A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการและเชิญชวน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในศาลากลางจังหวัดฯ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้แห่งชาติ 6 พฤษภาคม 2563

   ( 7 พ.ค. 63 ) ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ วันนี้ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ชวนนายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานอยู่ในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้แห่งชาติ 6 พฤษภาคม 2563 โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดหาพันธุ์ไม้ ได้แก่ ต้นรวงผึ้งและต้นเหลืองปรีดียาธร

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ประชาชนคนกาฬสินธุ์ ยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ์เงินเยียวยา "เราไม่ทิ้งกัน" 5,000 บาท มีเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับเรื่องพร้อมให้คำแนะนำปรึกษา โดยที่มายืนเรื่องต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะเหตุใด ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้ยุติธรรม

   ที่บริเวณสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีประชาชนมายื่นเรื่องทบทวนสิทธิ์เงินเยียวยา "เราไม่ทิ้งกัน” 5,000.-บาท ซึ่งบางรายลงทะเบียนไปแล้วปรากฏว่าระบบแจ้งว่าเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง มีข้อความแจ้งมาว่าได้รับสิทธิ์แต่เงินไม่เข้าบัญชี จึงอยากขอความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบให้ด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ ปรึกษา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รายงานพิเศษ จิตอาสาต้านภัยแล้งจังหวัดกาฬสินธุ์ การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

    จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น 1 ใน 22 จังหวัด ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอยางตลาด จำนวน 4 ตำบล ราษฎรได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง จึงได้วางแนวทางการช่วยเหลือ ด้วยการการขุดแหล่งน้ำเดิมเพื่อเพิ่มปริมาณการรับน้ำ สร้างแหล่งน้ำใหม่เพื่อเก็บกักน้ำ ขุดเจาะ เป่าล้างบ่อดาลและสร้างฝายชะลอน้ำ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

โอ่งอุ้มน้ำกลางโคก พัฒนาการส่งจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรระบบท่ออ่างเก็บน้ำคำนกซุม จังหวัดกาฬสินธุ์

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และนายกังวาน แสนอุดม ปลัดเทศบาลตำบลหนองสอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการส่งจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรระบบท่ออ่างเก็บน้ำคำนกซุม พื้นที่ตำบลหนองสอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ "โอ่งอุ้มน้ำกลางโคก" ซึ่งแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 กิจกรรม คือ วางบ่อซีเมนต์เพื่อฐานตั้งโอ่งเก็บน้ำ ฉาบซีเมนต์เพื่อเชื่อมวงบ่อ และขุดร่องวางท่อจุดจ่ายน้ำ เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องระบบน้ำให้กับเกษตรกรในการทำเกษตรได้อย่างทั่วถึง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ kalasin happiness model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือ

    วันที่ 8 พ.ค. 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนนางเบญ ภูบาทา อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 48 บ้านแก หมู่ที่ 2 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจน ตามโครงการ kalasin happiness model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยนางเบญ ภูบาทา อาศัยอยู่กับสามี อายุ 77 ปี ซึ่งพิการทางด้านการมองเห็น มีบุตรด้วยกัน 2 คน แต่เสียชีวิตทั้งหมด ครัวเรือนนี้มีความต้องการห้องนอนชั้นล่างของบ้าน เนื่องจากอายุมากแล้วทำให้การขึ้น-ลงบ้านชั้น 2 ลำบาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 พร้อมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

   วันนี้ (5 พ.ค. 63) ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ตรวจติดตามประเมินผลความก้าวหน้า การดำเนินงานระดับจังหวัด แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2-3

    วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่บริเวณสถานที่ดำเนินโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งการประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน จุดสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยไซร้ บ้านขาม หมู่ 3 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นพื้นที่ ในการดำเนินโครงการจิตอาสาในกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ พ.ท.ภูมินรินทร์ สุขเสพ หัวหน้าฝ่ายการข่าว กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ หัวหน้าชุดประเมินผล ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...