จ.กาฬสินธุ์ เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ศาลาการเปรียญวัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระพุทธรูป ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือ หลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรอยู่ภายใต้พระบรม โพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้เกิดความร่มเย็นและสันติสุขด้วยการนำหลักธรรมจากบทเจริญพระพุทธ มนต์ มาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตประชาชนมีความสามัคคีปรองดองด้วยการทำกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ชาวกาฬสินธุ์รวมพลังทำความดีลอกทำความสะอาดลำน้ำปาวเพื่อแสดงความจงรักภักดี และเตรียมป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

         วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ พลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ปี 2561 ระยะที่ 2 ในบริเวณลำน้ำปาว ตรงหน้าโรงแรมริมปาว ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีข้าราชการ พ่อค้าประชาชน พลังมวลชน เข้าร่วมจำนวนมาก
          นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า ลำน้ำปาวเป็นลำน้ำสำคัญที่ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ได้อาศัยเป็นน้ำอุปโภคบริโภค มาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีความยาวที่อยู่ในเขตเทศบาลประมาณ 6 กิโลเมตร ปัจจุบันลำน้ำตื้นเขินมีพืชน้ำผักบุ้ง ผักตบชวา หญ้า ขึ้นปกคลุมทำให้น้ำไหลไม่สะดวก เมื่อมีฝนตกชุกในฤดูฝนทำให้น้ำเอ่อท่วมเขตพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการป่องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการ พลังประชาชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ปี 2561 ซึ่งต่อยอดมาจากโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีที่ชาวกาฬสินธุ์ได้ร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีเนื่อง ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล สนับสนุนกองทุนขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่หอประชุม 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานทอดผ้าป่าขยะตามโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อสนับสนุนกองทุนขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการสนับสนุนกองทุนขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นการร่วมกันกำจัดขยะในท้องถิ่นตนเอง และนำรายได้จากการขายขยะ จำนวน 14.87 ตันที่ทอดผ้าป่าในครั้งนี้ เป็นทุนเริ่มต้นในการกำจัดขยะในท้องถิ่น โดยการรับซื้อขยะจากหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อให้มีการกำจัดที่ถูกต้อง ต่อเนื่องเกิดความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีการขบวนแห่ผ้าป่ารีไซเคิลนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนโรงเรียนเทศบาลกาฬสินธุ์ การจัดนิทรรศการรณรงค์นำขยะรีไซเคิลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อีกด้วย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

พิธีมอบบ้านกาชาดแก่ผู้ยากไร้ ต.สำราญใต้ อ.สามชัย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

   วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด ที่ปรึกษาและสมาขิกเหล่ากาชาดฯ ออกเยี่ยมครัวเรือนยากจน/ผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการเยี่ยมยามถามไถ่จากใจกาชาด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดกาฬสินธุ์ "คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" และกระทำพิธีมอบบ้านกาชาด ให้แก่ผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเหล่ากาชาดได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ร่วมกับอำเภอสามชัย และ อบต.สำราญใต้ โดยมอบบ้านให้กับนางสาวหนูแดง จำปาวัน อายุ 50 ปี ที่มีฐานะยากจนและป่วยเป็นเบาหวาน อาศัยอยู่กับมารดา 2 คน ณ บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 19 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเหล่ากาชาดได้มอบเงินสงเคราะห์ พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค และให้กำลังใจแก่ครอบครัวดังกล่าว

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

รวมพลัง "จิตอาสา" อำเภอฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     วันที่ 25 ก.ค.61 นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอฆ้องชัย เป็นประธานเปิดงานรวมพลังจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีจิตอาสาจำนวนมากร่วมกันตัดหญ้า ทำความสะอาด เก็บขยะ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย และบริเวณรอบหอประชุมอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ให้สะอาดและสวยงาม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ชาวกาฬสินธุ์ร่วมใจปลูกต้นไม้ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561

         วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 พลโทธรากร ธรรมวินธร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนในการเป็นประธาน นำพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเทศบาล สมาชิก อบต.ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมกันปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ร่วมกันทำความดีเพื่อชาติ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ในพื้นที่ตำบลอีตื้อ อำเภยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

    วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ขึ้นที่บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนมาก ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อย่างพร้อมเพรียง โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดให้ข้าราชการ และประชาชนลงนามถวายพระพร ตั้งแต่จันทร์ที่ 23 – วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณห้องโถงหน้าลีฟท์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์