ม.กาฬสินธุ์ MOU จัดการเรียนการสอนบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน

    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ MOU จัดการเรียนการสอนบูรณาการเรียนรู้กับการทำงานกับวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ และบริษัทเฮือนกาฬสินธุ์ 1993 จำกัด ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน ใช้ประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
    (19 มิถุนายน 2562) ที่เฮือนกาฬสินธุ์ ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีพิธีลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL : Work-Integrate Learning) ระหว่าง รองศาสตราจรย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และนายโชฎึก คงสมของ บริษัท เฮือนกาฬสินธุ์ ๑๙๙๓ จำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ด้วยการฝึกฝน การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเติมเต็มระหว่างความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอน ในห้องเรียน ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพให้นักศึกษา โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เกษตรกร อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดข้าวหอมมะลิ ระดับประเทศ

    นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิช ย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จัดงานประกวดและมอบรางวัลข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2561/62 การมอบรางวัลข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2562 และการประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่ได้เครื่องหมายรับรองรูปพนมมือ โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 37 ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2523 และผลการประกวดปรากฎว่า ในประเภทเกษตรกรรายบุคคล นางสมศรี ศรีประไหม บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ได้รับโล่ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เงินสด 15,000 บาท รถไถนาเดินตามพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 65,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพปัญญาเมธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(มหานิกาย)

   คณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพปัญญาเมธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(มหานิกาย) อย่างเนืองแน่น
     วันที่ 16 มิถุนายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพปัญญาเมธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(มหานิกาย)และอดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง ซึ่งจัดขึ้นที่เมรุชั่วคราว วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง ร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น ทั้งนี้ พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต ป.ธ.7) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(มหานิกาย)และอดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง ได้มรณภาพอย่างสงบที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เมื่อเวลา 02.26 น.วันที่ 7 มีนาคม 2562 หลังจากเดินทางเข้ารักษาอาการอาพาธเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยอาการของโรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ และไตวาย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

   จังหวัดกาฬสินธุ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,042 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
   วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 200,042 ตัว ประกอบด้วย ปลาบึก จำนวน 42 ตัว ปลายี่สก 50,000 ตัว ปลาสร้อยขาว 50,000 ตัว ปลากระแห 50,000 ตัว และปลานวลจันทร์ 50,000 ตัว ที่บริเวณแหล่งน้ำสวนสาธารณแก่งดอนกลาง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มผลิตการประมงในแหล่งน้ำ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำและใช้ประโยชน์กันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

     วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการปรับฐานความคิดประชาชนและเครือข่ายให้มีสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมระดมความคิดเห็น "ปรับฐานความคิดแก้ทุจริตด้วย โมเดล STRONG” โดยมีเครือข่าย คือ อสม. ตัวแทนชุมชน ตัวแทนสภาเกษตรกร จาก 9 อำเภอ รวม 250 คนเข้าร่วม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้แทน อ.ก.พ.ร. ลงพื้นที่ประเมินกาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล เข้าเกณฑ์ระดับดีเด่น รางว้ลเลิศรัฐ

   วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมิน จากนางสาวอรพินท์ สพโชคชัย อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม(อ.ก.พ.ร.)และคณะ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ส่งโครงการกาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล สมัครรางวัลเลิศรัฐ ในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ( Effective Change)ซึ่งในรอบที่ 1อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีเด่น จึงเป็นที่มาของการลงพื้นที่ประเมินในรอบที่ 2 โดยมีจังหวัดที่ผ่านการประเมินรอบนี้ จำนวน 2 จังหวัดคือ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งผลงานกาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และจังหวัดสตูล ส่งผลงานการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเพื่อสนับสนุนให้อุทยานธรณีสตูลอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก นอกจากนี้ ยังมีผลงานในระดับกระทรวงอีก 6 ผลงาน ซึ่งศูนย์โฮมสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็เข้ารอบการพิจารณาด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ สร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในครอบครัวเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด

    สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ สานสายใย ครอบครัวไทยอบอุ่น เพื่อให้บุคคลในครอบครัวและผู้กระทำผิด ได้สร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในครอบครัวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติด 
    วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดโครงการสานสายใย ครอบครัวไทยอบอุ่น ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่ห้องประชุมศาลาร่มโพธิ์นุกูลทองทวี ศูนย์ศึกษาลำปาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ครอบครับมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในครอบครัวตนเองแล้วนำสิ่งที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับเปลี่ยนครอบครัวให้ดีขึ้น และเพื่อให้บุคคลในครอบครัวและผู้กระทำผิดได้ใช้เวลาทำกิกจรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในครอบครัวเพื่อเป็นเกราะป้องกันการไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของบุคคลในครอบครัว รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้าใจระบบงานคุมประพฤติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์