A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเหนือ อำเภอเมือง ร่วมกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังเนื้อที่ 15 ไร่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเหนือ ได้ร่วมกันถอนทำลายต้นมันสำปะหลังที่แปลงมันสำปะหลังของนายเพชรมณี นนฤๅชา บ้านหนาด ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เนื้อที่ 15 ไร่

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 จึงเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านการกักกันตัว 14 วัน แล้ว
 
   เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวนายธีรยุทธ ภูแสงศรี ชาวอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเดินทางไปทำงานรับจ้างเก็บกล้วยที่สวนกล้วยในประเทศอิสราเอล หลังจากหมดสัญญาจ้างและเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์เน้นให้ ชรบ.ใช้ชีวิตด้วยพลังเสริมและขยายผลให้ชุมชน หมู่บ้าน ของตนเอง

   วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ.รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ภายหลังมอบประกาศนียบัตร นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวกับผู้ผ่านการอบรมว่า ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ประกอบไปด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และผู้นำชุมชน เป็นผู้ที่มีและรู้ข้อมูลต่างๆในหมู่บ้านชุมชนตนเองดีที่สุด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563

จังหวัดกาฬสินธุ์ พบการแพร่ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังที่บ้านหนาด ตำบลเหนือ อำเภอเมือง ด้านเกษตรจังหวัดฯ ชี้ เป็นแล้วต้องทำลายทั้งแปลง ป้องกันการระบาดในวงกว้าง
 
     (21 มิ.ย. 2563) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ที่บ้านหนาด ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเกษตรกร ได้ปลูกมันสำปะหลังในเนื้อที่ 15 ไร่ ปรากฏว่า หลังปลูกเพียงไม่กี่เดือนพบว่า ยอดที่แตกใหม่ใบมีลักษณะหงิกงอ ขุดดูทั้งต้นไม่มีหัวมีแต่ราก จึงได้แจ้งกำนันประจำตำบลและเจ้าหน้าที่เกษตรทราบ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล