ททท.เปิดตัวและมอบกิจกรรมท่องเที่ยวแก่จังหวัดกาฬสินธุ์

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณย่านเมืองเก่า ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดงานเปิดตัวและส่งมอบสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่าง นางฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาสร้างภาพจำและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ไว้มากมายอันเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างรายได้สู่เมืองรอง โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.ได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะกับชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ จนได้เส้นทางการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นกลุ่มครอบครัว และคนรุ่นใหม่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ ของฝาก ของที่ระลึกเพื่อการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านแสนสุข ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

    วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท เป็นประธานเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแสนสุข ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีข้าราชการ ตำรวจ พี่น้องประชาชนชาวตำบลกุกดจิก และนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมงานและเลือกซื้อสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลผลิตทางการเกษตร ที่ชาวบ้านแสนสุขนำมาวางจำหน่าย กิจกรรที่จัดขึ้นประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP , การแสดงพื้นบ้าน , การแข่งขันมวยทะเล , การประกวดส้มตำลีลา , การบายศรีสู่ขวัญนักท่องเที่ยว และการเยี่ยมชมกิจกรรมการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จัดงานวันโรคหลอดเลือดสมอง เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต

    เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณสนามหน้าศาลกลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อป้องกันโรคสมองเลือดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยทัวโลก โดยมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 1,000 คน โดยกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย การแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร, การเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร และการปั่นจักรยานระยะทาง 50 กิโลเมตร

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา(O-NET)

   วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 14 หน่วยงาน ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) เรื่อง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา(O-NET) ทั้งนี้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายเดียวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามโครงการ Kalasin Happiness Model ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเป้าหมายดังนี้ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 , ปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 , ปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 และปีการศึกษา 2564 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 โดยมีแนวทางการดำเนินงานคือการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บริบทในการสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษา และวางแผนการดำเนินงานในนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะที่เชิงเขาภูสิงห์

    เมื่อเวลา 07.30 น. วันนี้ 27 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวันเพ็ญ เต็มรัตน์ นายอำเภอสหัสขันธ์ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหะณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2561 แด่พระสงฆ์ จำนวน 300 รูป ที่ลงมาจากบันไดยอดเขาภูสิงห์ จำนวน 654 ขั้น พร้อมขบวนอัญเชิญพระพุทธรูป เทวดา นางฟ้า ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่ว่า วันออกพรรษาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับลงมาจากสวรรค์ หลังจากไปเทศนาโปรดพุทธมารดามาจากบันไดสวรรค์ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่อำเภอสหัสขันธ์ จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำปีนี้ เป็นปีที่ 14 มีประชาชนจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อุดรธานี มาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก ตลอดระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ของถนนสายบุญแห่งนี้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์