A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 10346/2563 เรื่อง มาตรการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงดนตรี คอนเสิร์ต หรือกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 15)

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าชี้แจงแนวทางธนาคารที่ดิน

     ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน หรือ บจธ. โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก และการบังคับคดี รวมถึงภัยแล้งในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2563

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

พิมพ์ อีเมล