กาฬสินธุ์ประชุมปรับแผนป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2562

   วันที่ 30 ธันวาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมผาเสวย Conference ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านระบบ GIN Conference สู่อำเภอทุกอำเภอเพื่อติดตามผลการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยกำชับให้ด่านชุมชนปฏิบัติการให้เข้มแข็งเคร่งครัดให้ระวังในถนนสายรองและถนนเชื่อมหมู่บ้านเพราะประชาชนเริ่มเดินทางถึงบ้านแล้ว และจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ขอให้ปรับแผนการตั้งด่านให้เข้มงวดระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. และเวลา 18.00-20.00 น.และเด็กเยาวชนหากพบว่าขับรถเร็ว เมาแล้วขับก็ให้กำนัน ผู้ใหญ่ตามไปพูดคุยสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก
   สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2561 เกิดอุบัติเหตุ รวม 11 ครั้ง บาดเจ็บ 24 ราย เสียชีวิตเป็นผู้หญิง 1 ราย สาเหตุจากอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 3 ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จ.กาฬสินธุ์

  วันนี้ (29 ธ.ค. 2561) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมผาเสวย Conference ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านระบบ GIN Conference สู่อำเภอทุกอำเภอเพื่อติดตามผลการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 รวมทั้งปัญหาหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนแต่ละอำเภอ หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมซึ่งในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สามของการรณรงค์ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 8 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอกุฉินารายร์ และอำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอห้วยเม็ก อำเภอเขาวง และอำเภอเมือง มีผู้บาดเจ็บรวม 18 ราย (ชาย 9 ราย/หญิง 9 ราย)สาเหตุเกิดจากการเมาสุรา และขับรถเร็วเกินกำหนด โดยจำนวนสะสมตั้งแต่วันที่ 27 -28 ธันวาคม 2561 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 11 ครั้ง บาดเจ็บ 24 ราย เป็นชาย 12 ราย และหญิง 12 ราย

โครงการส่งความสุขปีใหม่ 2562 มอบให้เกษตรกร/ประชาชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2561  นายวีระศักดิ์  ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดโครงการส่งความสุขปีใหม่ 2562  มอบให้เกษตรกร/ประชาชน  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ณ  บริเวณหน้าสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์   อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเป็นศูนย์เฉพาะกิจบริการประชาชน เป็นจุดพักรถชั่วคราว มีห้องสุขา ขนมและน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีนายวิบูลย์  ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเกษตรกรร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สคบ.กาฬสินธุ์ ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2562

    วันที่ 27 ธ.ค. 2561 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2562 เพื่อป้องกันการนำสินค้าที่ใกล้หมดอายุมาจำหน่ายให้กับประชาชน พร้อมให้คำแนะนำในการติดฉลากสินค้าให้ถูกต้อง ซึ่งพบว่าห้างสรรพสินค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พ.ต.อ.อำพร สายมะณี ผกก.สืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายปรีชา พรมคำบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุม ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์, ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 4 แห่ง คือ ห้างสรรพสินค้าโลตัส, กาฬสินธุ์พลาซ่า, บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และแมคโคร เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่มีสินค้าใกล้หมดอายุมาจำหน่ายให้กับประชาชน และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องลักษณะของสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2541 อย่างถูกต้อง แสดงให้ชัดเจนให้กับผู้บริโภคทราบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าเป็นอย่างดี โดยห้างสรรพสินค้าบางแห่ง มีการจัดกระเช้าเอง หรือตามลูกค้าสั่ง เพื่อให้ได้ของขวัญปีใหม่ "ตามใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ”

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่ให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทุกวันที่ 28 ของเดือนตลอดปี 2561 โดยในเดือนธันวาคมมีพระสุนทร ธรรมประพุทธ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ คุมเข้มเมาแล้วขับจับยึดรถตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

    วันที่ 28 ธันวาคม 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์ คุมเข้มกำชับจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง และด่านชุมชน ให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น หากพบเมาแล้วขับให้จับยึดรถทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับรถ ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน ได้สรุปผลการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตั้งจุดตรวจหลัก 33 จุด จุดตรวจรอง 159 จุด และตั้งด่านชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 1,408 จุด มีผลการเรียกตรวจยานพาหนะต่างๆตามมาตรการ "10 รสขม” จำนวน 12,126 คัน ดำเนินคดีจำนวน 888 คน และมีผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 "เมาแล้วขับจับยึดรถ” ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 12 คัน รถยนต์ 5 คัน รวม 17 คัน ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอห้วยเม็ก ดอนจาน และอำเภอยางตลาด มีผู้บาดเจ็บจำนวน 6 ราย เป็นชาย 3 ราย และเป็นหญิง 3 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากเมาสุราคิดเป็นร้อยละ 67.67 รองลงมาคือตัดหน้ากระชั้นชิด คิดเป็นร้อยละ 33.33

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

การมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม ผู้ลงทะเบียนลำดับที่ 5,001 เป็นต้นไป)


การมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม) 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในลำดับ 5,001 เป็นต้นไป

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์