A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 16:00 น.

โพสต์โดย ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2020

พิมพ์ อีเมล

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2563

แถลงสถานการณ์ประจำวัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2563 มีผู้ป่วย 2 คน ผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรคสะสม 56 คน ตรวจไม่พบเชื้อ 48 คน รอผล 6 คน

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

แจ้งปิด จากสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)