เราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จ.กาฬสินธุ์ จัดทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกต้นไม้ล้มทับ

     จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม ขณะที่จิตอาสาพระราชทานฯ อำเภอสมเด็จซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกต้นไม้ล้มทับ ซึ่งได้รับผลกระทบจากวาตภัย
      นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้นายนพพงษ์ วงษ์เสนา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนำส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลเจ้าท่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลเจ้าท่า จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการจัดทำแนวกระสอบทรายกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมอาคารเรียนโรงเรียน บ้านท่ากลาง หมู่ 8 ตำบลเจ้าท่า และ ตัดหญ้าทำความสะอาดถนนสายบ้านท่าเพลิงหมู่ 1 ถึงบ้านท่าสามัคคี หมู่ 13 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ทหารม้า พล 3 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

    พลตรี จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ได้บัญชาการให้กองพลทหารม้าที่ 3 ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร จำนวน 49 นาย เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ประสบปัญหาสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยออกเป็น 3 ชุด ซึ่งที่ผ่านมาได้เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอ หนองกุงศรี ส่วนพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ยังมีน้ำท่วมขัง ได้ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดบรรจุกระสอบทราย เพื่อเป็นพนังชั่วคราวปิดกั้นไม่ให้น้ำไหลท่วมบ้านเรือนประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งกำจัดผักตบกีดขวางทางระบายน้ำ ฟื้นฟูพื้นที่ หลังน้ำลด

    (4 กันยายน 2562) กำลังทหาร อส. อปพร. เจ้าหน้าที่เทศบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเครื่องจักรและร่วมกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางระบายน้ำ บริเวณสะพานท่าสินค้าและล้างถนนทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลด
    นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าอำนวยการการทำงานโดยนำเครื่องจักรและรถยก จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้ เคียง พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ กำลังทหาร จากกองพันทหารม้าที่ 3 อส. อปพร. เจ้าหน้าที่เทศบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางระบายน้ำ บริเวณสะพานท่าสินค้า ซึ่งผักตบชวาที่ขุดลอกดังกล่าว จะนำไปกองรวมกันไว้ที่บริเวณท่าน้ำหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้ประชาชนมาขอรับไปทำประโยชน์หรือทำปุ๋ย ขณะเดียวกัน ก็ได้ล้างถนนทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาโดยสะดวก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ชาวบ้าน จ.กาฬสินธุ์ วางกระสอบทรายกั้นน้ำ-สถานีสูบน้ำกุดขี้นาค ท้ายน้ำมีน้ำขึ้นสูง เร่งระบายน้ำ

    ชาวบ้านกุดโด อำเภอกมลาไสย ช่วยกันบรรจุกระสอบทรายวางแนวถนนสายกมลาไสย-บ้านโพนงาม หลังมีน้ำเอ่อท่วมถนน ด้านสถานีสูบน้ำกุดขี้นาค อำเภอฆ้องชัย มีการสูบน้ำ หลังท้ายน้ำมีระดับสูง ต้องระบายน้ำออก 
    นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสัมฤทธิ์ กิตติโชค สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอกมลาไสย เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่ช่วยกันบรรจุกระสอบทรายวางตามแนวริมถนน สายกมลาไสย-บ้านโพนงาม ที่บ้านกุดโด ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย เพื่อไม่ให้น้ำเอ่อล้นท่วมถนน ซึ่งชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางสัญจร โดยชาวบ้าน บอกว่า น้ำมาได้ 2 วันแล้ว มาเร็วมาก กลัวน้ำท่วมถนน จึงได้ออกมาช่วยกันเพื่อให้เดินทางไปมาสะดวก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ เร่งผลักดันน้ำในลุ่มลำน้ำปาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำล้นตลิ่ง

