A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 17 กันยายน 2563

LIVE!!✅✅ แถลงสถานการณ์โรค covid-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 17 กันยายน 2563

โพสต์โดย PR.Kalasin ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2020

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลเลิศรัฐ 2 ปีซ้อน โครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ร่วมใจแก้จน ปี 2563

  วันนี้ (16 ก.ย 63) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 3 ผลงาน ผลงานในระดับดีเด่น จำนวน 51 ผลงาน และผลงานในระดับดี จำนวน 144 ผลงาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงาน มหกรรมสุดยอดของดี GI @ กาฬสินธุ์ นำผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 50 ร้านค้า เปิดตลาด กรุงเทพมหานคร กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ชุมชน

    วันที่ 15 กันยายน 2563 นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมสุดยอดของดี GI @ กาฬสินธุ์" โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาดโดยการจัดกิจกรรมแสดง จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ (Road Show) สินค้า บริการ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าของฝากของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รายงานพิเศษ สืบสานงานบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ขึ้นบันไดสวรรค์ 654 ขั้น ที่วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    จังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ประชาชน นักท่องเที่ยว สืบสานงานบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในเทศกาลออกพรรษา ขึ้นบันไดสวรรค์ 654 ขั้น นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมประทับใจกับเพลงประจำงาน"บุญร่วมใจไทกะสินธุ์"

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" รุ่นที่ 1
 
    วันที่ 15 กันยายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" รุ่นที่ 1 เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 387 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันปล่อยพันธุ์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
 
   เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ บึงหนองอ้อ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2,12 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมาลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563