A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการทุกภาคส่วน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
  วันที่ 16 เมษายน 2563 ที่บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี ข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ และเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน วัดชัยมงคล อำเภอกมลาไสย เนื่องในวันจักรี

    วันที่ 6 เมษายน 2563 ที่วัดชัยมงคล ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดชัยมงคล ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันจักรี วันสำคัญของชาติไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563

    วันที่ 6 เมษายน 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนจากคณะผู้พิพากษา ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเพื่อน้อมรำนึก และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรและปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีมาตรการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้เข้าร่วมพิธีและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับพร้อมจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 5 เมษายน 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทานร่วมทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคโควิค-19 ที่สถานีขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ 2 เมษายน 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการและพี่น้องประชาชน ร่วมกันทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด- 19 ที่บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้นำรถดับเพลิงฉีดพ่นน้ำตามพื้นคอนกรีตบริเวณสถานีขนส่งที่นั่งพักผู้โดยสาร แล้วโรยผงซักผ้า เพื่อให้จิตอาสาพระราชทานได้ทำการกวาด ถู ทำความสะอาด เสร็จแล้วก็มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคโควิด- 19

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 4 เมษายน 2563

พิมพ์ อีเมล

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 3 เมษายน 2563

พิมพ์ อีเมล

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ประจำวันที่ 2 เมษายน 2563 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 คน

เนื้อหาอื่นๆ...