ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สรงน้ำพระธาตุยาคู เนื่องในวันวิสาขบูชา

    (วันที่ 18 พฤษภาคม 2562) ขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานน้ำสรงพระธาตุยาคูให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นปีที่ 2 มีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานอัญเชิญ ได้เคลื่อนเข้ามา ภายในโบราณสถานพระธาตุยาคู ตามมาด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า นายอำเภอ และพสกนิกรทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อถึงบริเวณด้านหน้าองค์พระธาตุยาคู ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถวายน้ำสรงพระราชทานพระธาตุยาคู จากนั้นนางรำกว่า 1,000 คนได้รำบวงสรวงถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมกันแห่ผ้า ห่มพระธาตุ ด้วยการเวียนรอบองค์พระธาตุ 3 รอบ แล้วห่มองค์พระธาตุยาคู ทั้งนี้ ในช่วงค่ำจะเป็นพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุยาคู และ การปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา งานวิสาขปุณณมี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรในวันวิสาขบูชา บริเวณ ทะเลธุง โบราณสถานพระธาตุยาคู

  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 65 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ท่ามกลางทะเลธุง นับพันต้น โดยนำข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมในการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นประเพณีที่ชาวพุทธ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเดินวิ่งสมาธิ วิสาขะ รักษาศีล 5 รวมศรัทธาสร้างพระใหญ่ พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ

   วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงานเดินวิ่งสมาธิ วิสาขะ รักษาศีล 5 รวมศรัทธาสร้างพระใหญ่ พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ และให้สัญญาณปล่อยตัว เดินวิ่งสมาธิวิสาขะ รักษาศีล 5 รวมศรัทธาสร้างพระใหญ่ พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดขึ้นที่แก่งดอนกลาง พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5” และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติบูชา ทำความดี ในวันวิสาขบูชา เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามารถนำการปฏิบัติสมาธิมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อหารายได้จากการจำหน่ายเสื้อเดินวิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา รักษาศีล 5 ร่วมสร้างพระใหญ่พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ สมทบทุนสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

้กาฬสินธุ์คัดสรรสุดยอดโอทอปไทยเพื่อยกระดับ 4-5 ดาว

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า คัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เป็นการคัดสรรสินค้า โอทอป สำหรับไปคัดสรรคุณภาพรวมกันทั้งประเทศ เพื่อยกระดับผลิตภัณ์ในระดับดาวต่างๆ โดยกรมพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการคัดสรรต่อเนื่องจากผู้ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โอทอป เป็นประจำทุก 2 ปี ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โอทอป จำนวน 2,330 ราย/กลุ่ม จำนวนผลิตภัณฑ์ 3,624 ผลิตภัณฑ์ และในการคัดสรรปีนี้จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรร จำนวน 531 ผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะผ่านการคัดสรรฯในระดับ 4-5 ดาว จำนวน 199 ผลิตภัณฑ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สินค้าโอทอปเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำมาต่อยอดพัฒนาให้เป็นสินค้าของชุมชน จนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน ที่ผ่านมาแม้สินค้าบางตัวจะไม่ได้ระดับ 4-5 ดาว ก็สามารถจำหน่ายได้ดีเป็นที่ต้องการของตลาด ดังนั้นเราต้องไม่หยุดในการพัฒนาโดยใช้ของที่มีอยู่มาศึกษาหาจุดด้อยในการแก้ไขจุดเด่นที่ต้องเพิ่มเติม ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และตามหลักวิชาการ มองความต้องการของตลาดเป็นหลัก เมื่อเราผลิตสินค้าแล้ว สามารถขายได้ สร้างรายได้เพิ่มให้แก่ครอบครัวและชุมชนจึงจะเป็นสุดยอดโอทอปอย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตอ้อย เพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการเผาไร่อ้อยลงจนเป็นศูนย์

   วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอยางตลาด บ้านหนองกาว ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่อำเภอยางตลาดเข้าร่วมกว่า 200 คน กิจกรรมหลักที่จัดขึ้นจะเน้นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน และการรณรงค์ลดการเผ่าอ้อย ประกอบด้วย 6 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ สถานีเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย สถานีเรียนรู้การใช้น้ำอย่างคุ้มค่า สถานีเรียนรู้การลดการเผา สถานีเรียนรู้เครื่องจักรกลการเกษตร สถานีเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และสถานีเรียนรู้บัญชีครัวเรือน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวทาง 1 คน 1 ฝน 1ต้น เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณแนวรั้วด้านข้างศูนย์ราชการ ภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอกศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลูกต้นยางนา จำนวน 210 ต้น เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ และเป็นการสนองแนวทางตามนโยบายของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะให้ทุกคนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ 1 ฝน 1 คน 1 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งต้นยางนาเป็นไม้ดั้งเดิมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจและประโยชน์ในด้านอื่นหลายประการ นอกจากนี้ยังเป็นไม้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา ซึ่งจะสร้างดอกเห็ดเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดังนั้นต้นยางนาที่ปลูกในวันนี้ สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบ ได้ทำการใส่เชื้อเห็ดลงไปด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีแหล่งอาหารพื้นบ้านเพิ่มขึ้น พร้อมตระหนักและมองเห็นความสำคัญของต้นไม้กระตุ้นจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดงาน วิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู อย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางทะเลธุงตระการตา 1,603 ต้น และการรำบูชาพระธาตุของนางรำกว่า 1,000 คน

      วันที่ 16 พ.ค. 2562 ขบวนแห่ในพิธีเปิดงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ เคลื่อนขบวนออกจากวัดโพธิ์ชัยเสมาราม เข้ามาภายในบริเวณโบราณสถาน พระธาตุยาคู โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จาก 18 อำเภอ นำผู้ร่วมขบวนที่มีมากกว่า 1.000 คน เข้ามาภายในโบราณสถานพระธาตุยาคู ที่เต็มไปด้วยธุง 1,603 ต้น จนเรียกกันว่าทะเลธุง และมีนางรำรอโปรยดอกไม้ พร้อมกล่าวคำว่า สาธุ ไปตลอดทาง แต่ละขบวนจะมีธุงที่นำมาถวายพระธาตุยาคู จนเมื่อขบวนเดินทางเข้าสู่ภายในบริเวณงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดธูปเทียนบูชาพระธาตุ กล่าวเปิดงาน พิธีบวงสรวงบูชาพระธาตุ พิธีทานธุง จากนั้นนางรำ 1,050 คน ที่มาจาก 18 อำเภอ ร่วมกันฟ้อนสมมาบูชาพระธาตุยาคู โดยสวมเสื้อสีเหลือง ห่มสไบแพรวา ผ้านุ่งตีนแดง ทัดดอกไม้สีเหลืองอย่างพร้อมเพรียง สวยงาม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

โครงการบ้านพอเพียงชนบท มอบวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบ้านให้ 33 ครอบครัว พื้นที่ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

    รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โครงการบ้านพอเพียงชนบท ของสถาบัน พัฒนาองค์กรชุมชน และ อบต.หัวหิน ให้กับชาวบ้านโคกกลาง ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 33 ครอบครัว และมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวยากจนโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เงินทุนการศึกษา สำหรับเด็กยากจน
    ที่ศาลากลางบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ต.หัวหิน อ.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสภาองค์กรชุมชนตำบล หัวหิน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์นำไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็กโดยไม่คิดดอกเบี้ย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...