องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว นายจรัลธาดา กรรณสูต พร้อมด้วยนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์น้ำเขื่อนลำปาว 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ เตรียมใช้เส้นทาง ศาลากลาง-พระธาตุยาคู ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

    วันที่ 20 สิงหาคม 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมพิจารณาเส้นทางจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก เตรียมใช้เส้นทาง ศาลากลางหลังใหม่- พระธาตุยาคู โบราณสถานสำคัญ ที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์พร้อมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในการประชุมเพื่อเตรียมการและวางแผนเส้นทางปั่นจักรยาน ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นคณะทำงานเข้าร่วมประชุม
    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เส้นทางจักรยานกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ต้องเป็นเส้นทางที่ผ่านสถานที่สำคัญมีความหมายทางประวัติศาสตร์มีจุดพักระหว่างทางที่เหมาะสมและมีระยะทางไปกลับ 40 กิโลเมตร บวก /ลบได้เล็กน้อย ซึ่งคณะทำงาน ได้หารือร่วมกัน เพื่อกำหนดเส้นทาง โดยเน้นความปลอดภัย ผ่านสถานที่สำคัญ ตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน ที่ประชุมจึงได้กำหนดเส้นทางตั้งแต่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดไปยัง บริเวณพระธาตุยาคู โบราณสถานสำคัญ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน เป็นเส้นทางปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานได้ปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้ ในเบื้องต้นกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านเด็กและเยาวชน ร่วมสร้างสังคม ก้าวสู่มาตรฐานเด็กและเยาวชน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่การดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน

 วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า ) นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านสภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสร้างสังคม ก้าวสู่มาตรฐานเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และเครือข่ายด้านวิชาการ การศึกษา กีฬา อาชีพ วัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์ต้องไม่แล้ง ผู้ว่าฯหารือทุกฝ่าย วางแผนจัดการน้ำ

  วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนบริหารจัดการน้ำ หลังได้รับรายงานสถานการณ์น้ำจากโครงการชลประทานกาฬสินธุ์และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวว่าอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 17 แห่ง มีปริมาณน้ำกักเก็บ 88.382 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำปัจจุบัน 17.013 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 19.25 ขณะที่น้ำในเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำ ณ ปัจจุบัน 407.60 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 20.59 ซึ่งถือว่าสถานการณ์น้ำค่อนข้างวิกฤต แม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝน แต่จากการคาดหมายลักษณะอากาศและปริมาณน้ำฝนสะสม โดยสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ ระบุมีฝนตกเพียงร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ มีเพียง 462.79 มิลลิเมตร ซึ่งถือว่าน้อยมาก ดังนั้น จึงขอให้ทุกคน ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เน้นการอุปโภค บริโภคเป็นหลัก แบ่งปันและหาจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำ เตรียมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น โดยขณะนี้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องได้เร่งหารือ วางแผนการใช้น้ำ และแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้ราษฎรอย่างเต็มที่

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาฯอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำความดี บวชป่า ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ

     จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนจิตอาสา อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกปฏิบัติงานด้านจิตอาสาในพื้นที่ บวชป่า ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
     ที่ศูนย์ประสานงานป่าชุมชนตำบลนาบอน(ภูปอ)แหล่งไม้กลายเป็นหิน อายุ 150 ล้านปี อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร.ท.ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนจิตอาสา จำนวน 400 คน ออกปฏิบัติงานด้านจิตอาสาในพื้นที่ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรม บวชป่า ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 900 ต้น

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงาน คปภ.ภาค3 (ขอนแก่น) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการประกันภัยคุ้มครองชีวิต อนามัย ร่างกาย ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว”

  วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ "ส่งเสริมการประกันภัยคุ้มครองชีวิต อนามัย ร่างกาย ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว” และส่งเสริมการออมให้กับกลุ่มผู้มีศักยภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คณะผู้บริหารการคลังประจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ร่วมกับ สำนักงาน คปภ.ภาค3 (ขอนแก่น) จัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจการประกันภัยอย่างถูกต้องและสามารถจัดทำประกันภัยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างเหมาสม รู้จักออมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเพียงพอ และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงาน คปภ.และคบจ.กาฬสินธุ์ โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนบุรีและใกล้เคียงของอำเภอสหัสขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ขับเคลื่อนสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติ หรือ กอช.ได้เกินเป้าหมายอยู่อันดับ 6 ของประเทศได้ทั้งหมด 136 %

     วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมผาเสวยศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน ติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติ หรือ กอช. ในระดับจังหวัด โดยที่ประชุมสรุปได้ว่าภายในสิ้นเดือนกันยายน 2562 นี้ ทุกจังหวัดต้องหาสมาชิกให้ได้ 100% ตามที่รัฐบาลกำหนด แต่ขณะนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สมาชิกแล้ว 136 % อยู่ในอันดับ 6 ของประเทศ โดยมีอำเภอที่มีหมู่บ้านที่มีสมาชิกเกินกองทุนออม 100 คนขึ้นไป ได้แก่ อำเภอท่าคันโท อำเภอสหัสขันธ์และอำเภอหนองกุงศรี 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์