อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

     เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์  โดยมี นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมพิธี สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรภายในจังหวัด เพื่อให้เกษตรกรได้รู้จักใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่ายให้มากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคนิคและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคมนี้

         ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคูประจำปี 2561 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณโบราณสถานเมืองฟ้า แดดสงยาง พระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราทานน้ำสรงพระธาตุยาคูเป็นปีแรก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต

จังหวัดกาฬสินธุ์ขอแจ้งประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของจังหวัดอย่างมีธรรมาภิบาลและเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน โดยน้อมนำหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานราชการ  

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่เวรยามหมู่บ้านเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

    วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งเวร-ยามหมู่บ้านเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล และตามนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ยุทธการฟ้าแดดสงยาง สภ.คำม่วงรวบเครือข่ายและพบธนบัตรปลอมมูลค่า 180,000.-บาท

          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอกสมบัติ จินดาศรี รอง ผบช.กกล.รส.กาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายยาเสพติด ตามยุทธการฟ้าแดดสงยาง ของ สภ.คำม่วง ซึ่งได้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างร่วมกันของ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ร่วมกันปิดล้อมตรวจค้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561  จับกุมเครือข่ายยาบ้า 2 ราย ของกลางยาบ้า 51 เม็ด กัญชาแห้ง 1 ห่อ ธนบัตรไทยปลอม ฉบับละ 1,000.- บาท จำนวน 180 ฉบับ เป็นเงิน 180,000.-บาท และลูกกระสุนปืนขนาด .38 มม. จำนวน 2 นัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เทศบาลตำบลหนองสอ มอบบ้าน Kalasin Happiness Model ให้คุณยายหนูหัน วัย 75 ปี

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายชาญชัย ศรศรีชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model บ้านเลขที่ 471 หมู่ที่ 2 บ้านหนองสอใต้ ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับนางหนูหัน ศรีเสนาะเมธีกุล อายุ 75 ปี อาชีพเก็บของป่า ปลูกผัก ปลูกหญ้าขาย เลี้ยงตัวเอง ซึ่งเทศบาลตำบลหนองสอ ได้พิจารณาคัดเลือกในการช่วยเหลือสร้างบ้านพักให้ โดยได้รับการบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองสอ ใช้งบประมาณก่อสร้าง 29,840 บาท

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

อำเภอ ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ในข้าราชการ บุคลากร ตามนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจัง

     วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561 ทุกอำเภอ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ในข้าราชการ บุคลากร ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ตามนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจัง โดยยุทธการฟ้าแดดสงยาง ซึ่งปิดล้อมตรวจค้น พื้นที่เป้าหมาย 77 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์