จ.กาฬสินธุ์ให้ความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2561

    เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ประกอบกิจการ/พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระ ราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบัติ โดยมีผู้ประกอบการร้านวีดิทัศน์ ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปลัดอำเภอทั้ง 18 อำเภอ นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 196 คน เข้าร่วมการประชุม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" รณรงค์ "คนรักคลอง" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คนรักคลอง" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะชุมชนท่าสินค้า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยประธานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยกระทงถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นำจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวปฏิญาณตน แล้วนำผู้ร่วมพิธีเดินรณรงค์ตามเส้นทางเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุืเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ รวมถึงการมีจิตสำนึก จิตสาธารณะช่วยกันดูแลรักษาลำน้ำลำคลองในพื้นที่ จากนั้นร่วมกันกำจัดขยะ ผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ จากแหล่งน้ำสาธารณะชุมชนท่าสินค้าและบริเวณโดยรอบให้เกิดความสะอาด สวยงาม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจำนวนมาก

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์สวมเสื้อยืดพระราชทานฯ เสื้อยืดโทนสีเหลือง สีฟ้า ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกินกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมปั่นจักรยานจากจุดเริ่มต้นหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ผ่านสถานที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น วงเวียนโปงลาง อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรเจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก แยกโนนตาลสถานที่ประดิษฐานใบเสมาจำลองขนาดใหญ่ของเมืองฟ้าแดดสงยาง ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นต้น และไปสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) รวมระยะทางไปและกลับ ประมาณ 40 กิโลเมตร

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2561

   วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วยส่วนราชการ องค์ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมเดินขบวนรณรงค์ไปตามถนนสำคัญๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ สร้างความตระหนักถึงความเสียหายอันเกิดจากการคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ กิจกรรมมอบรางวัล อาทิ การประกวดภาพวาด การประกวดภาพถ่าย การประกวดขบวนรณรงค์ การมอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตแก่ส่วนราชการและภาคเอกชน จากนั้นประธานพิธีนำผู้ร่วมพิธีดื่มน้ำสาบานเป็นข้าราชการที่ดี ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสาบานต่อหน้าหลวงพ่อองค์ดำ และพระยาชัยสุนทรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ พื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561

     วันพุธที่ 12 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนเข้ารับประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ พื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมอบให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง โดยมีประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯ ซึ่งมีจังหวัดที่เข้ารับ ประกาศเกียรติคุณฯ จำนวน 21 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชุมพร เชียงราย ตราดนครราชสีมา นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน พะเยา เพชรบุรี แพร่ ภูเก็ต ร้อยเอ็ด ราชบุรี เลย สงขลา สิงห์บุรี สุโขทัยสุรินทร์ อุดรธานี และอุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดกาฬสินธุ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และบำรุงรักษาต้นไม้

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำโดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,0000 ตัว ในแหล่งน้ำบริเวณสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี และการบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณเกาะกลางถนนเลี่ยงเมืองหัวคู อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ให้เจริญเติบโตเป็นร่มเงาและเพิ่มทัศนียภาพของเส้นทางให้สวยงาม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์