โครงการน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์

   วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น. ณ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางนงค์นิตย์  เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง ตามโครงการน้ำใจท้องถิ่นไทยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์และเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำรงชีพ ยาสามัญประจำบ้าน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 12,000 ราย

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่แปลงสวนยางพาราของนายวิริศักดิ์ ไชยหอม ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัด นายกฤษดา คำเมือง ผอ.กยท.จ.กาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันมอบเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จำนวน 110 ราย เนื้อที่ 855 ไร่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 456,120 บาท โดยเงินทั้งหมดจะโอนเข้าบัญชีให้เกษตรกรชาวสวนยางในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางจากกรณีราคายางตกต่ำ และเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์สนธิกำลังฝ่ายพลเรือนปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562

   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ที่ ลานอเนกประสงค์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สมนึก  มิควาฬ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ พ.ต.อ.ทวีรัชต์ ศรีธวัชพงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 ห้วงระหว่างวันที่ 6 – 10 พ.ย. 2562  โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจทางหลวง พิสูจน์หลักฐานกาฬสินธุ์ ตรวจคนเข้าเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นำโดย นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ อส. อปพร. มูลนิธิกู้ภัยกาฬสินธุ์ สนธิกำลัง กว่า 200 คน เพื่อร่วมระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ เน้นการใช้เกษตรแบบผสมผสาน นาแปลงใหญ่และคาดหวังใช้พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร

    วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ประธานสภาเกษตรกร และผู้แทนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ฝึกอบรมแบบบูรณาการความร่วมมือร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ พัฒนาทหารผ่านศึกเพื่อประกอบอาชีพอิสระ

    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมทักษะ สาขา"การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่" หลักสูตรการฝึกจำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้งบประมาณของหน่วยงานทหารผ่านศึกเพื่อให้กลุ่มดังกล่าวจะนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมพร้อมจัดกิจกรรม Big Cleaning ในเรือนจำ

   ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning ในเรือนจำทุกแห่งทั่วประเทศ โดยให้จัดกิจกรรมในเรือนจำเดือนละ ๑ แห่ง นั้น
   วันนี้ (5 พ.ย. 2562) ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรม Big Cleaning ในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในนเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562ซึ่งมีกิจกรรม ประกอบด้วย การทำความสะอาดสถานที่เยี่ยมญาติภายในเรือนจำ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบเรือนจำ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการผู้ต้องขังภายในเรือนจำ จัดอบรมขยายผลในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" และจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสนับสนุนการจัดกิจกรรม

นักวิ่งกว่า 1,000 คน ร่วมเดิน วิ่ง เพื่อการกุศล KM RUN 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์

   (3 พฤศจิกายน 2562) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง นางจารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วง พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ร่วมกันปล่อยตัวนักวิ่ง ในรายการ เดิน วิ่ง เพื่อการกุศล KM RUN 2019 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนคำม่วง มีนักวิ่งกว่า 1,000 คน ที่มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนคำม่วง มาร่วมเดิน วิ่ง การกุศลครั้งนี้ เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานจะนำไปปรับปรุงวงโยธวาทิตและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์