กาฬสินธุ์ปูพรมปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น “ยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวดล้างยาเสพติด”

   เช้ามืดของวันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาสินธุ์ เป็นประธานปล่อยชุดปฏิบัติการกองกำลังสามฝ่าย ปกครอง ทหาร ตำรวจ ออกปิดล้อมตรวจค้นตาม "ยุทธการฟ้าแดดสงยางร ะดมกวดล้างยาเสพติด” ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 54 จุด พร้อมกันทั้งจังหวัด ซึ่งภายหลังการปฏิบัติการ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาสินธุ์ ได้ร่วมกับ พลตรีจุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ พลตำรวจตรีทิณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงผลการปฏิบัติการ ซึ่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน 23 คน ของกลางประกอบด้วย ยาบ้า 10,176.5 เม็ด ไอซ์ 36078 กรัม อาวุธปืน 8 กระบอก กรุสุนปืน 34 นัด โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง ทองคำหนัก 3 บาท เงินสด 91,000 บาท รถยนต์ 4 คัน จักรยานยนต์ 1 คัน และเลื่อยยนต์ 1 เครื่อง รวมมูลค่าทรัพย์สินที่จับกุมได้ในการปฏิบัติการครั้งนี้ 496,021 บาท  สำหรับสรุปรวมปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตาม "ยุทธการฟ้าแดดสงยางร ะดมกวดล้างยาเสพติด” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-24ตุลาคม 2561 สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2,912 คน ข้อหา ครอบครองเพื่อจำหน่าย 538 คน ครอบครอง 332 คน ผู้เสพ 2,041 คน และอื่นๆอีก 2 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (หนังสือ กส 0017.5/ว 2187 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561)

แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (หนังสือ กส 0017.5/ว 2187 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561)

พิมพ์ อีเมล

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (วันปิยมหาราช) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ เวทีกลางลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ชมรม สโมสร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธู์ ร่วมกันจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมจิตแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปประการ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

    วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 57 รูป ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ใส่เสื้อสีชมพู ร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์