ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ประชาชนและจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เก็บภาพประทับใจ พร้อมลงนามถวายพระพร อย่างต่อเนื่อง

   วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ลงนามถวายพระพรลงนามถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ก่อนที่จะได้เข้าร่วมในการประกอบพิธีถวายราชสักการะและรับชมการถ่ายทอดสด ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งวันนี้มีข้าราชการ ประชาชนสวมเสื้อสีเหลือง และจิตอาสาทยอยเดินทางมาลงนามถวายพระพรชัยมงคล และเข้าชมนิทรรศการ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่างปลื้มปิติที่ได้ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

  วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 10,000 คน ร่วมลงนามถวายพระพร ถวายราชสักการะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณมณฑลพิธี  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกันร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ พร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียง และปลื้มปิติยินดีต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้   

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ จิตอาสาและประชาชน เฝ้ารับชมการถ่ายทอดสดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

   (5 พ.ค.62) ที่หอประชุม จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการนำ ข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ อัยการ จิตอาสา และ ประชาชน รวม 3,100 คน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งประชาชนที่ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ต่างปราบปลื้มปิติยินดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พสกนิกรชาว จ.กาฬสินธุ์ สวมเสื้อสีเหลือง ร่วมถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และรับชมการถ่ายทอดสด จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ที่ประสงค์เดินทางเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการเสด็จเลียบพระนคร

    วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยแถว ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 500 คน เจ้าหน้าที่อีก 30 คน ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนครวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีกำหนดเดินทางในคืนนี้  ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดเตรียมรถบัส อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทาง จำนวน 10 คัน มีการตรวจร่างกาย ตรวจแอลกอฮอล์และหาสารเสพติด พนักงานขับรถทุกคัน อีกทั้งยังมีรถนำขบวนเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยจากตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอต่าง ๆ เพื่อบริการและประสานงานให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้ง กองอำนวยการร่วมอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมจัดโรงครัวพระราชทานและแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พลตรีจุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมกองอำนวยการร่วมและรักษาความปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์   โดย ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับฟังการรายงานถึงแผนการดำเนินงาน ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมในพิธี ทั้งบริเวณภายในศาลากลางจังหวัด บริเวณหอประชุมจังหวัดและบริเวณโดยรอบ ซึ่งได้มีการผนึกกำลังการทำงานทั้งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายปกครอง ตำรวจและทหาร เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานและให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน  จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณโรงครัวพระราชทาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ รถครัวทหาร บริการเมนูผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมบริจาคอาหารและน้ำดื่มในโรงครัวพระราชทาน  ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลื้มปิติที่ได้เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะและรับชมการถ่ายทอดสด

    วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" และประชาชนทั่วไปกว่า 2,000 คน ร่วมพิธี และรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" และพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ พร้อมใจสวมใส่เสื้อโทนสีเหลืองร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...