A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

กาฬสินธุ์ ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส
 
    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำข้าราชการ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล ร่วมปั่นจักรยานเยี่ยมผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

อำเภอห้วยเม็ก อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หอประชุมอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จาก 11 หน่วยงานๆ ละ 50 คน รวม 550 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ปี 2563 จัดใหญ่ 10วัน 10 คืน เชิญชวนทำบุญลุ้นโชคกับร้านมัจฉากาชาดกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาล
 
  วันที่ 19 ก.พ. 2563 ในการประชุม คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ซึ่งมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม โดยได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ -6 มีนาคม 2563 รวม 10 วัน 10คืน ภายในบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)จัดวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ร่วมทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าไม่ให้ลุกลามในพื้นที่
 
   (วันที่ 19 กพ 63 )ที่บริเวณจุดชมวิวผาเสวย อุทยานแห่งชาติภูพาน บ้านแก้งกะอาม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเกียรติศักดิ์ สนิทไทย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) นำเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และประชาชน จัดกิจกรรมงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดมหกรรมแสดงผลงานและการรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเปิด"ถนนคนเดิน วิถีผู้ไท กุดหว้า”
 
   ที่วัดกกต้องกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดมหกรรมแสดงผลงานวิจัย"การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัย เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์” โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งมอบผลงานวิจัยคืนสู่ชุมชน ให้กับนายสาริกา อุทรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า เพื่อนำผลงานไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2563

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2563" โดยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมรับมอบเงินสด และสิ่งของต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษา ห้างร้าน นักธุรกิจ มูลนิธิ ชมรม และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนำไปจัดซื้อสิ่งของรางวัลการออกสลากกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาฯกาฬสินธุ์ ทำความสะอาด พัฒนาคลองส่งน้ำ กำจัดวัชพืช ที่กีดขวางทางน้ำไหล

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ จิตอาสาพัฒนาคูคลอง พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาคลองส่งน้ำ ตัดหญ้ากิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ที่กีดขวางทางน้ำไหล บริเวณคลองส่งน้ำ จุดบ้านดงเมือง (คูคลองส่งน้ำด้านข้างห้างโกลบอลเฮ้าส์) ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 1 กิโลเมตร เพื่อให้สามารถส่งน้ำไปถึงผู้ใช้น้ำปลายทางได้โดยสะดวก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม 5 ส. กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ รณรงค์ ให้ความรู้ป้องกันไวรัสโควิด 19

   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 5 ส. กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...