กาฬสินธุ์เปิดโครงการ Kalasin Green Market เพิ่มช่องทางการตลาด ยกระดับรายได้ของกลุ่มเกษตรกร

      วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้างแม็คโครสาขากาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิด โครงการ Kalasin Green Market หนึ่งในโครงการแก้ปัญหาความยากจนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้กรอบแนวคิด Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีเป้าหมายยกระดับรายได้ของประชาชนด้วยการหาตลาดให้กลุ่มผู้ผลิตอาหาร ปลอดภัยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเข้ามาขายให้กับลูกค้าโดยตรง ซึ่งได้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากห้างแม็คโครฯ ทีจัดสรรพื้นที่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรภายใต้ โครงการ Kalasin Green Market โดยในวันนี้ จังหวัดฯ ได้นำผลผลิตเด่น อาทิ ทุเรียน เงาะ จากอำเภอสามชัย มะม่วงน้ำดอกไม้จากอำเภอยางตลาด มะม่วงมหาชนกจากอำเภอหนองกุงศรี พืชผักปลอดสารพิษจากกลุ่มสหกรณ์เกษตรแก้มลิงหนองเลิงเปือย จำกัด เป็นต้น ทุเรียนที่จำหน่ายมีเพียง 100 ลูก เป็นที่สนใจจากผู้เข้ามาใช้บริการซื้อสินค้าในห้างแม็คโครฯ จำหน่ายหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้แล้ว ยังมีกิจกรรมการประมูลทุเรียน สามชัย คัดพิเศษ ที่ถือได้ว่าเป็นทุเรียน 5 ลูกแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ มียอดจากการประมูล สูงที่สุดถึง ลูกละ 20,000 บาท รวมรายได้จากการประมูลทั้งสิ้น เป็นเงิน 49,800 บาท เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมตักบาตรตามโครงการถนนสายบุญ

    วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายเธียรชัย อัจฉริยะพันธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตามโครงการถนนสายบุญ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดขึ้นทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว โดยมี พระครูปริยัติพุทธิคุณ วัดใต้โพธิ์ค้ำ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์จากวัดกลาง พระอารามหลวง วัดประชานิยม วัดใต้โพธิ์ค้ำ ออกรับบิณฑบาต

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นและวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้านแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 4 ,5 และ 6 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก

    วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. พลตรีจุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นและวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้านแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย จำนวน 8 ราย ในพื้นที่บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 4 5 และ 6 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก โดยมีนายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล  กำนันตำบลพิมูล ผู้ใหญ่บ้านหาดทรายมูล และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักกายภาพบำบัดชุมชน คลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

    วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักกายภาพบำบัดชุมชน : คลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีนายกสภาวิชาชีพและท่านรองคณบดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ และนักกายภาพบำบัดจากทั่วประเทศร่วมพิธี สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะของนักกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติงานในชุมชน โดยพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย เน้นการทำงานอย่างเป็นองค์รวมบนฐานความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อการทำงานร่วมกับทีมหมอครอบครัวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงด้านรักษาทางกายภาพบำบัดการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัด

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ เปิดยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด ปิดล้อมตรวจค้น 12 เป้าหมายในอำเภอคำม่วง

     วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอกสมบัติ จินดาศรี รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดกาฬสินธุ์ สนธิกำลังสามฝ่าย ปอกครอง ทหาร ตำรวจ กว่า 200 นาย จู่โจมปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด ตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติดครั้งที่ 2 ในพื้นที่ 12 เป้าหมาย 10 หมู่บ้าน 5 ตำบลในเขตอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งผลการปฏิบัติการในครั้งนี้ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 9 คน ของกลางยาบ้า 51 เม็ด เงินสด 26,000 บาท อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก ข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย 2 คน เสพ 6 คน และมีปืนในครอบครอง 1 คน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ

        นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนเทศบาล 4 เดิม (วัดใต้โพธิ์ค้ำ) เพื่อเป็นศูนย์พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เป็นสถานที่พบปะเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และการให้บริการดูแลผู้สูงอายุทั้งในเชิงรับและเชิงรุก อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้สูงอายุ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

สนช.ติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่กาฬสินธุ์

         วันนี้ (10 พฤษภาคม 2561) พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ พลเรือเอกธราธร ขจิตสุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่พบชาวตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับทราบข้อมูล ข้อเสนอแนะ และปัญหาความต้องการของประชน จากการจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามกรอบเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งจากการจัดประชาคมของชาวตำบลเหล่าอ้อย พบว่าสิ่งที่ชาวบ้านมีความต้องอันดับหนึ่ง คือ เรื่องถนน อันดับต่อมา คือ เรื่องไฟฟ้า เรื่องน้ำใช้ เรื่องน้ำเพื่อการเกษตร และเรื่องยาเสพติด ตามลำดับ  

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เปิดตลาดอาหารปลอดภัย (Green Market) จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่ผ่านเกณฑ์การรับรองความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดตลาดอาหารปลอดภัย (Green Market) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตามนโนบายการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ซึ่งตลาดอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ คัดเลือกเกษตรกรที่มีผลผลิตทางการเกษตรผ่านเกณฑ์รับรองอาหารปลอดภัย KS. Kalasin food safety ผ่านการรับรองมาตรฐาน Q หรือ GAP ของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 22 ร้าน มาจำหน่ายอาหารปรุงสุก อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...