สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น จัดงานอนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก เนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ และวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเด็กและเยาวชนร่วมงานจำนวนมาก

   วันที่ 14 มกราคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก เนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2562 และวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ประจำปี 2563 ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่าที่จะต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย มีความอุดมสมบูรณ์ สมดุลกับธรรมชาติ และเพื่อให้ประชาชนในชาติได้ตระหนักถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า อันเป็นผลให้เกิดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยมีครู อาจารย์ เด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ตำรวจชุด ปส.กาฬสินธุ์รวบยกแก๊งขนยาบ้าล็อตใหญ่ตะเวนส่งเครือข่ายทั่วภาคอีสาน ยึดของกลาง 228,000 เม็ด กัญชา 5 กิโลกรัม สารภาพรับจ้างขนเที่ยวละ 30,000 บาท สุดท้ายจนมุมคารีสอร์ท

   (13 ม.ค. 2563) เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์, พ.ต.อ.ทวีรัตน์ ศรีธวัชพงศ์, พ.ต.อ.ตรีวิทย์ ศรีประภา พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจชุดจับกุม ทหารในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายจำหน่ายยาบ้าในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ผู้ต้องหา 3 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 228,000 เม็ด กัญชาอัดแท่ง 5 กิโลกรัม เงินสด ทองรูปพรรณ 1 เส้น บัญชีเงินฝากอีกหลายรายการ และตรวจยึดรถยนต์ จำนวน 3 คัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์

    วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น.ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ประชาชนนำบุตรหลานเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะ ได้แจกของรางวัล ของขวัญ เครื่องดื่ม อาหาร ขนมหวาน ให้กับเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งคำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯรัฐมนตรี ได้ให้ไว้ว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ MOU รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมนำเสนอผลงานในระดับภาค

   นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอกพรชัย มาหลิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการและสถาบันการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสาระสำคัญในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคือให้บรรจุโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้ยุทธศาสตร์ของ TO BE NUMBER ONE เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกองค์กร /ชุมชน เรือนจำ สถานพินิจฯ สำนักงานคุมประพฤติ สถานศึกษาทุกระดับ สถานประกอบการ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมพัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และศูนย์แห่งการเรียนรู้ โดยใช้สัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE ในการประชาสัมพันธ์ต่อต้านภัยสุขภาพและยาเสพติด และกำหนดให้ทุกวันพุธ เป็นวัน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนพิการ

   วันที่ 10 มกราคม 2563 ที่หอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จำนวน 137 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล ผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิการที่ได้รับทุนการศึกษา ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งการพัฒนาศักยภาพคนพิการแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การได้รับประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในครั้งนี้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆที่พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องใช้ในการดูแลคนพิการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนภาครัฐ เอกชน ประชาชนร่วมบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของในวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นรางวัลการออกร้านมัจฉากาชาดในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563
 
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) และได้กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลเพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจการออกร้านมัจฉากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์