ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับและโครงการกาฬสินธุ์เมืองสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

20180305 02 03
วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 พร้อมคณะผู้ตรวจราชการจากกระทรวงต่างๆ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความ เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ณ กลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ และโครงการกาฬสินธุ์เมืองสมุนไพร ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติโพนงาม ตำบลโพนงาม อ.กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 พร้อมคณะฯประชุมร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล

20180305 01 01

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง และกรมต่างๆ ได้ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการตามนโยบาย รัฐบาล ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการตรวจติดตาม ประกอบด้วย แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวทางการเพิ่มศักยภาพภาคเกษตรกร การท่องเที่ยวทางธรรมชาติครบวงจร ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ แผนการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการ ฉ้อโกงประชาชนในระดับพื้นที่(แชร์ลูกโซ่) การติดตามผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐสวัสดิการ และการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดงาน “มาฆะปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ที่อำเภอกมลาไสย

20180301 01 05

    วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธีเปิดงาน “มาฆะปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ลานพระธาตุยาคู โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมจุดประทีป เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีหัวหน้าส่วนราขการ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานขอนแก่น นายอำเภอกมลาไสย องค์กรปกครองส่วนถิ่น และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ขับเคลื่อนแผนงาน Kalasin Green Market ภายใต้โครงการ Kalasin happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

20180302 01 01

   วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Green Market แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ ณ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหารือแนวทาง แผนงานโครงการดังกล่าวบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดนำร่องในการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้กรอบแนวคิด Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับรายได้ภาคการเกษตร โดยกำหนดกลยุทธ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

20180228 01 01
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี พระสุนทร ธรรมประพุทธ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธี

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เริ่มแล้วงาน "มหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์" ประจำปี 2561

20180227 05 01

    วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์" ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้ชมฟรี อาทิ การจัดแสดงนิทรรศกาลวิจิตรแพรวา ผืนผ้าแห่งแผ่นดิน การจัดแสดงฮีตสิบสอง (ประเพณีสิบสองเดือนจังหวัดกาฬสินธุ์) การประกวดวงดนตรีโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน การประกวดหมอลำย้อนยุค ประกวดส้มตำลีลา การจัดนิทรรศกาลของส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ การออกร้านขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP ของดีเมืองกาฬสินธุ์ การจำหน่ายสลากกาชาด เป็นต้น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมช็อป ชม ชิม ในงาน "มหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์" ประจำปี 2561 ในจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2561 ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์