นายอำเภอยางตลาด เร่งสำรวจความเสียหาย จากอิทธิของพายุ โพดุล

  วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพบว่ามี ไร่ นา บ่อกุ้ง บ่อปลา ของเกษตรกร ในหลายตำบลที่ได้รับความผลกระทบจากอิทธิฝนของพายุ โพดุล รวมถึงถนนที่สัญจรไปมาก็รับความเสียหาย เนื่องจากเมื่อคืนนี้มีฝนตกติดต่อกันมาทั้งคืนประกอบกับน้ำป่าไหลหลากจากดงระแนง เบื้องต้นก็จะเร่งให้มีการระบายน้ำเข้าสู่คลองชลประทานให้เร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเสียหาย 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน โพดุล บ้านเรือนราษฎรพังเสียหาย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่อำนวยการให้ความช่วยเหลือ

 

   (30 สิงหาคม 2562) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชุมทางไกลกับนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ เพื่อประเมินความเสียหายพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล โดยตั้งศูนย์เฉพาะกิจอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562 มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานเลขาฯ ภายหลังการประชุมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ซึ่งที่อำเภอหนองกุงศรี ได้รับความเสียหาย 2 หมู่บ้าน คือบ้านโนนศิลา หมู่ 4 และบ้านสะอาดนาดี เสียหาย รวม 194 หลังคาเรือน เสียหายหนัก 24 หลังคาเรือน ยังมีวัด ปั้มน้ำมัน เสียหายบางส่วน นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เร่งให้ความช่วยเหลือเนื่องจากไฟฟ้าดับทั้งอำเภอ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์และตำรวจภูธรหนองกุงศรี กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยเม็ก เทศบาลตำบลห้วยเม็กและจิตอาสา เข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ทางอำเภอได้มีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจ ที่บริเวณศาลากลางบ้าน เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์และรับรายงานความเสียหายเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์ ติวเข้มนักเรียนโครงการยุวชนตำรวจ สพฐ.จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

    วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ.จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ.ในการพัฒนานักเรียนแกนนำป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังลดปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา โดยมีนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (สพม.24) พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพม.24 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยากรตำรวจแดร์จากตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ และนักเรียนจากโรงเรียนต่างสังกัด สพม.24 เข้าร่วมกว่า 150 คน ที่ห้องประชุมโรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์มอบทุนประกอบอาชีพผู้พ้นโทษ คืนคนดีสู่สังคมสร้างอาชีพ สร้างรายได้

 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 16,000.-บาท ,มอบทุนการศึกษาให้แก่บัตรอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่กำลังศึกษาตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาล-มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการส่งเสริมการศึกษา จำนวน 16 ทุน และมอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษ จำนวน 5 คน ๆ ละ 30,000.-บาท เพื่อนำไปประกอบอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จ.กาฬสินธุ์ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ซ่อมแซม ล้างภาชนะเก็บน้ำ สำรองหน้าแล้ง

   (29 สค 62)นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนจิตอาสาตำบลธัญญา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" รณรงค์ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ำฝน เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง ตามแผนงานเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 และร่วมกันทำความสะอาดถนนทางหลวงแผ่นดินสายบ้านบ่อ-หนองแปน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

   วันที่ 28 สิงหาคม 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราชการ 2562 ที่วัดสว่างคงคา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2562 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ จำหน่ายสินค้าราคาถูก

   วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวให้การต้อนรับ และมีนางสาวศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร กลุ่มอาชีพสังกัดเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในสังกัดหน่วยงานอื่น ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2562 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) การจัดงานครั้งนี้ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ทั้งในจังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มอาชีพทั่วประเทศจำนวน 100 บูธ มีกิจกรรมสาธิตการสาวไหม ทอผ้า สหกรณ์สอนอาชีพ นิทรรศการ การจำหน่ายสินค้า สันทนาการ มีสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานจำนวนกว่า 500 คน นอกจากนี้สำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักงาน อ.ส.ค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมออกบูธและจัดนิทรรศการในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชวนพี่น้องประชาชนสำรวจ ซ่อมแซม ล้างภาชนะจัดเก็บน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภค เก็บสำรองน้ำไว้ใช้แม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

  (28 สิงหาคม 2562 ) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด นำผู้นำท้องถิ่น ประชาชนบ้านหนองกุง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ สำรวจ ซ่อมแซม ทำความสะอาดโอ่งน้ำ ถังกักเก็บน้ำ ตามโครงการ "โครงการสำรวจ ซ่อมแซม ล้างภาชนะจัดเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค” ให้ประชาชนมีการตระหนักถึงการรู้จักพึ่งพาตนเองในเรื่องของการเก็บน้ำไว้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเห็นคุณค่าของน้ำ พร้อมทั้งออกตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำหนองหมาจอก และอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกุง อำเภอยางตลาด หลังมีฝนตกต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...