A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

มหกรรมเส็งกลองร่องคำ กาฬสินธุ์ แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสานสู่มหกรรมกลองอาเซียน ประจำปี 2563

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดงานมหกรรมเส็งกลองร่องคำ กาฬสินธุ์ แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสานสู่มหกรรมกลองอาเซียน ประจำปี 2563 ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สมโภชน์ 175 ปี วัดกลางพระอารามหลวง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมประกาศยกวัดกลาง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

     (7 กุมภาพันธ์ 2563) ที่วัดกลาง พระอารามหลวง ได้มีพิธีบวงสรวงพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ดำ เนื่องในโอกาสสมโภชน์ 175 ปี วัดกลาง พระอารามหลวง มีข้าราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อ่านประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดกลาง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2521

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาฯ สสจ.กาฬสินธุ์รณรงค์สร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาทำความสะอาด 7 จุดเสี่ยง ในห้องน้ำ สถานีบริการน้ำมัน และ บขส.
      นายอภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางสาวพรพิศ มิ่งมาศ ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร และจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาด แจกหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ บริเวณที่พักผู้โดยสาร

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กำชับให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ประสบภัยแล้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน

    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำชับให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ประสบภัยแล้ง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของกำลังพล และระลึกถึงวันสำคัญของกองอาสารักษาดินแดน
       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกองเอกชัยธวัช เนียมศิริ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี ซึ่งกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของกำลังพล และระลึกถึงวันสำคัญของกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ก่อตั้งมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กรมอาเซียน จัดสร้างและส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 47 ให้โรงเรียนกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ตามโครงการห้องสมุดอาเซียน 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน 

       (6 กุมภาพันธ์ 2563) ที่โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน ทำพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนกมลาไสย เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่นักเรียน คณาจารย์ และชาวบ้านในชุมชนในพื้นที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ Kick off Zero Burning เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่แปลงปลูกอ้อย บริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน Kick off Zero Burning เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการเผาใบอ้อย ฟางข้าว พร้อมชมการสาธิตกระบวนการผลิตอ้อย การใช้เครื่องยนต์การเกษตร เช่น สางใบอ้อย การตัดอ้อยสด การเก็บใบอ้อยแห้งบีบอัดเป็นก้อน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ PM2.5 กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล