ราชองครักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมหารือและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ

  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. พลตรี ฉกาจ ประสงค์ นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะหัวหน้าคณะส่วนล่วงหน้า พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประชุมหารือและตรวจพื้นที่เตรียมรับการเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจฯ นร. ร่วมหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าที่ จ.กาฬสินธุ์

    (17 เม.ย62) ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 12 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 รอบที่ 1 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล โดยการตรวจราชการครั้งนี้ เน้นประเด็นสำคัญคือ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2562 และการตรวจราชการครั้งนี้ ยังได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมกับนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยางตลาด ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย ในปี 2561 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ เรียกตรวจอย่างเข้มข้นตามมาตรการ “10 รสขม” ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง

      วันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี พ.อ.ปรีชา จึงมั่นคง รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ได้สรุปผลการดำเนินงานผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ตามมาตรการ "10 รสขม” ของจุดตรวจหลัก 33 จุด จุดตรวจรอง 159 จุด และด่านชุมชนในระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2562 มีผลการเรียกตรวจ 338,352 คัน ดำเนินคดี 25,688 คน และมีผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 "เมาแล้วขับจับยึดรถ” ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 319 คัน รถยนต์ 91 คัน รวม 410 คัน เมาแล้วขับถูกจับกุม 410 ราย ซึ่งผลการดำเนินงานเรียกตรวจอย่างเข้มข้นทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในปีนี้มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 6 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บ 3 คน ส่วนในปี 2561 ที่ผ่านในช่วงเดียวกันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 29 ครั้ง บาดเจ็บ 39 คน เสียชีวิต 6 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ตักบาตรถนนสายบุญ

   เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่บริเวณถนนภิรมย์ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถนนสายบุญ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา ชาวกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดขึ้นทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ทำบุญตักบาตรก่อนไปทำงาน หรือไปโรงเรียน โดยมีพระครูปริยัติพุทธิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์จากวัดกลาง พระอารามหลวง วัดสว่างคงคา วัดประชานิยม วัดใต้โพธิ์ค้ำ ออกรับบิณฑบาต ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ นำจิตอาสา ร่วมอำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

   (16 เมษายน 2562) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกาฬสินธุ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจจิตอาสา ตำรวจ ทหาร อส อปพร. สาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจจุดหน้าสถานีตำรวจภูธรสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จุดตรวจบริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา จุดตรวจหามแหโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และจุดตรวจสถานีตำรวจภูธรยางตลาด อำเภอยางตลาด ซึ่งที่บริเวณจุดตรวจดังกล่าวเป็นจุดในทางขาล่องที่จะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก โดยมีจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" มาร่วมรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง ชะลอความเร็วของรถเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมแจกลูกอม ผ้าเย็น และน้ำดื่ม ให้กับผู้เดินทาง ด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ย้ำ ทุกฝ่ายอำนวยความสะดวกให้ประชาชนกลับบ้านปลอดภัย เมาขับ เสพขับ จับดำเนินคดีทันที

  (16 เมษายน 2562) ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ที่มี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม สรุปในภาพรวมระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2562 สถิติสะสมลดลงจากปีที่ผ่านมา คือมีจำนวนอุบัติเหตุ 5 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3 ราย เสียชีวิต จำนวน 2 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ มาจากเมาสุรา คิดเป็นร้อยละ 40 ทัศนวิสัยไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 40 และตัดหน้ากระชั้นชิด คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 80 รถปิคอัพ คิดเป็นร้อยละ 20 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ คือ ถนนกรมทางหลวงแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 80 กรมทางหลวงชนบท คิดเป็นร้อยละ 20 ผลการเรียกตรวจยานพาหนะ ตามมาตรการ "10 รสขม” จำนวนเรียกตรวจ 265,193 คัน ดำเนินคดี 21,939 คน และผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 "เมาแล้วขับจับยึดรถ” ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 288 คัน รถยนต์ 84 คัน รวม 372 คัน เมาแล้วขับถูกจับกุม 372 ราย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รองผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

    วันที่ 15 เมษายน 2562 นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางบำเพ็ญ ศรีโสภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ นายอำเภอกุฉินารายณ์ เจ้าหน้าที่ ปภ.สาขากุฉินารายณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สภ.กุฉินารายณ์ ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำอำเภอกุฉินารายณ์ อบต.กุดหว้า ที่ทำการปกครองอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในเขตพื้นที่ตำบลกุดหว้า รวมทั้งสิ้น 100 คน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 6 จำนวน 8 หลังคาเรือน , บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 10 จำนวน 4 หลังคาเรือน , บ้านโคกโก่ง หมู่ 5 จำนวน 2 หลังคาเรือน , บ้านวังมน หมู่ 3 จำนวน 4 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 18 หลังคาเรือน แยกเป็นเสียหายทั้งหลัง 4 หลังคาเรือน และเสียหายบางส่วน จำนวน 14 หลังคาเรือน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 เยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กาฬสินธุ์

    บ่ายวันที่ 15 เมษายน 2562 พลตรีจุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจของเทศบาลตำบลหนองสอ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายจังหวัดกาฬสินธุ์-อำเภอสหัสขันธ์ บริเวณด้านหน้าตลาดสดหนองสอ ตำบลหนองสอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ และจิตอาสาร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของจากผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบกาแฟ น้ำดื่ม และผ้าเย็นแก่นักท่องเที่ยวที่ขับรถยนต์ผ่านจุดบริการประชาชนตำบลหนองสอ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...