จ.กาฬสินธุ์ สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พบว่าลดลงจากปีก่อน

   วันที่ 3 มกราคม 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สะสม 7 วัน พบว่าลดลงจากปีก่อน โดยจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุลดร้อยละ 38 ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 14 
   นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยในรอบของวันที่ 2 มกราคม 2562 มีผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ตามมาตรการ "10 รสขม.” จำนวน 42,607 คัน ดำเนินคดี 5,048 คน ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และมีผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 "เมาแล้วขับจับยึดรถ” ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 15 คัน รถยนต์ 4 คัน และรถยนต์โดยสารสาธารณะ 1 คัน รวม 20 คัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมแยกก่อนทิ้ง พร้อมกันทั้งจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการพัฒนาเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อยั่งยืน

   วันที่ 9 มกราคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนดงปอ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานและเป็นเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง ระหว่างจังหวัด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทั้ง 36 ชุมชน ร่วม Kick Off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้สร้า งจิตสำนึกให้ประชาชน สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย ขบวนการเดินรณรงค์ของส่วนราชการ ร่วมกับผู้นำชุมชน สมาชิก อสม. ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 36 ชุมชน และการจัดนิทรรศการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3 ช. คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมกับการสาธิตการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน โดยสมาชิกกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562

    เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 1 มกราคม 2562 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวกาฬสินธุ์จำนวนมาก ร่วมทำบุตรตักบาตร พระภิกษุ สามเณร จาก 9 วัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตของตนเองและครอบครัวพร้อม และเพื่อพร้อมรับสิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันเริ่มต้นปี 2562 โอกาสนี้พระเถระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ จาก 9 วัดได้ปะพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562
    โอกาสนี้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ 2562 แก่ชาวกาฬสินธุ์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย หลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็น พระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ดล ให้พี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ทุกคนทุกท่าน มีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง และให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเดินทางปลอดภัยทุกคน รักษากฎจราจร มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์