A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

    วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2563) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ สมาคม สโมสร ประกอบพิธีวางพวงมาลา และนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะสงฆ์จัดโครงการ "ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ หนุนครอบครัวปลอดภัย ร่วมใจเข้าวัด" เชิญชวนให้ประชาชนร่วมเข้าวัดทำบุญ

    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานโครงการ "ผู้ว่าพาเติมบุญหนุนครอบครัวปลอดภัย ร่วมใจเข้าวัด" ณ วัดหนองอีบุตร บ้านหนองอีบุตร ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอห้วยผึ้ง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด พร้อมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนการศึกษา รวมเป็นเงิน 92,288.25 บาท

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กิจกรรม Big cleaning Day ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรภาคเอกชน ที่หน่วยงานตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมพลังทำกิจกรรม Big cleaning Day ความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการ ปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยพรวนดิน ตัดหญ้า

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี" ตามโครงการพระราชทานนาแห่งน้ำใจและความหวัง ณ โคกหนองนา กัลยาณมิตร ของผู้ที่ผ่านการอบรม

   เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายสนั่น. พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เอามื้อสามัคคีตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ณ แปลงโคกหนองนากัลยาณมิตร บ้านหนองแปน ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย  ซึ่งเป็นการร่วมแรงร่วมใจการปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลสำเร็จ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กที่มุ่งเน้นการปรับพื้นฐานความคิดการฝึกวินัยการลงมือปฏิบัติ รวมถึงการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นของนายศุภมิตร นาทองรัตน์ ซึ่งได้เข้าอบรมตามโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ที่วัดสว่างหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
   เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ที่วัดสว่างหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสันติ จตุพันธุ์ นายอำเภอยางตลาด นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอยางตลาด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี พระครูศรีปริยัติโชติธรรม (หลวงปู่ชน) เจ้าอาวาสวัดสว่างหัวนาคำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล