พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) โดยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์หลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแดนสามัคคี. ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง , โครงการพัฒนาลุ่มน้ำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ , โครงการอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยและศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กิจกรรมเนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562

   วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 13 ตุลาคม 2562 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น ภายในบริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลางใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ได้ร่วมชมการสาธิตการตัดแต่งต้นไม้ตามหลักรุกขกรรม อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

   วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และประชาชนทัวไป ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองคฺท่านทรงมีพระราชกรณีกิจนานัปการแก่ปวงชนชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9

     ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)
     นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ,เวลา 08.30 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา , เวลา 10.00 น. จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง และเวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาฯกาฬสินธุ์ ร่วมพัฒนาแก่งดอนกลางถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

   (13 ต.ค.2562) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า1,000 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพัฒนาลำน้ำ คูคลอง ณ บริเวณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลางในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย ร่วมกันเก็บขยะ กวาดเศษใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืชที่ปกคลุมริมตลิ่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พสกนิกรจังหวัดกาฬสินธุ์ตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

    วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม และพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์เป็นจำนวนมาก ประกอบทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่อำเภอนาคู มอบแนวทางการทำงาน we are kalasin ฉับพลัน ทันที มีประสิทธิภาพ

     (10 ตุลาคม 2562)ที่หอประชุมอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอนาคู โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบนโยบายการทำงาน พบปะ หารือ และรีบทราบปัญหา อุปสรรคในการทำงานของพื้นที่ โดยมีนายนิพนธ์ ไชยณรง จงถาวรวุฒิ นายอำเภอนาคู กล่าวรายงานสภาพพื้นที่ และความเป็นมาของอำเภอ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์