จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

    วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประกอบพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งสิ้น 255 หน่วยงาน สำหรับโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ ขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และประชาชน ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" จังหวัดกาฬสินธุ์

    วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วยส่วนราชการ องค์ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมรับชมถ่ายทอดสดการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตจากส่วนกลาง รับฟังการถ่ายทอดสารจากผู้แทนองค์การสหประชาชาติ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตพร้อมกันทั่วประเทศโดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำกล่าวคำปฏิญาณ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เป็นวิทยาการให้ความรู้อบรมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตปี 2562 มอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2562 สูงที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์ การจัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริตจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากคอนเสิร์ตต่อต้านทุจริตจากศิลปินเมืองกาฬสินธุ์ อิ๊ด โปงลางสะออน อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ทสจ.และจิตอาสา รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เชิญชวนร่วมสนุกตอบปัญหา ชิงรางวัลถุงผ้า ลดขยะพลาสติก

   นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิก เดินรณรงค์ ตามบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กาฬสินธุ์ เพื่อเชิญชวนลดการใช้ถุงพลาสติก โดยจัดทำถุงผ้าลดโลกร้อน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่มาร่วมสนุกด้วยการตอบปัญหาชิงรางวัล และรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” การบริหารจัดการขยะและการจัดทำถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมจัดถนนคนเดิน ภายใต้ชื่อ นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด” วันที่ 22 ธ.ค.62-1 ม.ค. 63 ส่งความสุขปีใหม่ และกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

   (6 ธ.ค. 62) ที่เฮือนอีสาน ภายในโบราณสถานพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ นายอำเภอกมลาไสย และนายกเทศมนตรีตำบลหนองแปน เพื่อเตรียมจัดถนนคนเดิน ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลาย ปี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กิจกรรม "สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

วันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรม "สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 5185 คน และมีรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 1,037,000 บาท เพื่อนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

มหกรรมบีสคลับกาฬสินธุ์ @เทศกาลของขวัญปีใหม่ 63 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค 6-8 ธันวาคมนี้ ที่ บิ๊กซี

  (6 ธค 62)ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่ SMEs และเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการจัดงานมหกรรมบิสคลับกาฬสินธุ์@เทศกาลของขวัญต้อนรับปีใหม่ ที่ บริเวณลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน OTOP มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน

   (6 ธันวาคม 2562) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอรณรงค์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ เป็นของขวัญ ของที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยได้ขอความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการสร้างช่องทางการตลาด เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน และเป็นการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีข้อมูลผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 2,489 ราย มีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 4,011 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จัดเป็นกระเช้าของขวัญ จัดแสดงไว้ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ด้านทิศเหนือ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อเป็นของขวัญเพื่อส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่นี้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์