A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จิตอาสาพระราชทาน จ.กาฬสินธุ์ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

        5 มิถุนายน 2563 ที่วัดโนนหนองเบ็ญ บ้านโนนหนองเบ็ญ ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์ นายอำเภอนามน นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ใน โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2563 รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยปลูกต้นยางนา ต้นสัก และ ต้นมะขามป้อม     

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำบึงอร่าม วางแผนบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ให้มีน้ำเพียงพอในหน้าฝนและสำรองน้ำไว้ใช้หน้าแล้งปีหน้า ลดปัญหาการแย่งน้ำ

   เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำรอบบึงอร่าม ในพื้นที่ตำบลยางตลาดและตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมวางแผนการใช้น้ำด้วยการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ที่โครงการชลประทานกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยเป็นเกษตรกรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้น้ำในพื้นที่ รวม 32 คน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาพบว่าในช่วงของการทำนาปรัง มีเกษตรกร ทำนาเกินจำนวนที่รัฐบาลกำหนด ทำให้เกิดปัญหา น้ำไม่เพียงพอ จึงได้มีการปรับแผนก่อนจะเริ่มฤดูทำนาปี ในช่วงหน้าฝนนี้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวชาวกาฬสินธุ์เดินทางไปกลับมาจากต่างประเทศ หลังวิกฤตโรค COVID-19 โดยผ่านการกักกันตัว 14 วัน แล้ว
   เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 18.20 น. นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันรับรายงานตัวนางสาวพรทิพย์ อุทัยวรรณ อายุ 46 ปี ชาวอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเดินทางไปทำงานที่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย แต่หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สถานประกอบการปิดทำการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

นักศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 60 หมู่สิงโต มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป แผ่นรองซึมให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่งต่อช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทางการเคลื่อนไหวไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลท่าคันโท , ห้วยเม็ก และสมเด็จ

          ที่บริเวณหน้ามุขศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมกันมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป และแผ่นรองซึมให้กับโรงพยาบาลท่าคันโท โรงพยาบาลห้วยเม็ก และโรงพยาบาลสมเด็จ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยทางการเคลื่อนไหวไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และจะดำเนินการส่งมอบให้ครบในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ชุดปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจแนะนำผู้ประกอบการ ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะ3 ใช้แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ เช็คอิน เช็คเอาท์

   นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ สั่งการให้ชุดปฏิบัติการ ออกตรวจแนะนำผู้ประกอบการในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 5081/2563 ออกตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9) กำหนดให้ผ่อนคลายสามารถเปิดดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2563

พิมพ์ อีเมล