A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

คณะกรรมการมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ โพนงาม จ.กาฬสินธุ์

    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางขนิษฐา บุญราช ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค ให้กำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ชมรมแม่บ้านทหาร ตำรวจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรเจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรกด้วยการฟ้อนผู้ไทกาฬสินธุ์กว่า 2,527 คน

     วันนี้ (26 ก.พ. 2563) ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยตัวชั่วคราวของศาลยุติธรรม

        วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายอำเภอทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยตัวชั่วคราวของศาลยุติธรรม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2563 พระราชทานความสุขปีใหม่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร และนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้แทนส่วนราชการร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร รณรงค์สร้างการรับรู้เพื่อการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

     วันที่ 25 ก.พ. 2563 ที่แปลงนาสาธิต บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พบปะกับเกษตรกร ในงานรณรงค์และสร้างการรับรู้เพื่อการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรปี 2563 ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเครือข่ายจัดขึ้น โดยมีกลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรกร ร่วมงานกว่า 400 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

       วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วัดเศวตวันวนาราม บ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563

     วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00 น. ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ PM2.5 กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล