออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าและคลองชลประทาน จากเขื่อนลำปาวไปยังพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวหิน รวมพื้นที่กว่า 7,000 ไร่ เพื่อทำการเกษตรด้านการประมง และแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม 5 ส. กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ รณรงค์ ให้ความรู้ป้องกันไวรัสโควิด 19

   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 5 ส. กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือกันขับเคลื่อน dino kalasin Vision zero 2020 หรือกาฬสินธุ์ทำงานต้องปลอดภัย ไร้แรงงานเด็ก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน
         (13 กุมภาพันธ์ 63) พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือกันขับเคลื่อน dino kalasin Vision zero 2020 จัดขึ้นที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน และมีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนราชการ สถานประกอบการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามในบันทึกความตกลงร่วมมือ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทำงานที่ปลอดจากการประสบอันตราย ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 61 ทีม ร่วมประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2563

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จำนวน 61 ทีม และการประกวดบรรยายธรรม จำนวน 47 คน รวม 474 คน ใช้สถานที่ ณ วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ PM2.5 กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล