ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์ พอ.สว. ส่วนราชการให้บริการประชาชนอำเภอท่าคันโท

    วันที่ 18 กันยายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ส่วนราชการระดับจังหวัด ออกหน่วยบริการประชาชนที่ ที่โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ บ้านดงสมบูรณ์ ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท ส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้สูงวัยอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบแว่นตา “โครงการแว่นสายตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

     (18 ก.ย.62) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอนันต์ ดนตรี ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชูชาติ คำมา นายอำเภอสามชัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันมอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงวัย ในโครงการ "แว่นสายตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” โดยมีมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ และ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือ มาลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นใหม่ให้แก่ผู้สูงวัยที่ห่างไกลทั่วประเทศ สนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ พัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ

    วันที่ 18 กันยายน 2562 นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอห้วยเม็กเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนจิตอาสาจากทุกตำบลในพื้นที่อำเภอห้วยเม็กกว่า 440 คน ร่วมกันพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมถนนหมายเลข 2039 ให้ได้มาตรฐาน มีความสะดวก ปลอดภัย สะอาดสวยงาม โดยเริ่มจากด้านหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอห้วยเม็ก ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยเม็ก ผ่านหน้าสถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก ไปสิ้นสุดที่ด้านหน้าโรงพยาบาลห้วยเม็ก รวมระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ด้วยการตัดหญ้าบริเวณสองข้างถนนและกวาดล้างพื้นถนนให้สะอาดสวยงาม สะดวก และปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

   วันที่ 17 กันยายน 2562  14.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยัง อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี เฝ้า ฯ รับเสด็จ ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 รวมจำนวน 2,439 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

โครงการ "Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" คว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี 2562

    (13 ก.ย. 62) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในปีนี้ มีหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล 219 ผลงาน จากทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด 1,043 ผลงาน โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2562 ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) โครงการ "Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" คว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี 2562 ซึ่งมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะทำงาน ขึ้นรับรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด กล่าวรายงานสถานการณ์ของการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ จากนั้น ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน 1,199 ชุด โดยจำนวน 876 ชุด มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร พร้อมทั้งยังได้ลงพื้นที่เยี่ยม และมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการที่ ประสบอุทกภัย ในชุมชนทุ่งสระ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 3 ราย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ช่วย รมต.พม. มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์กรณีฉุกเฉินแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดกาฬสินธุ์

     ( 7 ก.ย. 62) นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ชุมชนคุ้มห้วย เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พบปะและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ที่บางครอบครัวต้องมาอาศัยอยู่ในเต็นท์ริมถนน โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับ และได้มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม มอบเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน จำนวน 16 ราย ๆ ละ 2,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

อธิบดีฯ พม. เยี่ยมให้กำลังใจคนพิการ ชุมชนทุ่งสระ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

     นางธนาพร พรหมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ พร้อมด้วยนางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำถุงยังชีพ ไปมอบให้กับคนพิการ ในพื้นที่ชุมชนทุ่งสระ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโพดุล ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งที่ชุมชนทุ่งสระ มีคนพิการจำนวน 5 ราย ซึ่งอธิบดีฯ ได้พูดคุย และให้กำลังใจ ทั้งคนพิการและสมาชิกในครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...