แม่ทัพภาคที่ 2 ติดตามการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้การจัดงานสมพระเกียรติ สงบ เรียบร้อย สะดวก และปลอดภัย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาเฉพาะกิจทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง สถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายวัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์