จ.กาฬสินธุ์ เตรียมจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ใช้ขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล

20180222 01 01

    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) โดยให้สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นศูนย์ข้อมูลกลางระดับจังหวัดกาฬสินธุ์และจัดเก็บชุดข้อมูลกลางระดับจังหวัด ประกอบด้วย ข้อมูลกลางเรื่องข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ และจัดเก็บข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์กาฬสินธุ์ 3 ดี คนดี สุขภาพดี รายได้ดี , ประเด็นยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวภูไท ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม , ประเด็นยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง , ประเด็นยุทธศาสตร์อ้อยโรงงาน , ประเด็นยุทธศาสตร์เมืองแห่งอาหารปลอดภัย , ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ , ประเด็นยุทธศาสตร์แพรวาสู่สากล และประเด็นยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงภายใน และนอกจากนั้นสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ต้องเป็นหน่วยงานหลักในการจัด ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของทุกส่วนราชการ รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไป ใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายตามโครงการ กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล และดำเนินนโยบายในด้านต่างๆของรัฐบาล และของจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ แถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์

20180221 01 09
          เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะได้ร่วมกันแถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษเนื่องในวาระการก่อตั้งเมืองกาฬสินธุ์ครบ 224 ปี มีกิจกรรมให้ชมมากมาย พิธีเปิดงานจะมีการแสดง 2 ชุดใหญ่ ประกอบด้วย ชุด "เส็งเสียง สำเนียงอีสาน นาฏการ ตำนานศิลป์ ถิ่นน้ำดำ ” ซึ่งเป็นการแสดงที่แสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาวจังหวัด กาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จึงได้นำมาสร้างสรรค์ในรูปแบบนาฏยประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความสวยงามและสนุกสนาน ชุดที่ 2 จะเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน เช่น ฟ้อนไดโนเสาร์, ฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์, ฟ้อนเอิ้นขวัญ, ฟ้อนละคร/ภูไทกาฬสินธุ์, เซิ้งกะโป๋, ลีลาบ่าวขาลาย, ออนซอนเสียงโปงลาง และอื่นๆ อีก รวม 16 รายการ ใช้เวลาในการแสดงรวมทุกชุดมากกว่า 3 ชั่วโมง ในวันแถลงข่าวได้มีการจำลองชุดการแสดงมาให้สื่อมวลชนได้ชมความสวยงามกันก่อน ใคร ในวันแสดงจริงจะใช้นักแสดง นักดนตรี รวมกันมากกว่า 224 คน จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนเที่ยวงานและชมพิธีเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า)

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ปีพุทธศักราช 2561

20180216 01 01

    วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้กับทีมขับเคลื่อนระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ

20180219 01 01
   วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2561 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืนให้แก่คณะกรรมการและทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จาก 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน และอำเภอนามน เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์จับกุมผู้ต้องหาคดีสำคัญ

20180217 01 14

    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.20 น. พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์, พ.ต.อ.โสภณ วารี, พ.ต.อ.ไพโรจน์ ไทยพุทรา รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์, พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ วัชรเสวี ผกก.สภ.นามน พร้อมชุดสืบสวน กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ์, สภ.นามน, สภ.สมเด็จ ร่วมกับนายชนิพนธ์ สงวนสัตย์ นายอำเภอนามน, ฝ่ายทหารฯ, กู้ภัยนามน สมเด็จ นำตัวนายทิษณุ หรือทิษ หรือชิต โภนารัตน์ อายุ 29 ปี ฉายา ”ชิต สายเบิร์น” ผู้ต้องหา คดีพยายามฆ่าและข่มขืนกระทำชำเราฯ เหตุเกิดในพื้นที่ สภ.นามน ทำแผนประกอบคำรับสารภาพพร้อมตรวจสถานที่เกิดเหตุ ณ บริเวณข้างวัดอรัญญิกาวาส หรือวัดบ้านหนองโพนสูง หมู่ที่ 13 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประมาณ กม.ที่ 1

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ “Kalasin Happinesse Model”

       20180214 02 06
         วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ "Kalasin Happinesse Model” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพิ่มราย ได้ต่อคน ร้อยละ 7 ในปี 2561 และ ร้อยละ 10 ในปี 2562 โดยที่ประชุมกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การยกคุณภาพชีวิตคนจน พื้นฐาน, ยุทธศาสตร์ยกระดับรายได้ภาคการผลิตและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน, ยุทธศาสตร์การยกระดับการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เพิ่มมูลค่าและรายได้จากศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมศิลปิน ผู้ประกอบการด้านศิลปวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์การอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดกาฬสินธุ์

20180220 01 01

   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดกาฬสินธุ์ รับฟังรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย การดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 , การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ , การดำเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่ , โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี , การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 และการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพัฒนาด้านการเกษตรด้านการให้ความช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับ เกษตรกรเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2560

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์