A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

 วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จังหวัดกาฬสินธุ์

Live!! นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 25 มีนาคม 2563

โพสต์โดย ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2020

พิมพ์ อีเมล

 วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)จังหวัดกาฬสินธุ์

Live!! นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 24 มีนาคม 2563

โพสต์โดย ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2020

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ ยืนยันพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค สะสม 31 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 28 ราย รอผล 2 ราย

✳✳Live!!▶️⏩Live!!! วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ ยืนยันพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค สะสม 31 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 28 ราย รอผล 2 ราย

โพสต์โดย PR.Kalasin ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2020

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

แจ้งปิด จากสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)