   (4 กันยายน 2562) จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 5 เครื่อง ที่บริเวณสะพานข้ามลำน้ำปาว บ้านเหล่าอ้อย ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อผลักดันน้ำในลำน้ำปาวให้ไหลได้เร็วขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในลุ่มน้ำปาวเขตพื้นที่อำเภอร่องคำ อำเภอกมลาไสย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด และในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เนื่องภาวะจากน้ำปาวล้นตลิ่ง เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนและไร่นา และเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจตกลงมาอีกในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
   นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปริมาณน้ำตกค้างในลุ่มน้ำปาว พื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ยางตลาด กมลาไสย และร่องคำ ประมาณ 100 ล้าน ลบ.ม. จึงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 5 เครื่อง สามารถผลักดันน้ำได้ประมาณวันละ 400,000 ลบ.ม. เพื่อให้ผลักดันน้ำให้เดินทางได้รวดเร็วขึ้น และเพื่อให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำปาวลดระดับลงได้เร็วขึ้น 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจสอบ ปัญหาการระบายน้ำเขตเมือง

   วันที่ 3 ก.ย. 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วม ที่บริเวณบ้านดอนสนวน ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งตรวจพบปัญหาบานประตูระบายน้ำชำรุดไม่สามารถยกได้ทั้ง 5 บาน อีกทั้งมีเศษวัชพืชกีดขวางทางน้ำ ส่งผลให้การระบายน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำไหลไม่สะดวก จึงได้สั่งการให้เปิดทางน้ำ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องจักรและประชาชนจิตอาสา จำนวน 100 คน ร่วมกันกำจัดวัชพืช ผักตบชวา และซ่อมแซมด้วยการนำรอกยกบานประตูให้เปิด เพื่อน้ำจะได้ไหลสะดวก จนขณะนี้สามารถใช้การได้แล้ว 2 บาน อีก 3 บาน อยู่ระหว่างซ่อมแซม ทั้งนี้ น้ำที่เอ่อท่วมสามารถไหลได้อย่างสะดวก ลดการเอ่อล้นน้ำท่วมตลิ่งไหลเข้าบ้านเรือนราษฎรในเขตอำเภอเมืองได้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

มูลนิธิมิราเคิลออฟไลน์ ประกอบอาหาร มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย

    (3 กย 62)มูลนิธิมิราเคิลออฟไลน์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมเชฟจิตอาสา ร่วมปรุงอาหาร และมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่กางเต็นท์อาศัยนอนริมถนน เนื่องจากห่วงบ้านไม่ต้องการเข้าที่พักพิงที่จังหวัดจัดให้
    ดร.มนัส โนนุช เลขาธิการมูลินิธิมิราเคิลออฟไลน์ เดินทางมาเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ประสบภัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย วัดหอไตรปฏิการาม เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และทีมเชฟจิตอาสา โดยเชฟเอก เมืองนนท์ ที่มาช่วยกันปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นได้เดินทางไปที่หมู่บ้านจารุพัฒนา ชุมชนโพธิ์ไทร เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 33 ครอบครัว ที่ประสบภัยกางเต็นท์ริมถนนเป็นที่พักอาศัยนอน เนื่องจากห่วงบ้าน จึงไม่ได้อาศัยในที่พักพิงที่จังหวัดจัดให้ โดยได้มอบถุงยังชีพของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมสอบถามความเป็นอยู่ ให้กำลังใจ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์ เชิญร่วมโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ประจำปี 2562 ที่อำเภอสามชัย

   ตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยและห้างแว่นท็อปเจริญ จัดทำโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงวัยที่ประสบปัญหาด้านสายตาได้รับแว่นที่ตรงกับค่าสายตา และสามารถใช้ชีวิตประจำวันในการดูแลเด็กตลอดจนประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้และเพื่อให้ผู้สูงอายุและครอบครัวมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์
   ในวันนี้ 3 กันยายน 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ประชุมคณะทำงาน โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ประจำปี 2562 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งที่ประชุมได้สรุปได้ว่าในวันที่ 18 กันยายนนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์จะได้จัดกิจกรรมตามโครงการ แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ขึ้นที่หอประชุมอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...