จ.กาฬสินธุ์ คุมเข้มเมาแล้วขับจับยึดรถตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

    วันที่ 28 ธันวาคม 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์ คุมเข้มกำชับจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง และด่านชุมชน ให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น หากพบเมาแล้วขับให้จับยึดรถทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับรถ ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน ได้สรุปผลการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตั้งจุดตรวจหลัก 33 จุด จุดตรวจรอง 159 จุด และตั้งด่านชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 1,408 จุด มีผลการเรียกตรวจยานพาหนะต่างๆตามมาตรการ "10 รสขม” จำนวน 12,126 คัน ดำเนินคดีจำนวน 888 คน และมีผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 "เมาแล้วขับจับยึดรถ” ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 12 คัน รถยนต์ 5 คัน รวม 17 คัน ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอห้วยเม็ก ดอนจาน และอำเภอยางตลาด มีผู้บาดเจ็บจำนวน 6 ราย เป็นชาย 3 ราย และเป็นหญิง 3 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากเมาสุราคิดเป็นร้อยละ 67.67 รองลงมาคือตัดหน้ากระชั้นชิด คิดเป็นร้อยละ 33.33

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สคบ.กาฬสินธุ์ ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2562

    วันที่ 27 ธ.ค. 2561 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2562 เพื่อป้องกันการนำสินค้าที่ใกล้หมดอายุมาจำหน่ายให้กับประชาชน พร้อมให้คำแนะนำในการติดฉลากสินค้าให้ถูกต้อง ซึ่งพบว่าห้างสรรพสินค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พ.ต.อ.อำพร สายมะณี ผกก.สืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายปรีชา พรมคำบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุม ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์, ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 4 แห่ง คือ ห้างสรรพสินค้าโลตัส, กาฬสินธุ์พลาซ่า, บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และแมคโคร เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่มีสินค้าใกล้หมดอายุมาจำหน่ายให้กับประชาชน และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องลักษณะของสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2541 อย่างถูกต้อง แสดงให้ชัดเจนให้กับผู้บริโภคทราบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าเป็นอย่างดี โดยห้างสรรพสินค้าบางแห่ง มีการจัดกระเช้าเอง หรือตามลูกค้าสั่ง เพื่อให้ได้ของขวัญปีใหม่ "ตามใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ”

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

   เมื่อบ่ายวันนี้ 26 ธันวาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งหลายหน่วยงาน ได้แก่ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรยางตลาด โรงพยาบาลยางตลาด เทศบาลตำบลโคกศรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นที่บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 12 ห้วยสีดา-ปากทางเขื่อนลำปาว กม.620+380 เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ให้ข้อมูลทางหลวง ให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ขัดข้อง และเพื่อให้ผู้เดินทางได้หยุดพักรถ รับบริการต่างๆ เช่น บริการผ้าเย็น กาแฟ และน้ำดื่ม ตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 นี้ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมากได้รับความ สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

     วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.ประวัติ จารุตัน เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

การมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม ผู้ลงทะเบียนลำดับที่ 5,001 เป็นต้นไป)


การมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม) 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในลำดับ 5,001 เป็นต้นไป

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์คิกออฟปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูเก็บเกี่ยว

     วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่บ้านแกเปะ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเครือ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จามโครงการสานพลังประชารัฐปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อ เป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร
     เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา สำหรับ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,770 ราย พื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งจังหวัด 11,953 ไร่
     นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและได้มอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรได้ กำกับดูและทั้งด้านวิชาการ การให้คำแนะนำในการปลูก การให้ปุ๋ย การดูแลรักษาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและขายได้ราคาตามที่ผู้รับซื้อกำหนด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่เทศกาลปีใหม่2562

     วันที่ 25 ธันวาคม 2561จังหวัดกาฬสินธุ์ ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่เทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและ สาธารณภัยที่มีขนาดใหญ่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่เทศกาลปีใหม่ 2562 ได้จำลองการเกิดอุบติเหตุรถรับ-ส่งนักเรียน ชนกับรถโดยสารที่ถนนสายกาฬสินธุ์-อำเภอสหัสขันธ์ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก โดยพลเมืองดีแจ้งเหตุขอรับการช่วยเหลือไปยังหน่วยกู้ชีพ 1669 และได้นำสรรพกำลังออกเผชิญเหตุ ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้อำนวยการจังหวัด ในการดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ เอกชน จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตลอดจนมูลนิธิอาสาสมัครต่างๆ ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยนำออกมาจากที่เกิดเหตุ มายังสถานที่ปลอดภัย มีการคัดแยก คัดกรอง และนำส่งโรงพยาบาลสนามได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งมีการจัดการด้านจราจรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ซึ่งภาพรวมของการซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สำหรับการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่เทศกาลปีใหม่ 2562 ในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบ เหตุและสาธารณภัยที่มีขนาดใหญ่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีการใช้รถใช้ถนนหนาแน่นกว่าเวลาปกติ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์