A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

เริ่มแล้วงาน มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ตระการตาทะเลธุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โบราณสถานพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอ 18 อำเภอ ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ร่วมขบวนแห่พานบายศรีและเครื่องสักการบูชาพระธาตุยาคู ท่ามกลางริ้วทะเลธุงสองข้างทางหลากสีสัน ในพิธีเปิดงานมาฆบูชา “มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนสักการะบูชา เริ่มพิธีบวงสรวง และพิธีทานธุง จากนั้นนางรำที่มาจากทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน ชาวชุมชนทั้ง 18 อำเภอ กว่า 3,000 คน ร่วมฟ้อนสมมาบูชาพระธาตุยาคู และการแสดงชุดมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยางและพิธีมาฆะประทีปเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ สำหรับงานมาฆบูชา “มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เฮือนอีสาน ตลาดนัดโบราณอาหารพื้นถิ่น ให้นักท่องเที่ยว ได้ช็อป ชม ชิม อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม 5 ส กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

            วันนี้ (31 ม.ค. 63) ที่โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" กิจกรรม 5 ส กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจควันดำรถยนต์ส่วนราชการ ลดมลพิษทางอากาศ ป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5

    วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ และบุคลากรของหน่วยงานราชการ ร่วมตรวจควันดำรถยนต์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน รถยนต์ ในกิจกรรมบริการตรวจควันดำรถยนต์ที่ใช้ในราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจวัดควันดำของรถยนต์ ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละลองขนาดเล็ก PM2.5 ลดมลพิษทางอากาศ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเตรียมพร้อมป้องกันโรคโคโรนา

   วันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ บุคลากรสาธารณสุข ผู้ประกอบการโรงแรมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์โรคสำคัญและโรคไวรัสโคโรนา โดยนายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมและป้องกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กลุ่มเสี่ยง ที่ติดเชื้อปอดอักเสบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจ ศูนย์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ป้องกันได้โดยใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ การล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจหรือกลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิตและการสัมผัสโดยไม่ใช้ถุงมือ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว เนื่องจาก โรคระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ ด้วยการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ และ รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก พร้อมดูแลสุขภาพด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่แออัด ป้องกันไวรัสโคโรนา
     นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เผยว่า ขณะนี้มีการแชร์ทางสื่อออนไลน์มีข่าว FAKE NEWS เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา จึงขอให้ประชาชนได้ติดตามการแถลงข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบทุกวัน สำหรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข แจ้งข้อมูลเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 มีผู้ป่วยได้รับการยืนยัน 14 ราย รักษาหาย ปลอดเชื้อกลับบ้านได้ 5 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ในช่วงเฝ้าระวังกักกันไม่ให้ออกไปแพร่เชื้อโรคในสังคม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ตรวจสอบความเหมาะสม จำเป็น เร่งด่วนโครงการที่จังหวัดเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง

   วันนี้ (29 มกราคม 2563) นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสม จำเป็น เร่งด่วนของโครงการที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในพื้นที่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอห้วยเม็ก อำเภอกมลาไสย และอำเภอฆ้องชัย ประกอบด้วยโครงการต่อยอดจากโครงการพระราชดำริขุดร่องชักน้ำ โดยมีขุดสระกักเก็บน้ำหนองป่ากล้วย หมู่ที่ 10 ตำบลลำปาว อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ งบประมาณ 999,200 บาท โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองขาม หมู่ที่ 3 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด งบประมาณ 889,000 บาท โครงการวางรางระบายน้ำสำเร็จรูประบบส่งน้ำโรงสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านโคกกลางเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก งบประมาณ 969,000 บาท โครงการจัดทำระบบน้ำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านเหล่าแดง ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย งบประมาณ 500,000 บาท โครงการยกระดับถนนดินพร้อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากปั๊มน้ำมันอุทัยวรรณ บ้านท่าสามัคคี หมู่ 13 ถึงวัดท่ากลาง บ้านท่ากลาง หมู่ 8 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย งบประมาณ 1,824,000 บาท และโครงการป่าชุมชนบ้านดงนามน ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมจัดงานเทศกาลมาฆบูชา “มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์นี้ ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคู โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว

บรรยากาศของขบวนแห่ซึ่งเป็นหนึ่งในการแสดง แสง สี เสียง ชุดมาฆปูรมี ทาวรวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง และการรำบวงสรวงองค์พระธาตุยาคู อย่างสวยงามอ่อนช้อย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในการจัดงานเทศกาลมาฆบูชา “มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์นี้ ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้มีการจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย และนางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานขอนแก่น รวมกันแถลงข่าวถึงความพร้อมในการจัดงาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ PM2.5 กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล